Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat

Datum:
 • maandag 19 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , ,

 • Wetenschapsblad Energies: Duurzame energie heeft verwoestend effect op milieu en klimaat

  Naast ons complete landschap zal ook onze gezondheid worden verpest door duizenden stalen totempalen van de nationale en internationale klimaatsekte.

  —————————————————————————————————————————————

  Wordt toenemende droogte veroorzaakt door steeds meer windmolenparken? – Recente studie: Windmolens zijn nog veel schadelijker voor volksgezondheid dan gedacht – Duurzame energie is aanslag op de planeet: 10 x meer mineralenwinning en 100 x meer land nodig dan voor fossiele- en kernenergie

  ———————————————————————————

  Het wetenschappelijke blad Energies heeft een nauwgezette studie gepubliceerd die werd uitgevoerd door een team Ierse en in Amerika werkzame researchers, inclusief leden van CERES, het Center for Environmental Research and Earth Sciences. In de studie worden een aantal zeer verontrustende conclusies getrokken omtrent het ‘duurzame’ energiebeleid in met name het Westen. Windmolenparken en zonnepanelen weiden, die volgens de regering Rutte het Nederlandse landschap totaal moeten gaan veranderen, blijken een veel schadelijkere impact op het milieu, het klimaat, de biodiversiteit en de menselijke gezondheid te hebben dan werd gedacht. Toch worden er biljoenen euro’s en dollars in geïnvesteerd, waar de bevolking extreem dure en onbetrouwbare energie, plus een verwoest landschap en massale gezondheidsproblemen, voor terugkrijgt.

  De wereld gaf tussen 2011 en 2018 $ 3,66 biljoen uit aan klimaatverandering projecten, waarvan 55% voor wind- en zonne-energie, en slechts 5% voor aanpassingen aan extreme weerverschijnselen. De researchers ontdekten dat windmolens en zonnepanelen juist kunnen bijdragen aan het probleem wat ze zouden moeten oplossen. Windmolens verhogen namelijk de temperatuur op de bodem, waardoor microben juist meer CO2 gaan afgeven. En dat terwijl windmolens nu juist bedoeld zijn om CO2 uitstotende energiebronnen zoals olie en gas te vervangen.

  (Maar CO2 is het probleem niet; een hogere temperatuur boven de grond betekent een hogere verdamping, en daardoor – in combinatie met de door windmolens veranderende luchtstromingen – droogte. En dat is exact wat we de afgelopen jaren in Nederland, waar in hoog tempo steeds meer windmolens worden gebouwd, steeds erger zien worden.)

  10 x meer mineralen en 100 x meer land nodig

  Voor ‘duurzame’ of ‘groene’ energie zijn maar liefst 10 keer meer mineralen nodig dan voor fossiele energie. Deze mineralenwinning gaat vaak gepaard met grote milieuverontreiniging. Voor het vervangen van slechts 50 miljoen van de 1,3 miljard op benzine en diesel rijdende auto’s door elektrische exemplaren moet de wereldwijde productie van kobalt, neodymium en lithium worden verdubbeld, en zal meer dan de helft van de totale koperproductie worden opgeslokt.

  (Het achterliggende idee van de klimaatglobalisten is dan ook niet om al die auto’s te vervangen, maar om verplaatsingen per auto zó duur te maken, dat – net als destijds in het communistische Oostblok – autorijden alleen nog maar voor een kleine eliteclubje mogelijk blijft. Er zijn namelijk bij lange na niet genoeg grondstoffen beschikbaar om zoveel auto’s van accu’s te voorzien, laat staan om die met enkel windmolens en zonnepanelen op te laden.)

  Zonnepanelen en windmolenparken nemen 100 keer meer land in beslag dan fossiele energiecentrales (en daarom worden onze boeren nu onder het mom van verzonnen CO2- en stikstofproblemen weggepest of de facto onteigend. De overheid heeft hun land nodig voor ‘duurzame’ energie en woningbouw.). ‘De gevolgen van dit veranderde landgebruik kunnen een verwoestend effect hebben op de biodiversiteit,’ waarschuwt het wetenschappelijke team. ‘De gevolgen van biomassa op de biodiversiteit zijn nog erger. Het toegenomen gebruik van gewassen zoals palmolie voor biobrandstof draagt nu al bij aan de vernietiging van het regenwoud en andere natuurgebieden (lett. ‘habitats’).’

  Hoeveel gaat het kosten? $ 2 biljoen leverde slechts 3% ‘duurzaam’ op

  Tussen 2011 en 2018 werd wereldwijd $ 2000 miljard uitgegeven aan wind- en zonne-energie. Desondanks wordt daarmee nog maar 3% van de wereldwijde energieconsumptie geproduceerd, tegen 85% door olie, gas en kolen. Dit roept vragen op over wat het gaat kosten om de transitie naar 100% duurzame energie te maken. ‘En hoe lang gaat dat duren?’ vraagt hoofdonderzoeker Coilín ÓhAiseadha zich af.

  (Hier hetzelfde achterliggende plan als bij het autoverkeer. De EU wil in 2050 of 2055 volledig ‘klimaatneutraal’ zijn met 100% duurzame energie, maar vertelt er niet bij dat de totale energieproductie fors zal moeten worden teruggeschroefd, omdat het onmogelijk is om ons complete werelddeel te bedekken met honderden miljoenen windmolens en zonnepanelen. Dit betekent massale energieschaarste voor de bevolking. Daar zijn uw ‘slimme’ energiemeters voor bedoeld: zodat u straks heel eenvoudig met één computer commando op rantsoen kan worden gezet – àls u de energierekening überhaupt nog kan betalen.)

  Duurzame bronnen niet in staat om 24/7 betrouwbare energie te leveren

  Ingenieurs hebben altijd geweten dat grootschalige windmolenparken en velden vol zonnepanelen geplaagd worden door het ‘intermittentie’ probleem. In tegenstelling tot fossiele- en kernenergie, dat 24/7 stabiele en betrouwbare energie levert, is ‘duurzame’ energie afhankelijk van de aanwezigheid van wind en zonlicht.

  Researcher dr. Ronan Connoly wijst er daarom op dat ‘de gemiddelde huishoudens verwachten dat hun koelkasten en vriezers constant blijven draaien, en ze op ieder moment het licht kunnen aanzetten. Promotors van wind en zon moeten gaan toegeven dat ze niet in staat zijn om op nationale schaal zo’n continue ‘on demand’ elektriciteit te leveren, waar onze moderne samenleving aan gewend is.’

  In Californië, dat in hoog tempo fossiele centrales sluit en overschakelt op wind en zon, en in 2035 alleen nog maar e-auto’s op de weg wil, heeft dat recent al geleid tot massale ‘blackouts’, waardoor miljoenen mensen urenlang zonder stroom kwamen te zitten.

  Probleem niet op te lossen met enorme accu installaties

  Dit probleem is niet zomaar op te lossen met grootschalige accu installaties, omdat er zeer grote aantallen gigantische accu’s voor nodig zijn, die vele hectaren land in beslag zullen nemen. Tesla heeft zo’n grote faciliteit in Zuid Australië gebouwd. Deze heeft een capaciteit van 100 MW / 129 MWh, en bedekt 1 hectare land. Uit een recent onderzoek is gebleken dat als de Canadese staat Alberta (4 miljoen inwoners) volledig overgaat van kolen op duurzame energie, met aardgas en accu’s als backup, er 100 van deze enorme accu installaties nodig zijn om ten allen tijde elektriciteit te kunnen leveren.

  Andere onderzoeken hebben aangetoond dat in Amerika, Europa en China de zwaarste lasten van de CO2 (energie-)belastingen met name bij de armere huishoudens en de bewoners van het platteland terecht komen.

  Hoewel beweerd wordt dat deze ‘transitie’ nodig is om klimaatverandering te bestrijden (wat sowieso onmogelijk is, want het klimaat verandert altijd, is cyclisch, en NIET lineair, zoals overheid, media en klimaatbewegingen u willen doen laten geloven, en wordt bovendien voor 98% veroorzaakt door de zon), is slechts 5% van de klimaatuitgaven gebruikt voor aanpassingen aan de veranderende omstandigheden. Voor het opbouwen van een robuuste infrastructuur en systemen om snel op calamiteiten te kunnen reageren, is de beschikbaarheid van goedkope en stabiele fossiele energie echter onontbeerlijk.

  Plaatselijke bevolking betaalt hoge prijs voor mineralen winning

  De explosief stijgende winning van mineralen trekt daarnaast een zware wissel op de gezondheid van de plaatselijke bevolking. Ongereguleerde kobaltmijnen hebben ernstige gevolgen voor de gezondheid van vrouwen en kinderen. Voor de winning van lithium zijn enorme hoeveelheden water nodig, waardoor behalve vervuiling ook watertekorten kunnen ontstaan.

  ÓhAiseadha: ‘Er werd wereldwijd verslag gedaan over het conflict tussen de Standing Rock Sioux stam en de Dakota Access pijplijn, maar hoe zit het met de impact van kobaltmijnen op de inheemse volken in de Democratische Republiek van Congo? En de impact van lithium winning op de volken in de Atacama woestijn? Herinnert u zich nog de slogan die bij Standing Rock werd gescandeerd? ‘Wiconi! Water is leven!’ Nou, zoals dat geldt voor de Sioux die zich zorgen maken over olielekkages in de rivier, geldt dat ook voor de zorgen van lithiumvervuiling van het grondwater in de Atacama woestijn.’

  De omvangrijke review van het wetenschappelijk team werd op 16 september gepubliceerd in een speciale uitgave van Energies, is 39 pagina’s lang, en is gebaseerd op maar liefst 255 research papers over klimaat en energie.

  FVD eist bouwstop windmolens wegens ernstige gevolgen voor gezondheid

  Het Forum voor Democratie eist na nieuw onderzoek een onmiddellijke bouwstop op windmolens in Nederland. De gevolgen voor omwonenden blijken namelijk nog veel ernstiger te zijn dan bekend. (En over de honderdduizenden vogels en vleermuizen die jaarlijks de dood vinden in de draaiende wieken, hoor je bij de klimaatlobby al helemaal niemand.)

  Laagfrequente (onhoorbare) geluidstrillingen van windmolens dringen tot diep in het menselijke lichaam door, met slaapstoornissen, oorsuizen, hoofdpijn, geheugen- en concentratieverlies, en stress als gevolg. Mensen met hartklachten lopen zelfs een grotere kans op beroertes en hartinfarcten. Dat is niet langer ‘toeval’, zoals de klimaatlobby beweert, maar bevestigd en bewezen in meer dan 300 wereldwijde studies. (2)

  In Duitsland wordt om deze redenen een minimale afstand van 1 kilometer tussen windmolens en woningen aangehouden. In het dichtbevolkte Nederland worden, als het aan de politiek ligt, vele duizenden nieuwe windmolens gebouwd, die véél dichter op woningen zullen worden gezet. Er zijn – buiten enkele natuurgebieden – in ons land amper plaatsen waar binnen een straal van 2 kilometer geen enkele bebouwing is.

  Windmolens – weg ermee!

  Over de totale verpesting van het landschap door duizenden windmolens kan geen discussie zijn. Ook hier komen we weer dezelfde tenenkrommende hypocrisie tegen die zo kenmerkend is voor klimaatactivisten: als er ergens een woontoren of viaduct voor een weg staat gepland, schreeuwen ze moord en brand over horizonvervuiling. Maar nu er gigantische windmolens tot wel 300 meter hoog zullen worden gebouwd, is er vrijwel geen enkel protest te horen.

  Windmolens zijn niets anders dan monstrueuze geldverspilling, waar enkel banken en fabrikanten van profiteren. Erger nog: energie wordt voor de kleine man véél duurder èn onbetrouwbaar. Bovendien helpen ze in geen enkel opzicht het klimaat en het milieu – integendeel, er is steeds meer bewijs van de ernstige schade die wordt aangericht. (In de media besteedt alleen de VPRO (Argos) hier aandacht aan.)

  Dus windmolens – weg ermee! Het FVD wil inzetten op kernenergie en de ontwikkeling van Thorium centrales. Tot die tijd hebben we nog meer dan voldoende schone gas- en kolencentrales om onze bevolking nog decennia van betrouwbare en goedkope energie te voorzien, en blijven er honderden miljarden euro’s over om te investeren in kapot bezuinigde sectoren zoals zorg en onderwijs.

  Alleen: dat past niet in het megalomane visioen van de internationale klimaatcommunisten in Brussel en Den Haag, die koste wat het kost hun wereldwijde totalitaire VN Agenda 21/30 dictatuur aan ons willen opleggen, en daarvoor bereid zijn het aanzien en welzijn van hele landen en volken compleet te veranderen en te vernielen.

   

  Xander

  (1) Technocracy News
  (2) WURL / Argos 1 Argos 2 / Windenergie.nl / via FVD
  (3) Afbeelding: Café Weltschmerz / YouTube

   

  0 reacties :

  Een reactie posten