WAT EEN ACHTERLIJKHEID…

Datum:
 • dinsdag 27 oktober 2020
 • in
 •  Waarom is de islam toch voortdurend een bron van oorlog, geweld en onrust?
  WAT EEN ACHTERLIJKHEID…


  (Door: “Driek”)

  Door heel Nederland verspreid zijn honderden opvangkampen voor vluchtelingen uit islamitische landen die in oorlog zijn. En dat zijn er nogal wat. En al die zogenaamde vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden in het Midden-Oosten en Afrika, waaronder Marokko, Turkije, Afghanistan, Irak, Syrië, Somalië, Eritrea, Pakistan, Ghana, en nog zo wat.

  Waarom is de islam toch voortdurend een bron van oorlog, geweld en onrust? Welnu, als volgelingen van de vermeende definitieve openbaring van Allah  aan de mensheid hebben alle moslims de plicht om de rest van de wereld te veroveren en te onderwerpen. De moslim is behept met een dwangmatig oorlog voeren. Uiteindelijk zullen ze zichzelf uitmoorden. Maar dat is nog toekomstmuziek.

  Hun geloof is alleen zinvol als zij hun veroveringswerk, begonnen bij Mohammed, kunnen voortzetten. Wat ons land binnenkomt – en ik zeg het hier wederom – zijn geen oorlogsvluchtelingen. Het is de voorhoede, die straks, als de tijd daar is, ons dwingt volgeling van Mohammed te worden. Nederland wordt in de toekomst islamitisch. En als wij niet volgzaam genoeg zijn, wordt het zwaard geheven om ons vakkundig de hals af te snijden.

  En omdat de islam zijn macht voornamelijk ontleent aan fysieke overmacht wordt oorlog een daad van geloof. Geloven in de islam is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet iedere moslim zich geroepen voelen om te helpen bij de ‘Wereldwijde Verovering’. Dat is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten, of om zelf jihadist te zijn. De islam is pure fysieke superioriteit. Geweld tegen niet-moslims is de essentie van deze religie. En een  ieder die suggereert dat de islam niet absoluut superieur is, pleegt godslastering.

  Wanneer moslims van woede ontploffen en uitbarsten in geweld over kleinigheden, zoals een cartoon of een teddybeer met de naam Mohammed, dan is dat voor de gelovige moslim gezichtsverlies. Omdat de islam een religie is van fysieke overmacht ondergaan de mohammedanen alles als een directe aanval op hun geloof. Wat de Tien Geboden zijn voor de Jood, of de opstanding van Jezus voor de christenen, is de fysieke dominantie van de islam voor de moslimgemeenschap. Het is de basis en de vervulling van hun geloof.

  Het voeren van oorlog tegen de ongelovigen, het bouwen van een minaret in hun steden, bevestigt alleen maar de macht van de islam. Door er voor te zorgen dat de ongelovigen hun “gezicht verliezen”, voldoet de moslim aan de belofte van Allah in de koran, waarin staat dat hij Mohammed heeft gestuurd om de islam dominant over alle religies te maken.

  Wanneer de islam zijn “gezicht verliest”, wordt een daad van godslastering begaan, die alleen religieus kan worden rechtgezet door het doden van ongelovigen om zo opnieuw de fysieke superioriteit van de islam te bevestigen.

  En al die gestoorde lieden die welkomstliedjes zongen bij aankomst van die zogenaamde vluchtelingen zijn op het verkeerde been gezet. Is het al die enge liedjeszangers dan niet opgevallen dat het bijna allemaal jonge sterke mannen zijn? Het zijn de krijgszuchtige volgelingen van een verschrikkelijke ideologie die ons straks de kop gaat kosten.

  Ik wens U allen nog een fijne dag zonder islam.

  Door:
  “Driek”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten