Crossers nog maanden onzeker over baan

Datum:
 • dinsdag 8 december 2020
 • in
 • Categorie: ,

 • HOLLANDS KROON - MIDDENMEER 
   
  ’We nemen de tijd, het is een gevoelig onderwerp’ 


  Mike Deutekom 8-12-2020


  WACHTEN

  Gemeente heeft handen vol aan bezwaren De motorcrossers, omwonenden en bezwaarmakers moeten nog maanden wachten voor dat duidelijk wordt of en hoe er een motorcrossterrein op de hoek Groetweg/Alkmaarseweg (N242) gevestigd kan worden. 

  Dat blijkt uit navraag bij de gemeente Hollands Kroon. De gemeente is nu bezig met het verwerken van de 27 reacties die zijn binnengekomen op het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan voor het beoogde motorcrossterrein in de Wieringermeer. ,,Dat moet zorgvuldig gebeuren’’, zegt woordvoerster Noortje Slot van de gemeente Hollands Kroon. ,,Juist omdat dit zo’n gevoelig onderwerp is, nemen we de tijd om de reacties inhoudelijk goed te beoordelen.’’  

  Aan de hand van die beoordeling gaat Hollands Kroon bekijken of er naar aanleiding van de reacties nog aanpassingen nodig zijn in het bestemmingsplan. ,,Wanneer we zover zijn, durf ik nu nog niet te zeggen. We zijn nog weken tot enkele maanden bezig met het bestuderen van de binnengekomen reacties. Daarna worden er dus mogelijk aanpassingen gedaan, waarna het stuk nog een keer ter inzage wordt gelegd. Dat was eerder al afgesproken, juist omdat het zo’n gevoelig onderwerp is.’’ 

  De motorcrossers zijn al een kleine veertig jaar bezig om in Noord-Holland een eigen, permanente motorcrossbaan te realiseren. Dat plan lijkt nu gerealiseerd te kunnen worden, al is de weerstand groot. Onder meer de gemeente Opmeer, de dorpsraad van Aartswoud, diverse omwonenden en inwoners van omliggende dorpen hebben eerder al bezwaar gemaakt tegen het motorcrossplan. 

  De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft in 2013 bepaald dat het onder voorwaarden wil meewerken aan een motorcrosscentrum op de locatie aan de Groetweg/Alkmaarseweg (de zogenoemde NC 10-locatie). 

  De motorcrossers hebben daarna een plan uitgewerkt en daarvoor een milieueffectrapportage (MER) laten uitvoeren. De resultaten van dat onderzoek zijn verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan. 

  De provincie Noord-Holland is voorstander van het motorcrossplan. De vijftien hectare grond op de NC-10 locatie was sinds 2007 in bezit van de provincie voor dit doel en Gedeputeerde Staten heeft vorig jaar december ingestemd met de verkoop aan de motorcrossers. Voor 1,2 miljoen is de coƶperatie Grond Noord-Holland, bestaande uit veertien motorcrossliefhebbers, eigenaar geworden van het perceel. 

  Grond Noord-Holland blijft het perceel voor agrarisch gebruik verpachten, totdat de plannen voor de crossbaan rond zijn en de aanleg kan beginnen. Als de baan sneuvelt, moet de coƶperatie de grond binnen zeven jaar de provincie te koop aanbieden. Die kan weer eigenaar worden voor hetzelfde bedrag.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Ouwe Seun zei

  er komt helemaal geen crossbaan, de politiek wil dat niet. Hoe lang speelt dit nu al???? Sommige zaken kunnen hier vrij snel geregeld worden ( als de politiek het wil ) en sommige zaken lopen jaren en er komt maar geen oplossing.

  Een reactie posten