Wind en zon: waar en wat

Datum:
 • maandag 26 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  ACHTERGROND 

   SCHAGEN - Als ’dé energie-innovatieregio van ons land’ wacht de Kop metamorfose Extra windmolens en hectares zonnecollectoren zullen het landschap ingrijpend veranderen. Wat staat ons de komende jaren te wachten? 


  Ed Dekker 26-10-2020

  Met spanning wordt uitgekeken naar december. Het Planbureau voor de Leefomgeving en andere Haagse ambtenaren geven dan hun oordeel over vergaande plannen voor duurzame energieopwekking. De vier regiogemeenten zijn er grotendeels uit. Zij willen bijna tweederde van de totale opwekking in 2030 in onze provincie voor hun rekening nemen. 

  Als bijdrage aan het Klimaatakkoord biedt Noord-Holland aan om over tien jaar 6,9 terawattuur ’groene’ stroom te produceren, 6,9 miljard kilowattuur. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks 3300 Kwh. Die 6,9 Twh is het meeste van alle provincies. De Kop wil hiervan 4,2 Twh leveren. Landschapsorganisaties noemden de plannen een ’aanslag op het open gebied’.

  Nu al wordt hier 2,2 Twh duurzaam opgewekt. Alle plannen van de RES (Regionale Energie Strategie) bij elkaar (zie kaders) moeten de resterende 2 Twh geven. Bijna een kwart daarvan dankzij collectoren op daken en parkeerterreinen. 

  Het Zijper Landschap en andere groeperingen hopen eind dit jaar iets terug te zien van hun alternatieven. Zij zien veel in zonne-eilanden in het IJsselmeer. Nu al is een flinke hap van dit water in het vizier voor turbines en collectoren. De RES wordt zomer 2021 definitief. 

  De Noordkop wil uitgroeien tot dé energie-innovatieregio van Nederland. Zo staat dat in de concept-RES die de provincie deze maand heeft vastgesteld. Vooral Schagen zet de deuren wijd open. Maar molens bij de Hondsbossche Duinen tussen Hargen en Petten, zoals Alkmaar wil, is een stap te ver. Samen bieden de provincies 52 Twh aan. Dat is zeventien Twh meer dan nodig is. Waar wordt geschrapt?


  _______________________________________________


  Lange energiebanen domineren Schagen 

  T ZAND Twee lange en brede energiebanen kunnen straks vanuit de lucht de gemeente Schagen domineren: de N9/Noordhollands Kanaal en de spoorlijn. 

  Over een lengte van 32 kilometer staat de N9 voor zon en wind in de plannen. Dat is van Julianadorp tot net voorbij Schoorldam. Met panelen en molens links en rechts; totale breedte zeshonderd meter (ook hier inclusief weg en kanaal). 

  Drie kilometer van de N249 is op het oog voor collectoren en turbines: vanaf het Noordhollands Kanaal tot de Zijperdijk bij ’t Zand. Deze strook is totaal zeshonderd meter breed. 

  Rondom het ECN in de Pettemerduinen is in een grote cirkel ruimte voor molens en panelen. Met een diameter van een kilometer reikt de cirkel tot halfweg het open gebied tussen de Westerduinweg en Belkmerweg. 

  Het andere energielint is het spoor. Daar zijn alleen panelen gedacht, over bijna 25 kilometer (Den Helder tot kanaal Omval-Kolhorn bij Zijdewind, aan weerskanten bijna 400 meter breed). Geen molens en panelen langs de N245 ten noorden van Kalverdijk, wel ten zuiden. Drie kilometer lang, tot bedrijventerrein Breekland. Met aan de oostzijde bijna driehonderd meter breedte beschikbaar, aan de westzijde het dubbele. Breekland zelf krijgt aan drie kanten molens en panelen. 

  Verder zonnepanelen bij Oudevaart (bedrijventerrein Warmenhuizen) en Lagedijk (Schagen), molens aan twee kanten van de N504 (van Wesfriesedijk tot N245) en molens en panelen tussen Zijdewind en Oudkarspel.

  ------------------------------------


  Hollands Kroon koploper in zonne-energie 

  KOLHORN Niet nóg meer molens krijgt Hollands Kroon. Wel verandert het beeld van Windpark Wieringermeer sterk. En dat van de A7 én Kolhorn. Hollands Kroon als ’zonne-energie hoofdstad’ van Noord-Holland. 

  Alle slierten nieuwe turbines in de grootste Zuiderzeepolder worden op de grond ’aangekleed’ met zonnecollectoren. 

  Panelen worden ook gerijgd aan de A7. Aan beide zijden, vanaf de Omringdijk bij Agriport (de grens met West-Friesland) tot in elk geval de provinciegrens met Friesland op de Afsluitdijk. 

  Dit traject van 32 kilometer biedt plek aan duizenden van die donkere plakken. Het glimmende tapijt wordt links en rechts elk bijna vierhonderd meter breed. 

  En dan Kolhorn. Vanuit Schagen zal de automobilist over de N248 langs rijen zonnepanelen (aan beide kanten van het kanaal) worden geleid naar het vroegere vissersdorp. 

  Deze zonnestrook buigt bij het Kolhornerdiep af naar Aartswoud, langs het Groetkanaal. Voor meer dan de helft wordt dan de Groetpolder bedekt. 

  _______________________________________

  Texel: drie locaties molens


   DE COCKSDORP Drie plekken op Texel zijn in beeld voor windmolens: De Cocksdorp, Oudeschild en De Rede. Voor zonnepanelen zijn dat beide zijden van de Pontweg. 

  Een strook van twee kilometer lang is bij De Cocksdorp beschikbaar voor windmolens, vanaf het dorp tot het duingebied. Deze strook is totaal achthonderd meter breed en ligt geheel over de Stengweg. 

  Bij Oudeschild zijn turbines in een cirkel gedacht. Deze cirkel ligt grotendeels ten noorden van het dorp en heeft een diameter van achthonderd meter. De Rede heet de beoogde locatie voor windenergie aan de oostzijde van het eiland, van de veerhaven tot Ceres. 

  Deze strook is vier kilometer lang en 450 meter breed en ligt voor minder dan de helft in zee. Aan weerszijden van de Pontweg kunnen zonnepanelen komen. 

  Dit gaat om een lengte van twaalf kilometer (van de veerhaven tot De Koog) en een breedte van totaal achthonderd meter.

  Noordhollands Dagblad 

  0 reacties :

  Een reactie posten