Klimaathoax – PBL wil u meer zien lijden

Datum:
 • vrijdag 2 oktober 2020
 • in
 • Categorie: ,
 •  Hoezeer de klimaathoax een geloof is werd deze week weer geïllustreerd door de bekendmaking van het PBL dat uw betrokkenheid onvoldoende is.


  DOOR  · 2 OKTOBER 2020

  Want lijden zult u.

  Geen medelijden met uw kreunen en gejammer.

  Klimaathoax

  En daar draagt vanzelfsprekend de staatsomroep een steentje aan bij:

  Om het klimaatakkoord van Nederland uit te voeren, zijn in het hele land duurzame energieplannen gemaakt. Maar burgers en gemeenteraden zijn daar tot nu toe nog onvoldoende bij betrokken. Dat blijkt uit een analyse van alle plannen van energieregio’s door het Planbureau voor de Leefomgeving. Minister Wiebes van Klimaat zegt in een reactie dat de regio’s burgers meer mee moeten laten praten.

  Meer mee laten praten? Dat klinkt aardig. Dat is het niet. Ergens het afgelopen jaar is het zelfs bij de betonkoppen van de klimaatreligie doorgedrongen dat enige medewerking van de bevolking noodzakelijk is om hun overtuiging er duurzaam in te rammen. Want anders wordt het een bureaucratische exercitie waartegen mensen zich zouden kunnen gaan verzetten. Als mensen door zouden krijgen dat hun inspanningen eventueel zullen worden afgeruild tegen die van een Spaanse boer die wat minder vee neemt,, dat dan via een ingewikkeld omslagstelsel weer op ons bordje komen zou.

  Daar kunt u om lachen, maar het volgt het principe van het emissierechtensysteem dat de EU heeft opgetuigd. En omdat het adagium van alle progressieve drammers uit de aard van hun wezen is dat alles altijd verder verbeterd dient te worden, kunt u er op rekenen dat de touwtjes alleen maar strakker zullen worden aangehaald. Als u het aan hen overlaat.

  Dus men wil niet alleen geen verzet , men wil collaboratie:

  Volgens het PBL geeft slechts een derde van de regio’s aan burgers te hebben betrokken, met inhoudelijke aanpassingen tot gevolg. De plannen zijn wel allemaal op tijd ingeleverd, en tellen op tot zelfs meer dan nodig is.

  Kortom, u moet met een blije glimlach van het gas af. Want zonder draagvlak kom je nergens.

  In het verleden bleek dat wanneer te veel van bovenaf werd besloten waar bijvoorbeeld een windpark moest komen, de tegenstand groter werd. Betrokkenheid van mensen is daarom volgens minister Wiebes noodzakelijk. “Er zijn regio’s waar het draagvlak tot het nulpunt is gekomen. Daar hebben we echt wel van geleerd”, zegt hij. “Het is een terechte waarschuwing van het planbureau.”

  Het is niet alleen uw schuld, het is ook die van Corona (wat niet?):

  Het ontbreken van de betrokkenheid van burgers wordt voor een deel veroorzaakt door Corona. Allerlei informatiebijeenkomsten zijn geschrapt. Ook hadden regio’s soms moeite om mensen te interesseren voor de RES, en geregeld zijn de plannen nog te abstract.

  Het PBL is tevreden over het fictieve totaal van haar bureaucratische opdeling, maar is

  • a) – bang voor een verminderd enthousiasme waardoor het kaartenhuis ineen zou kunnen zijgen
  • b) – heeft meer geld nodig dat bij U vandaan komen moet; Liefst door dat u zich vrijwillig laat plukken

  Want door dat laatste vergroot het wellicht niet uw betrokkenheid en enthousiasme, maar zult u bang zijn uw “investering” te verliezen.

  Maar het blijkt ingewikkeld om burgers mee te laten profiteren van deze energietransitie. In het klimaatakkoord staat dat er gestreefd moet worden naar 50 procent lokaal eigendom. Maar hoe dat moet, is voor velen nog een vraag. Terwijl ervan uit wordt gegaan dat het draagvlak groter wordt als burgers er ook zelf aan verdienen. Regio’s ontwikkelen nu eigen instrumenten hiervoor.

  Verdient u er aan? Welnee, dat denkt u maar. Het is sluwe manipulatie, niets anders. Alsof je schapen een haargroeimiddel belooft als ze zich maar braaf en zonder verzet laten scheren.

  Zo worden er samenwerkingsverbanden gevormd tussen buurtverenigingen en projectontwikkelaars, wordt er soms een duurzaamheidsfonds voorgesteld of een verdeling van de opbrengst als vergunningsvoorwaarde gesteld voor de ontwikkeling van een windpark. Maar eigenlijk vragen de regio’s om landelijke spelregels, stelt het Nationaal Programma RES.

  Eigenlijk is dit weer terug naar het sparen van metaalfolie melkdoppen voor Afrika. Dat u zelf Afrika begint te worden? Ze hopen dat u dat nog enige tijd niet zal opvallen.
  0 reacties :

  Een reactie posten