Medisch-academische protestbeweging tegen lockdown. Een gesprek met Sam Brokken

Datum:
 • woensdag 14 oktober 2020
 • in
 • Categorie:
 •  Ad Verbrugge in gesprek met lector gezondheidswetenschappen en onderzoeker Sam Brokken

  14-10-2020
  Ad Verbrugge in gesprek met lector gezondheidswetenschappen en onderzoeker Sam Brokken. Hij bepleit een ‘omgekeerde lockdown’: “We moeten aanvaarden als maatschappij dat het nul risico niet bestaat.” Eind augustus schreef Brokken een brief (die je hier kan vinden: http://omgekeerdelockdown.simplesite.... ) waarin hij pleit voor ander beleid. Hij verzamelde veel handtekeningen, opvallend genoeg ook uit de medische wetenschap. “De brief is ontstaan op basis van negen maanden onderzoek, wat we hebben sinds het ontstaan van de crisis.” De brief heeft even aandacht genoten in België, ook in de media, “maar het is toch snel in de vergetelheid geduwd.” Zijn pleidooi? Een omgekeerde lockdown, waarin we risicogroepen gericht beschermen en de rest van de samenleving haar gang kan gaan. Over het oogmerk van het pamflet is Brokken helder: “Wij hebben geprobeerd het beleid bij te sturen in een richting van een verzachting van maatregelen.” Volgens hem kan dat, omdat de kans om te sterven aan Covid-19 voor de overgrote meerderheid nihil is. Brokken vertelt dat op dit moment de mortaliteitsgraad wereldwijd op 0,24% ligt, terwijl andere onderzoeken zelfs wijzen op nog latere percentages. Daarbij krijgt, afhankelijk van welke studie je volgt, minimaal 80% tot wel 98% van de mensen nauwelijks symptomen. “Op basis van de data kan je stellen dat de maatregelen totaal disproportioneel zijn.” De maatregelen hebben evenwel gigantisch schadelijke effecten op de samenleving. Brokken vertelt over een groeiende psychische problematiek zoals angst- en depressies en een grote afname sociale mobiliteit van vooral armere jongeren. “Op alle vlakken zijn we grote schade aan het oplopen.” Een ander probleem is dat landen elkaar massaal nadoen. “Al zou een land willen koers wijzigen, dan heb je direct met andere Europese partners te maken die het niet zo zien en zo blijft iedereen elkaar achterna hollen.” Uiteindelijk is dit beleid niet houdbaar, zo betoogt Brokken. “We zijn nu het virus onder de mat aan het vegen, maar het zal niet weggaan. Het virus zal steeds de kop op blijven steken.” Mensen moeten contact hebben met pathogenen, alleen zo kunnen we op termijn zelf weerbaarder worden. Een vaccin zal nooit volledig dekkend worden en het is maar de vraag hoe goed het zal aanslaan bij ouderen. Brokken roept op tot heroriëntatie. “We mogen nooit vergeten dat we mensen zijn en in symbiose leven met alles om ons heen. Ziekteverwekkers zijn daar nu eenmaal een onderdeel van. We moeten aanvaarden als maatschappij dat het nul risico niet bestaat.” -- 2:17 Jij hebt in een brief gepleit voor een omgekeerde lockdown. Wat heeft die brief gedaan? 4:48 Is het opgepakt dat er ook wetenschappers zich achter jouw manifest hebben geschaard? 7:37 Is er een verklaring voor dat de mortaliteitsgraad zoveel lager is dan een half jaar geleden? 9:59 In Nederland is de paniek aan het toenemen. Hoe is dat in België? 12:14 Kun je de schade van de maatregelen binnen de zorg zelf schetsen? 19:37 Hebben we misschien, vanwege het schijnbare gemak waarmee alles digitaal kan, te weinig oog voor de schadelijke effecten van de maatregelen? 22:16 Verwacht je in België ook strengere maatregelen? 25:49 Dit beleid is constant het virus onder de mat vegen, maar het gaat nooit weg” 31:20 Heb jij er een verklaring voor waarom het zo gevoelig ander beleid te maken voor kwetsbaren en risicogroepen? 35:54 Hoe is het mogelijk dat we dit pad kiezen terwijl we weten dat een vaccin de zwakkeren nauwelijks beschermt? 41:02 Hoe zou het sentiment bij mensen en in de media doorbroken kunnen worden?


  De Nieuwe Wereld --


  0 reacties :

  Een reactie posten