Klimaathoax en gasverbod – van het gas, aan het gas?

Datum:
 • vrijdag 16 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Over de waanzin van de klimaathoax en het gasverbod zullen vermoedelijk ook generaties toekomstige historici niet snel uitgepraat raken.


  DOOR  · 16 OKTOBER 2020

  Maakt dit kabinet toch nog geschiedenis. Dat wilden ze immers? Ze gaan hun zin krijgen – toekomstige generaties zullen hen vervloeken om hun zelfingenomen spilzucht en hubris.

  En, zoals mijn oma zaliger placht te zeggen; hardlopers zijn doodlopers. Die steeg is de gemeente Purmerend vol overtuiging ingedoken, en komt nu tot de ontdekking dat dit riool het soort konijnenhol is dat ooit Miss.Pepper fataal werd.

  Image

  Enfin, het zal uiteindelijk ook wel het jaar 2076 en 638 gebouwen worden. Maar alle verdere grappen daargelaten, duidelijk is dat men het er niet bij wil laten zitten. Het project ligt immers slechts stil?

  Het gaat veel langer duren om een woonwijk in Purmerend los te koppelen van aardgas. De gemeente loopt tegen tal van problemen aan bij de overschakeling van gas op een warmtenet. Het proefproject ligt daarom nu stil, schrijft NRC.

  En inderdaad. Dat de waanzin van voorgenomen hervormingen het verstand van Nederlandse beleidsmakers nog nooit positief heeft beïnvloed wordt ook verder ongewild geïllustreerd door de NOS.

  Projectleider Jaspert Verplanke van de gemeente Purmerend noemt het in een reactie tegenover de NOS normaal dat het project nu even stilligt: “De eerste pilotfase is afgerond en daarom moet er nu geëvalueerd worden.” Er zijn nu 86 woningen in de wijk Purmerend-Overwhere van het gas af. In de volgende fase moeten er nog eens 1276 huizen van het aardgas afgesloten worden.

  Al bijna even hilarisch is de verkapte mededeling dat de bewoners van dit proefproject last krijgen van voortschrijdend inzicht:

  “Er worden in die huizen al wel kookplaten op gas vervangen door inductieplaten”, benadrukt Verplanke. Omdat het om huurwoningen gaat, mogen huurders zelf beslissen of ze met het project willen meedoen. Verplanke sluit niet uit dat er minder huizen afgesloten worden van het gas.

  De bedoeling was toch: allemaal? Want als het een vrijwilligersproject wordt, is het ten dode opgeschreven. Anders overigens ook, maar het zal langer duren eer men dat erkennen gaat. Uiteindelijk zal men proberen de wensen van een kleine stijfkoppige minderheid toch te honoreren – zo zal het excuus luiden. Indien die huizen vrij komen voor verdere verhuur als de huidige ervaringsexperts zijn vertrokken – onontkoombaar – zal men toch een soort waarschuwing aan het geheel dienen te hangen: Opgepast, ‘van het gas af’.

  Tenzij men de zaak zal willen terugdraaien. Dat is eenvoudiger, aangezien het plaatsen van een groep asielmigranten in deze gasloze huizen er borg voor staat dat deze mensen binnen één jaar zullen gaan klagen over de discriminatie dat hen geen goed te verwarmen woning werd aangeboden.

  Over stijfkoppigheid gesproken:

  De overschakeling in de Purmerendse wijk is een van de belangrijkste proefprojecten om woonwijken los te koppelen van aardgas. De deadline van 2022 wordt in elk geval niet gehaald. Verplanke maakt zich daar geen zorgen over, omdat het proefproject juist bedoeld is om te bepalen hoe grotere projecten moeten worden aangepakt.
  Hij benadrukt dat het project zeker niet wordt gestopt. Ook wethouder Van Meekeren vindt de vertraging geen groot probleem: “Het gaat mij erom dat we in 2050 van het gas af zijn.”

  Is het eigen huis van deze wethouder al van het gas af? Zou de gemeenteraad niet moeten voorstellen dat voorstanders van deze prestige-nonsens verplicht worden deze huizen als dienstwoningen te accepteren?

  Het zijn altijd de gewone mensen op wie experimenten van dit soort worden uitgevoerd. Dat krijg je als bestuurders zo graag een lichtend voorbeeld willen creëren om hun eigen carrière te bevorderen.

  Het project valt onder het Programma Aardgasloze Wijken (PAW), waarmee de regering de afspraken uit het Klimaatakkoord over de energietransitie wil nakomen. Daarbij gold Purmerend tot nu toe als lichtend voorbeeld, omdat hier al daadwerkelijk huizen van het gas zijn ontkoppeld.

  Je zou er bijna de oud-Haagse uitdrukking uit de titel als wens voor gebruiken.


  Over de klimaathoax leest u hier op Veren of Lood meer. Over de specifieke kanten van het gasverbod leest u hier.


  0 reacties :

  Een reactie posten