Avondklok: historisch besef is in zwart gat van oppervlakkig volksvermaak verdwenen

Datum:
 • zaterdag 5 december 2020
 • in
 • Categorie: ,
 •  

  'Kritisch en analytisch denken is onze volksvertegenwoordigers geheel vreemd in deze crisis'


  Door:  , 04 december 2020  Carla Meelker – Avondklok: historisch besef is in zwart gat van oppervlakkig volksvermaak verdwenen

  'Kritisch en analytisch denken is onze volksvertegenwoordigers geheel vreemd in deze crisis'


  Het is oorlogstijd. Daarom zouden alle EU-landen er goed aan doen een avondklok in te voeren, vindt de Europese Commissie, aldus de collaborerende Telegraaf. De coronamoeheid is immers ‘gevaarlijk’. Gevaarlijk voor wie? Niet voor het virus, dat is ongevaarlijk, zeker nu we groepsimmuniteit hebben bereikt volgens Michael Yeaden. Coronamoeheid is gevaarlijk voor de acceptatie van de almaar uitdijende onzinnige maatregelen.

  Nee, dat kunnen we niet hebben. Nog een klap met Hugo’s hamer dus.

  Een langere Kerstvakantie zou moeten voorkómen dat de feestdagen ‘een nieuwe coronagolf’ in gang zetten. Dat moet bereikt worden door mensen nóg zwaardere ontmoetingsbeperkingen op te leggen dan nu al het geval is. Kerstdiners zijn in deze in regeringskringen gangbare asociale opvatting een doorn in het oog van de machthebbers want stel je voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, in de ogen kunnen kijken en ongestoord subversieve ideeën zoals nieuwe wetenschappelijke inzichten zouden kunnen uitwisselen!

  Nee, dat moet volgens het repressiehandboek met gestaag toenemend totalitair geweld absoluut worden voorkomen.

  De volgende logische stap volgens deze criminele breinen: stel een avondklok in. Welja, dat kon er ook nog wel bij.

  Zullen mensen inmiddels genoeg murw zijn gemaakt dat zij dit ook nog wel accepteren nu ze al zo godsgruwelijk psychologisch mishandeld zijn door het opleggen van totaal waanzinnige maatregelen die elke logische grond missen? Nu in blinde gehoorzaamheid overal massaal de onzinnige muilkorf wordt gedragen ten teken van totale onderwerping aan het totalitaire regime kan dit vast ook nog wel doorgedrukt worden. Om je hart vast te houden. Volgens EenVandaag wil de meerderheid van de Nederlanders geen versoepeling van de maatregelen tijdens de Kerstdagen. Wie zijn deze sado-masochistische mensen?

  Het historisch besef is in het zwarte gat van het oppervlakkige volksvermaak verdwenen.

  Was het niet zo dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw de grote massa ook wegkeek, net zoals de hedendaagse struisvogels nu, die niet verder wensen te kijken dan de opgelegde onwaarheden die via de staatsmedia als mantra’s worden ingeprent net als de propaganda-strategie van Goebbels in Nazi-Duitsland? Is het ook niet zo dat, ondanks alle verpletterende onderzoeken en verklaringen van wetenschappers en artsen overal ter wereld, de MSM nog altijd opzettelijk met een grote afgesproken boog om deze waarheden heen fietsen? Dat de ‘pandemie’ niet meer blijkt te zijn dan we jaarlijks meemaken met de griep, het ene jaar wat zwaarder dan het andere, wordt volledig ontkend en genegeerd. Dat er helemaal geen ‘tweede golf’ is moge inmiddels toch wel duidelijk zijn.

  Zelfs nu dit door de vooraanstaande epidemioloog John Ioannidis, verbonden aan de WHO, is vastgesteld worden de maatregelen tegen elke logica in almaar strenger en absurder.

  Inmiddels is ook de onderbouwing van de PCR-test in een retraction letter volledig onderuitgehaald door een team van 22 vooraanstaande wetenschappers onder aanvoering van de Nederlandse Dr. Pieter Borger, Moleculair Geneticus en PCR-test expert. De voornaamste conclusie: ‘We weten helemaal niet wat we meten’.

  Borger legde ook een ‘als onder ede’- verklaring af bij de Buiten Parlementaire Enquete Commissie, te lezen op hun website (bpoc2020.nl) waar eerder al Hoogleraar Michaéla Schippers en vele anderen verklaringen aflegden.

  Bring in the Dutch! Red de wereld van de idiotie!

  Waar we anders zo trots zijn op onze Nederlandse Kenniseconomie, zo afwezig zijn nu alle media om te berichten over dit baanbrekende onderzoek dat ons nu definitief en onmiddellijk van alle totaal irrationele coronamaatregelen zou kunnen verlossen. Moet verlossen.

  Het is onacceptabel en zelfs crimineel dat De Jonge desondanks, geheel zonder ‘lessons learned‘ gewoon doorgaat met zijn maniakale testbeleid terwijl nu in een interview met Tijs van den Brink toch ook door Marion Koopmans, nauw betrokken bij de PCR-test die nu gedebunked is, is toegegeven dat deze test helemaal geen ‘besmettingen’ kan aantonen.

  Beseft men eigenlijk wel wat dit betekent? De basis onder alle coronamaatregelen blijkt dus gebakken lucht; fake-news; misleiding; misdadig bedrog. Dit moet onmiddellijk stoppen.

  Ook de uit valse PCR-positieven voortvloeiende genocidale genetisch modificerende vaccinstrategie moet direct van tafel. Er zijn overduidelijke verklaringen van wetenschappers (o.a. Borger) dat de experimentele Mrna-vaccins bij mensen onvoorspelbare blijvende, genetische (overerfbare!) veranderingen op DNA-niveau teweeg kunnen brengen die in allerlei (dodelijke) ziekten kunnen uitmonden. Dat dergelijke eugenetische experimenten na WOII verboden zijn verklaard in de Neurenbergcode wordt in deze blinde verkrachting van de mensenrechten van Rijkswege gemakshalve maar alvast vergeten zodat De Jonge en Rutte er later ook ‘geen actieve herinnering’ meer aan hebben. Dat met enorme aantallen bijwerkingen al rekening wordt gehouden blijkt uit de bijsluiter van de vaccins. Een groot AI-systeem moet worden opgetuigd om al deze te verwachten bijwerkingen te kunnen verwerken en opslaan.

  Gezien de bekende opvattingen en uitspraken van Bill Gates over bevolkingspolitiek en zijn alom gekochte invloed en daarmee beleidsbepalende aanwezigheid in alle vaccinbedrijven en globalistische organisaties die betrokken zijn bij deze wereldwijde vaccinatiestrategie zouden ook hierover bij onze parlementsleden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. Maar niets van dat alles. Men heeft het nog altijd slechts over in dit allesomvattende, dystopische perspectief toch klein bier als ‘de zorgsalarissen’ en de onzinnige mondkapjesverplichting, terwijl alle schrijnende capaciteitstekorten onmiddellijk zouden kunnen worden aangepakt met al het geld dat uitgespaard wordt indien we onmiddellijk met de volstrekt onnodige test- en vaccinatiewaanzin zouden stoppen. Maar niets is logisch in deze gecreëerde gekte en kritisch en analytisch denken is deze ‘volksvertegenwoordigers’ geheel vreemd in deze crisis.

  Hoe is het toch mogelijk dat onze parlementsleden (op twee na) nog altijd in dit massahysterische gruwelsprookje blijven geloven? Het enige kamerlid (FVD) dat vragen heeft gesteld, mede naar aanleiding van de onthutsende PCR-test retraction letter van Borger c.s. is Van Haga, te vinden op de website van de Tweede Kamer: De mogelijke terugtrekking van de Corman-Drosten paper inzake de PCR-test

  Deze vragen zijn zó essentieel dat het onbegrijpelijk is dat anderen ze niet ook stellen en eerdere moties niet hebben gesteund. Brevet van onvermogen. De totaal surrealistische volkstoneeldebatten in de Tweede Kamer getuigen al maandenlang van zo’n tenenkrommende tunnelvisie dat deze mensen zichzelf daarmee stuk voor stuk totaal ongeschikt hebben verklaard om de regering te controleren. Te lui om zelfs maar de hen toegestuurde nieuwe informatie te onderzoeken blijven zij gedwee en collectief in oppervlakkige en contraproductieve angstreacties hangen. Nee, met zulke mensen zullen we deze oorlog (‘tegen het virus’?) zeker niet winnen. Daar heb je moedige mensen voor nodig die zich laten leiden door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en logisch nadenken en niet door kamerbrede muilkorf-groepsdwang of fractiediscipline.

  De maatregelen hebben geen enkele legitimiteit meer in de voorgewende volksgezondheid. We kunnen nu zonder enig voorbehoud keihard concluderen dat er geheel andere redenen aan dit wanbeleid ten grondslag liggen. En die redenen worden wijd en breid op alle globalistische websites uiteengezet en kunnen worden samengevat in: The Great Reset (WEF) en de Sustainable Development Goals van de VN.

  Dat Sigrid Kaag als Nederlandse minister in vele globalistische organisaties actief is geeft de Kamerleden blijkbaar ook niet te denken. We horen er immers niemand over. Heeft zij daar tijd voor? Wie vertegenwoordigt zij eigenlijk: Nederland of deze organisaties?

  Intussen heeft Kaag als lid wel de opdracht om namens het GPMB (Glabal Preparedness Monitoring Board) onze regering te controleren op de uitvoer van de coronamaatregelen, volgens het stappenplan dat de WHO daarvoor heeft opgesteld: ‘Versterking en aanpassen van publieke gezondheidsmatregelen tijdens de Covid-19 overgangsfase’.

  OVERGANGSFASE!

  Hoe duidelijk wil je het hebben? Ze gooien het in ons gezicht.

  Dat deze vrouw, die voor haar beëdiging eerst nog even snel lid van D66 moest worden, kennelijk als Paard van Troje bij de Kabinetsformatie is binnengehaald ter voorbereiding op en uitvoering van The Great Reset in ons land is nu toch wel heel duidelijk voor wie zijn ogen open heeft. Haar megalomane praatjes (zie Buitenhof) maken haar plannen duidelijk. Zij wil premier worden om deze plannen verder uit te voeren. Zolang Rutte deze plannen geen strobreed in de weg legt is hij voor Kaag geen gevaar. Dat wordt anders als hij op enig moment toch last van zijn geweten zou krijgen als uitvoerder van deze opgedragen onmenselijke plannen waardoor miljoenen Nederlanders inmiddels zwaar beschadigd zijn en velen zijn of nog zullen overlijden. Dan staat Kille Koude Kaag klaar om het over te nemen en het karwei af te maken.

  Als deze plannen doorgaan zal onze maatschappij in een totalitaire ‘samen’leving veranderen waarin het woord ‘samen’ een geheel tegengestelde betekenis zal krijgen. Samen bestaat dan niet meer, het individu gaat op in de mierenhoop van de allesoverheersende oppermachtige superstaat. De gruwelijke voorboden en rituele gedragsvoorschriften zien we al dagelijks om ons heen: mondkapjes, muilkorf, gehoorzaamheid, slavenmaster, zuurstofgebrek, apathie, uitsluiting.

  Social distancing, iedereen ‘besmettingshaard’, nooit meer ‘samen’, testen en vaccineren, T&T, BCO, onderwerping aan medische dictatuur en digitale massa-controle, etc. etc. etc.

  Adolf Hitler zou zijn vingers aflikken bij de huidige, ongekende Big Tech-mogelijkheden waar hij destijds alleen nog maar van kon dromen:

  “De beste manier om controle te krijgen over een volk om het uiteindelijk volledig te controleren is hen telkens een beetje vrijheid afnemen. Hun rechten met duizenden kleine en bijna onzichtbare stapjes reduceren. Op deze manier zal het volk niet zien dat hun rechten en vrijheden worden verwijderd, tot aan een punt waar deze veranderingen niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.”

  Wie de parallellen met de crowd control-maatregelen in Nazi-Duitsland, culminerend in een dreigende avondklok in de gehele EU anno 2020, nu nog steeds niet wil zien en er zelfs aan toegeeft is medeplichtig aan zijn eigen ondergang en die van ons allemaal. We zijn er zelf bij. De avondklok accepteren luidt een nieuwe onderwerpingsfase in.

   

  0 reacties :

  Een reactie posten