Uitbreiding van zonnepark Middenmeer, want er komen geen bomen meer terug op die plek

Datum:
 • dinsdag 27 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Afvalzorg NV wil het zonnepark aan de Koggenrandweg in Middenmeer uitbreiden.  De uitbreiding is gepland op een plek ten zuiden van het bestaande zonnepark waar tot voor kort een populierensingel stond. Deze bomen zijn gekapt vanwege ouderdom.

  ,,We hebben het dus niet over agrarische grond’’, legt wethouder Theo Groot van Hollands Kroon uit. ,,Of zelfs over onrendabele agrarische grond. Op deze plek was de keuze tussen herplant of energie opwekken op een milieuvriendelijke manier. We hebben voor het laatste gekozen.’’

  De zonnepanelen worden geplaatst op een gedeelte van de vuilstort waar dus niet meer gestort wordt en wat anders braak ligt.

  Klimaatneutraal

  Hollands Kroon heeft in haar omgevingsvisie opgenomen dat de gemeente in 2050 klimaatneutraal is. De ontwikkeling van het zonnepark levert hier een bijdrage aan.

  Omdat het talud geen onderdeel uitmaakt van het plangebied van het eerdere bestemmingsplan, is voor deze gronden een nieuw bestemmingsplan nodig om de plaatsing van zonnepanelen mogelijk te maken. Dat eerdere bestemmingsplan dateert uit 2016.

  Als er geen bezwaren zijn, kan Hollands Kroon het bestemmingsplan aanpassen. De gemeenteraad moet er dan wel eerst naar kijken.

  Volgens het college is er al contact geweest met de eigenaren van de omliggende percelen en die hadden destijds geen bezwaren of opmerkingen vanwege de plannen.

  Ten behoeve van het eerder vergunde zonnepark op de locatie heeft contact en afstemming plaatsgevonden met de eigenaren van de omliggende percelen. Ook zouden de belangen van de gemeente Medemblik, het waterschap en de leidingbeheerder al zijn meegenomen in het geheel.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten