’We hebben datacenters en windpark hard nodig’.

Datum:
 • dinsdag 10 november 2020
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  De uitzending Zondag met Lubach over datacenters en windmolens in de Wieringermeer, kritische artikelen in kranten over grootschalige ontwikkelingen in de polder, weerbarstige reacties op sociale media, dit alles heeft erin gehakt bij het college van B en W in Hollands Kroon. Tijd voor een tegengeluid, meent wethouder Theo Groot die wijst op de financiële voordelen van grootschalige voorzieningen in de Wieringermeer.


   Winnie van Galen 10-11-2020

  1. Wat doet er zo zeer?

  ,,We zijn niet bij machte geweest om te vertellen wat het financiële verhaal erachter is. We worden overspoeld met berichten over datacenters en windmolens met hele en halve onwaarheden. Via de (sociale)media praat iedereen elkaar na. Er wordt veroordeeld zonder dat er wordt geoordeeld. Er worden verbanden gelegd die er niet zijn. Er worden conclusies getrokken die vaak onjuist zijn, je krijgt zo een populistisch verhaal. Dit alles schaadt het aanzien van de gemeente, van het college en van de gemeenteraad. Die ontwikkeling zouden we niet moeten willen.’’

  2. Wat gaat u tegen die beeldvorming doen?

  ,,Een eerste aanzet om duidelijk te maken waar we staan, hoe het planologisch in elkaar zit en wat we verstaan onder lopende aanvragen voor datacenters, die stap is vorige week gezet. Op de website van Hollands Kroon staat onder de kop datacenters het feitelijke proces sinds we zijn gestopt met het conceptgebiedsplan Wieringermeer. We hebben alles beschreven inclusief een kaart erbij. Ik raad het van harte aan die informatie eerst te bestuderen, daar staat een groot aantal antwoorden op de vragen die er leven. Het zou mooi zijn als die informatie breder onder de aandacht wordt gebracht. Want er staat wel van alles in de media, maar dit duidelijke verhaal wat op onze website staat, heb ik tot nu toe gemist. Ook hebben we afgesproken dat een eventuele uitbreiding van datacenters betrokken wordt bij de actualisatie van de Omgevingsvisie inclusief een breed participatietraject met stakeholders (betrokken partijen red.) en inwoners . Die actualisatie start volgende maand met een beeldvormende vergadering.’’

  3. In de Wieringermeer bestaat stevige kritiek op de komst van meer datacenters.

  ,,Ik hoor vaak zeggen: wat hebben de inwoners aan die grootschalige ontwikkelingen in de Wieringermeer. Ze hebben alleen de lasten en niet de lusten. Vanuit financieel oogpunt wil ik daar het volgende op zeggen: de lokale lastendruk in Hollands Kroon wordt in het volgende begrotingsjaar met slechts een procent verhoogd. Er zijn geen pijnlijke bezuinigingen nodig en we kunnen grote investeringen doen die de leefbaarheid van de inwoners bevorderen.

  4. Waar doelt u bijvoorbeeld op?

  ,,Denk aan Campus De Terp in Wieringerwerf, soortgelijke plannen rondom Veerburg in Anna Paulowna en nu ook in Niedorp waar partijen praten over een grootschalig sportcomplex. We krijgen er vier buitengewoon opsporingsambtenaren bij die voor meer veiligheid zorgen. Onze ict-kosten zijn elf euro per inwoner lager dan het landelijk gemiddelde. We hebben de zorg op orde ondanks bezuinigingen van het rijk. Deze situatie staat in schril contrast met de positie van veel andere gemeenten. Zij kunnen met pijn en moeite een sluitende begroting indienen met ozb-stijgingen van 25-30 procent die geen uitzonderingen zijn en investeringen in voorzieningen worden geschrapt. In Medemblik gaat de ozb met 12 procent omhoog, in Opmeer met 30 procent.’’

  5. U zegt: Hollands Kroon heeft datacenters en windmolens nodig voor een stabiele financiële situatie van de gemeente.

  ,,In Hollands Kroon gaan de ozb-lasten met een procent omhoog. Hoe zou dat zo laag kunnen zijn? Dat leg ik uit: door areaaluitbreiding komt er een miljoen euro extra aan ozb binnen. De datacenters leveren ons 400.000 euro op, het windpark Wieringermeer is goed voor 450.000 euro de komst van meer woningen brengt 50.000 euro extra in het laatje. Bij elkaar zorgt het voor substantieel hogere inkomsten voor onze gemeente. Dus wat merken onze inwoners ervan? Heel veel. Een lagere sociale lastendruk en allerlei voorzieningen die in stand blijven zodat we de leefbaarheid in de gemeente kunnen vergroten. En als de lopende aanvragen voor datacenters worden gehonoreerd hebben we structureel hogere inkomsten uit de ozb. Simpel gezegd vanuit financieel oogpunt: of we het nu leuk vinden of niet, zonder grootschalige ontwikkelingen zouden we nu op zoek moeten naar ongeveer een miljoen euro. Een procent ozb-verhoging levert een ton op. Dat zou betekenen dat de ozb zonder die miljoen met ongeveer tien procent omhoog zou moeten. Nu hoeft dat niet.’’

  Noodhollands Dagblad  2 reacties :

  Anoniem zei

  Hoeveel zouden de wethouders en burgemeester er aan overgehouden hebben?
  Misschien dat J.P.de Groot er vragen over kan stellen voor hij vertrekt.

  Anoniem zei

  Daar gaat het allemaal om geld. Niet alleen bij de data centers maar ook bij de logiesaccommodatie voor arbeidsmigranten... Burgers wie zijn dat....

  Een reactie posten