Overal in Noordkop windmolens en zonneparken? ’Zeker niet’, bezweren milieuwethouders

Datum:
 • zondag 1 november 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • De Noordkop als het walhalla voor windmolens en zonneparken? Gaan de deuren hier wijd open voor het opwekken van duurzame energie? Volgetekende landkaartjes in de nieuwste energieplannen wijzen daar op. Volgens milieuwethouders in de regio loopt het zo’n vaart niet.


   Ed Dekker 1-11-2020


  ,,Niets is nog zeker”, stelt PvdA-wethouder Hans Heddes van Schagen. ,,Potentiële locaties voor turbines en panelen worden nu onderzocht. Komend voorjaar wordt duidelijker wat waar kan komen. Daar is nu nog niks over te zeggen.”

  Op kaartjes in het zogeheten RES-plan (Regionale Energie Strategie) staan veel ’zoekgebieden’ aangegeven. Bij dit plan werken de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel en de provincie samen. Voor elk zoekgebied worden de mogelijkheden voor energieopwekking beoordeeld.

  ’Heel ruim’

  De grenzen van de zoekgebieden zijn volgens VVD-wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon ’heel ruim’ genomen. ,,Die zijn grofweg weergegeven. Geen enkel zoekgebied zal volledig worden benut”, verzekert hij. ,,Dat blijft beperkt. Het zal variëren van enkele procenten tot minder dan de helft.”

  Deze uiteindelijke grootte bevestigt Schager ambtenaar Antoon Groot, regionaal RES-coördinator. Ook Ronald Schepers van de overkoepelende Energieregio Noord-Holland zegt dat. Groot: ,,Heel veel moet de komende maanden nog op een rijtje worden gezet. De vraag waar windmolens en zonnepanelen kunnen komen, hangt van allerlei aspecten af.”

  Schepers: ,,De infrastructuur is zo’n aspect. Heeft of krijgt het net voldoende capaciteit om extra stroom te verwerken? Er zullen zoekgebieden geheel of gedeeltelijk afvallen. Er kunnen ook andere zoekgebieden bijkomen, afhankelijk van nieuwe initiatieven. De invulling is een proces wat continu doorloopt.”

  Alleen taluds

  Grote delen van de N9 langs het Noordhollands Kanaal en de A7 in de Wieringermeer omzoomd met onafzienbare brede rijen zonnecollectoren? De wethouders Heddes en Meskers zien dat niet gebeuren. Heddes: ,,Langs de N9 hoogstens hier en daar een plukje. Voorwaarde is vooral dat het inpasbaar is.” Meskers: ,,Langs de A7 alleen in de taluds, en zeker niet overal. Maar dat is een zaak van Rijkswaterstaat.”

  Hoe meer windmolens in Schagen hoe liever? Hans Heddes: ,,Zeker niet. Op basis van de huidige RES-ideeën gaan wij uit van vier extra molens in de gehele gemeente Schagen.”

  Molens bij de Hondsbossche Duinen tussen Hargen en Petten? Ronald Schepers: ,,Dat gaat om een zoekgebied aan de polderzijde van de zeedijk daar. Dat gebied valt onder de Alkmaarse regio.” Schagen maakt bezwaar tegen deze molens bij een natuurgebied.

  Is een flinke hap van het IJsselmeer op het oog voor energiewinning? Schepers: ,,Mogelijkheden voor zon en wind daar worden bekeken. Voor turbines gaat het om twaalf stuks. Die beslaan maximaal twee procent van het wateroppervlak.” Hij noemt ’zonne-eilanden’ bij Wieringen kansrijk.

  Fietspaden

  Op Texel wijzen de zoekgebieden op windmolens (drie locaties) en zonnepanelen (langs de gehele Pontweg). VVD-wethouder Hennie Huisman: ,,De gemeenteraad wil geen molens. En panelen alleen op daken en parkeerterreinen bij het strand. Er is een proef gaande met collectoren in het asfalt van fietspaden. Op Texel ligt vierhonderd kilometer fietspad.”

  Hollands Kroon staat geen nieuwe plannen voor zonneparken op agrarische grond toe. Theo Meskers: ,,Onze raad is daar heel stellig in. Dus ook geen panelen in de Wieringermeer.” Zoekgebieden voor ’zon’ in het Windpark Wieringermeer kunnen worden geschrapt, aldus de wethouder. Voor een zonneweide van zestien hectare in de Groetpolder tussen Kolhorn en Winkel is al eerder vergunning verleend.

  Puzzel

  De puzzel - waar komt wat, en hoeveel - is complex, beamen de milieuwethouders. De vier gemeenten willen in 2030 2,5 terawattuur ’groene’ stroom produceren, inclusief de huidige productie van 1,8 Twh. Als deze belofte niet wordt waargemaakt, kan het Rijk projecten opleggen. Dat geldt ook als de Noordkop moet voorzien in tekorten van andere regio’s. Nederland is verdeeld in dertig RES-regio’s. De regio Noord-Holand Noord (inclusief West-Friesland en Alkmaar) heeft 4,2 Twh duurzame energie aangeboden (daarvan wordt nu al 2,2 Twh duurzaam opgewekt).

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten