Verkrotting van agrarisch gebied Schagen dreigt; stop op nieuwe ’ruimte voor ruimte’-aanvragen door einde provinciale regeling agrarische bedrijfsgebouwen

Datum:
 • woensdag 14 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Eind oktober stelt de provincie Noord-Holland naar verwachting de Omgevingsverordening 2020 vast. Daarmee komt een einde aan de Regeling Ruimte voor Ruimte. En dat stemt wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen treurig. Met als reden dat van de regeling vaak gebruik wordt gemaakt. Verkrotting van agrarisch gebied dreigt.  De beëindiging van genoemde regeling maakt het onmogelijk nog nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Dit omdat een ruimte voor ruimte-project al snel een doorlooptijd van drie jaar heeft, stelt wethouder Beemsterboer. ,,We weten ook helemaal nog niet of er iets voor terugkomt.’’

  Deze regeling biedt nu nog de mogelijkheid om woningen te realiseren op de plek van ’storende agrarische bedrijfsgebouwen’. De opstallen van boeren die stoppen blijven leeg staan door schaalvergroting in de landbouw. Alleen de grond is nodig, de gebouwen niet. De Ruimte voor Ruimte-regeling maakte het in deze gevallen mogelijk de schuren en kassen te verwijderen waardoor er geen verloedering optreedt.

  Stop op aanvragen

  Beemsterboer zegt dat de gemeente Schagen zich onverminderd blijft inzetten voor het realiseren van woningbouw. ,,En ook het oplossen van vraagstukken rond vrijkomende agrarische bebouwing blijft belangrijk, al is de regeling ons nu wel ontnomen. Wij beraden ons hoe we het probleem van leeg agrarisch vastgoed oplossen. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de Omgevingsverordening 2020.”

  Normaal passen overheden bij grote beleidswijzigingen een overgangsperiode toe om lopende zaken af te handelen. De overgangsregeling die de provincie in gedachten heeft voor deze dossiers is ultra kort. Alleen ontwerpbestemmingsplannen die voor 1 januari 2021 ter inzage hebben gelegen, passen binnen de regeling.

  Daarbij wordt niet gekeken naar de fase waarin een plan zich bevindt. Dit kan betekenen dat dossiers, waarover gemeente en initiatiefnemers al langere tijd met elkaar in gesprek zijn, niet tot worden afgerond. Bijvoorbeeld omdat het papierwerk nog niet in orde is. Of omdat er geen overeenstemming is over de plek waar de nieuwe woningen mogen komen.

  Honderden pagina’s

  Daarnaast is het onzeker of stedenbouwkundige bureaus voldoende capaciteit hebben. Kunnen zij binnen twee maanden een kwalitatief goed bestemmingsplan leveren? Beemsterboer: ,,Het zijn plannen van honderden pagina’s waarin alle belangen worden onderzocht en gemotiveerd. Dat is erg veel gevraagd.’’

  Haastige inspanning met weinig kans op succes wil de gemeente voorkomen. ,,Het is bijzonder teleurstellend als dossiers de eindstreep niet halen, ondanks alle reeds geleverde inspanningen. De provincie lijkt onvoldoende oog te hebben voor het vele voorwerk dat is gemoeid met het ordentelijk uitvoeren van een bestemmingsplanprocedure”, licht Beemsterboer toe.

  Om teleurstellingen te voorkomen, staakt de gemeente het aannemen van nieuwe aanvragen. ,,Alleen bestaande aanvragen proberen we nog binnen deze korte tijd te behandelen.” 


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten