Provinciebegroting 2021 vastgesteld: ’Democratie in veranderende wereld heeft onderhoud nodig’

Datum:
 • maandag 9 november 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 •  HAARLEM

  Met een solide begroting waarin 450 miljoen euro omgaat, gaat Noord-Holland 2021 in, ondanks alle extra kosten die de coronacrisis met zich meebrengt. Provinciale Staten stuurden hier en daar bij, de oppositie slaagde daar minder goed in dan de coalitiepartijen. Niettemin scoorde de PVV met een voedselbankmotie.


  Peter Schat 9-11-2020


  De in 2022 uit Langedijk en Heerhugowaard te vormen gemeente Dijk en Waard kan wel eens de kiem leggen voor een bestuurlijk vernieuwingsproces. Want Provinciale Staten namen maandag een motie aan die moet leiden tot meer democratische controle op gemeentegrens overschrijdende bestuursvormen én meer betrokkenheid van inwoners.

  Het gaat om gemeenschappelijke regelingen die gemeenten onderling treffen om service te bieden aan hun inwoners. Zoals bijvoorbeeld de vuilophaal. Probleem van dit soort regelingen is, dat gemeentebesturen er amper vat op hebben. Moet er iets veranderen, dan krijgen de betrokken gemeenteraden als het ware ’het mes op de keel’. Het antwoord hierop dat in een motie van D66 en GroenLinks gezamenlijk wordt gegeven is: maatwerkdemocratie.

  ’Democratie heeft onderhoud nodig in een veranderende wereld’, stelden de partijen en maatwerkdemocratie is als nieuw instrument al een paar jaar in beeld. Langedijk en Heerhugowaard wil de mogelijkheid van ’grenzeloos besturen’ in de regio doorontwikkelen. De provincie moet de andere Noord-Hollandse gemeenten hierop attenderen, vonden dertig van de 54 Statenleden.

  Vrijwilligers

  Het betrof een van ruim twintig moties die Statenfracties indienden bij de algemene beschouwingen op de begroting 2021. Een motie die op unanieme steun kon rekenen stelde voor de ruim veertienduizend vrijwilligers die zich inzetten voor ’provinciale doelen’ een hart onder de riem en waardering te geven. Hoe, dat gaat het college van Gedeputeerde Staten onderzoeken.

  Gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks, financiën): ,,Voor de een is het makkelijker iets persoonlijks te doen, omdat we weten om wie het gaat. Voor anderen, die zich incidenteler inzetten, is het moeilijker maar zullen we publiekelijk erkenning laten blijken.’’

  Het gaat om 13.500 ’groene’ vrijwilligers, 560 vrijwilligers van de buurtbussen en tachtig die verbonden zijn aan het archeologisch centrum Huis van Hilde. Veel van de vrijwilligers vallen in de covid-19-risicogroep. Reden voor CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks en SP een motie in te dienen om de provincie ertoe te bewegen deze vrijwilligers aan zich te blijven binden.

  In totaal werden acht moties aangenomen en de klacht was weer, als gebruikelijk in de Staten, dat moties van niet-coalitiepartijen weer op voorhand kansloos waren. Een uitzondering vormde een door PVV ingediende motie, voedselbanken die met tekorten kampen provinciale ondersteuning te geven. 45 Statenleden gaven er hun steun aan, alleen negen VVD’ers waren tegen. Een tip kreeg de oppositie van Rosan Kocken, die als GroenLinkser in de vorige periode tegen hetzelfde fenomeen aanliep, toen haar fractie nog geen coalitiepartij was. ,,Kondig een motie op tijd aan bij het college van GS of laat een ambtelijke toets doen. Moties hadden in iets gewijzigde vorm onze steun wel kunnen krijgen.’’

  Lars Voskuil, van coalitiepartij PvdA relativeerde dat: ,,Moties die groepen mensen apart zetten of die klimaatcrisis ontkennen zullen wij nooit steunen, al zijn ze een jaar van tevoren aangekondigd.’’

  Gelijkstroom

  In hun beschouwingen passeerden alle hoofdthema’s van het provinciale bestuurswerk de revue: woningbouw, mobiliteit en openbaar vervoer, Tata, natuur, verduurzamen van de leefomgeving en energie. Een motie van D66 en PvdA kwam er ook door, te bekijken of gelijkstroom een oplossing biedt voor knelpunten in het elektriciteitsnet.

  In de begrotingsbehandeling sijpelde ook de verkiezingsstrijd al door. Met een voorschot op de provinciale coalitievorming in 2023. SP’er Eric Smaling opende de discussie met zijn vraag aan Forum-fractieleider Johan Dessing of zijn partij nog steeds gelooft dat de klimaat ’een grote hoax is’.

  ,,Wij zijn zeker geen klimaatontkenners. We hebben alleen niet de illusie dat ons ingrijpen op CO2 - met de enorme kosten die dat vergt - enige invloed zal hebben op het klimaat’’, reageerde Dessing. Wat Smaling betreurde met: ,,Ik zou graag zien dat Forum meegaat in de grote beweging dat er wat aan gedaan moet worden.’’

  Het nodigde Voskuil (PvdA) uit te onderstrepen dat hem te veel uitgangspunten in het programma van Forum dwars zitten. ,,Wij zijn heel gelukkig met GroenLinks, D66 en ook VVD in de coalitie. Omgang met de wetenschap zien wij als een van de punten die veranderen moeten bij Forum, willen we samen in een coalitie stappen.’’

  Ook Marco Deen (PVV) lokte met zijn algemene beschouwingen een mini-verkiezingsdebat uit. Hij sprak van ’een begroting van wensdenken en onrealistische maakbaarheidsideologie, door groen en links gedomineerd’. ,,Met D66, GroenLinks en PvdA als koning, keizer, admiraal en VVD als bereidwillige lakei.’’ Erik van der Maas (VVD) verzuchtte: ,,Ik krijg een raar gevoel bij de samenleving waar de PVV voor staat. Wanneer doet de PVV nou eens mee en zegt ja tegen goede plannen?’’

  Rosan Kocken (GroenLinks) maakte volstrekt helder, dat samenwerking met PVV en Forum voor haar niet aan de orde is.

  Spaarpaal

  Nadat de begroting was aangekomen, kreeg de PvdA verder voor elkaar, dat de spaarpaal in Noord-Holland zijn entree maakt. Een flitspaal die weggebruikers geen boetes oplevert, maar beloont als zij zich aan de snelheid houden. In de vorm van dat er dan geld gespaard wordt voor een goed doel.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten