Windmolens op land krijgen te maken met nieuwe gedragscode

Datum:
 • zaterdag 28 november 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Niet iedereen is blij met de plaatsing van windmolens op land.


  Maarten Legius op 26 nov 2020


  Windmolens op land krijgen te maken met nieuwe gedragscode  

  energie

  Niet iedereen is blij met de plaatsing van windmolens op land. Daarom is met alle belanghebbenden een nieuwe gedragscode ontwikkeld voor de windsector.  

  Windmolens op land krijgen te maken met nieuwe gedragscode

  Een brede coalitie aan belanghebbenden heeft de richtlijnen vernieuwd voor het plaatsen van windmolens op land in een nieuwe gedragscode. Bijgedragen is door zowel ‘voorstanders’ als ‘tegenstanders’, hoewel de werkelijkheid natuurlijk niet zo zwart/wit is. Want natuur- en milieuorganisaties zijn vanzelfsprekend groot voorstander van groene energie, maar dan zonder schade aan natuur en landschap. Ook omwonenden zijn in wezen geen tegenstanders van groene energie, maar vragen zich wel af waarom dat in hun achtertuin moet. De partijen tot slot die heel voortvarend en doorgaans met goede bedoelingen windmolens en -parken plannen, kunnen het perspectief vanuit omwonenden en de natuur wel eens uit het oog verliezen.

  Waterstof en windmolens

  Naast zonneparken en windmolens op zee, zijn windmolens op land een manier om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Vaak komen die windmolens terecht in gebieden waar relatief veel ruimte is, zoals het noorden van Nederland. Subsidies vormen een extra stimulans, zoals de 438 miljoen die zojuist vanuit uit Europese Fondsen is toegekend aan Groningen, Friesland en Drenthe, onder meer om banen te creëren in de duurzame energie. Het plan is met deze subsidie ook waterstofprojecten te financieren. Die projecten hebben groene energie (lees windstroom) nodig om groene waterstof te maken.

  Vernieuwde gedragscode windsector

  Kortom, de behoefte aan groene energie uit windmolens is groot. Maar in de praktijk is de plaatsing op land vaak een hele uitdaging; zowel vanuit technisch, financieel als maatschappelijk perspectief. Uitgangspunt van de vernieuwde gedragscode is volgens het gezamenlijke persbericht, om: “alle belanghebbenden in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, zodat zij volwaardig kunnen meepraten over onder meer zichtbare veranderingen in het landschap en hun participatie. Door de vele, soms tegenstrijdige, belangen is het, net als bij andere ruimtelijk projecten, nooit mogelijk iedereen 100% tevreden te stellen.”  Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties vat de problematiek goed samen: “We hebben geen tijd meer te verliezen. Maar we kunnen het ook maar één keer goed doen.” Onder meer het streven naar 50% lokaal eigendom is in de nieuwe gedragscode in detail uitgewerkt.

  50% lokaal eigendom windmolens

  Participatie lijkt een sleutelwoord in de gedragscode. Want als je als omwonenden deelt in de opbrengsten van de windmolen, ondervind je niet alleen de nadelen, maar ook de voordelen. “Omgevingsparticipatie is vergevorderd in de windsector,” stelt Siward Zomer van belangenorganisatie Energie Samen in een gezamenlijke verklaring, “Het feit dat we zo’n brede coalitie tot een herziende gedragscode komen is hier een bewijs van. We zijn blij dat de hele windsector nogmaals het streven van 50% lokaal eigendom onderschrijven in hun eigen gedragscode.”

   

  NWEA, NLVOW en anderen…

  Het bovenstaande nieuwsbericht is samengesteld op basis van een gezamenlijk persbericht van de brancheorganisatie voor de windsector NWEA, de belangenvereniging voor omwonenden NLVOWGreenpeaceMilieudefensieNatuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties en Energie Samen, een koepel van energiecoöperaties en -communities. Nieuw in de hernieuwde versie van de gedragscode is: de deelname van de belangenvereniging NLVOW, de uitwerking van lokaal eigenaarschap en de extra aandacht voor de natuur en het landschap.

   

  Download hieronder de gedragscode:

  Gedragscode wind op land

   Installatiejournaal.nl

   


  0 reacties :

  Een reactie posten