Petitie in de Wieringermeer tegen de komst van ’nog meer datacenters’: ze gaan ’ten koste van woon-werk-en leefgenot’

Datum:
 • maandag 26 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , , ,

 •  Hollands Kroon MIDDENMEER

  Data non Grata noemen ze zich: burgers uit de Wieringermeer die ’tegen de bouw van nog meer datacenters’ in genoemd gebied zijn. Met de online petitie ’Stop NU de bouw van datacenters Wieringermeer’ hopen ze een vuist richting de politiek te maken.


  Winnie van Galen 23-10-2020


  ’Datacenters slurpen nu alle groene energie op die hier wordt opgewekt, dragen niets bij aan de energietransitie en verpesten het landschap,’ motiveren de gangmakers achter de petitie hun bezwaar. ’We constateren landschapspijn, afbraak van de leefomgeving, lichtvervuiling, verzilting van de bodem, geen structurele werkgelegenheid, restwarmte die vervliegt in de lucht, koelwater wat geloosd wordt in de sloot en door het waterschap niet is te zuiveren, gebrek aan waterberging en burgers die niet gehoord worden. De datacenters hebben tot op heden geen maatschappelijke bijdrage geleverd aan de inwoners van Hollands Kroon’.

  De petitie wordt afgesloten met het verzoek ’te stoppen met de bouw van 170 ha (340 voetbalvelden) hyperscale datacenters in de Wieringermeer, die ten koste gaan van woon-, werk- en leefgenot.’

  Opgeheven

  In Data non Grata zitten voor een de deel dezelfde mensen die ageerden tegen het Gebiedsplan Wieringermeer. Toen noemden ze zich WGW, een afkorting die staat voor Werkgroep Gebiedsplan Wieringermeer. Deze werkgroep heeft zich inmiddels opgeheven omdat het Gebiedsplan Wieringermeer door de politiek van tafel is gehaald, legt M. van Nieuwenhuijzen uit. Zij is een van de personen achter het initiatief voor de petitie.

  De lancering van de petitie valt zo’n beetje samen met het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan door de gemeente Hollands Kroon: een procedure die de komst van een nieuw datacenter voor Microsoft mogelijk moet maken. Dit datacenter (nummer vier) is gepland aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-West’ in Middenmeer, aan de oostkant van de Cultuurweg en aan de westkant van de rijksweg A7. De sluitingstermijn voor het indienen van zienswijzen (bezwaren) is op 26 november.

  De petitie is te vinden op www.stopdatacenterswieringermeer.petities.nl

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten