GroenLinks wil van college weten in hoeverre de ’Amerikanen’ zich hebben bemoeid met bestemmingsplan voor datacenter Wieringermeer

Datum:
 • woensdag 28 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  


  HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA

  In hoeverre zijn partijen achter de datacenters betrokken geweest bij het maken van bestemmingsplannen? De fractie van GroenLinks in Hollands Kroon heeft hierover vragen aan het college van b en w gesteld.

  Winnie van Galen 28-10-2020


  Een memo van het college over een nieuw datacenter aan de Westkant van de A7, de derde in Middenmeer, is voor GroenLinks de trigger. Daarin staat dat door de initiatiefnemer een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld en er gesprekken met de initiatiefnemer zijn gevoerd om dit bestemmingsplan te vervolmaken, aldus GroenLinks. Het leidt tot de vraag ’sinds wanneer schrijven initiatiefnemers voor datacenters zelf de bestemmingsplannen waaraan hun vergunningsaanvragen worden getoetst?'

  ’GroenLinks zou liever niet terugkomen op het NRC-citaat over hoe de portefeuillehouder (wethouder Meskers red.) ’de Hollandse bouwregels kon vertalen naar wensen van de Amerikanen. Echter nu stelt het college opnieuw dat ’de Amerikanen’ (Google, Microsoft red.) zelf de regels dan wel het bestemmingsplan mogen opstellen waaraan zij moeten voldoen. GroenLinks vindt dat het college de wensen van Hollands Kroon behoort te vertalen in bouwregels voor ’de Amerikanen’ en niet andersom.’

  Tevens wil GroenLinks van het college weten welke bezwaren het college heeft tegen samenwerking met de raad bij de totstandkoming van bestemmingsplannen en waarom die route hier niet wordt gevolgd.

  GroenLinks stelt zich op het standpunt dat de raad betrokken moet worden bij de totstandkoming van bestemmingsplannen. ’In de memo Datacenter westzijde A7 van 18 september 2020 stelt het college dat het belangrijk is om voor de nu lopende initiatieven recht te doen aan de verschillende belangen. Het is aan de raad ’om een belangenafweging te maken voor deze ontwikkeling’.

  Verder vindt GroenLinks dat er een maatschappelijke kosten- en batenanalyse nodig is bij geschetste ontwikkelingen. Met daaraan de vraag gekoppeld of het college zelf zo’n analyse voorbereidt of het een opdracht van de raad afwacht.

  Noordhollands dagblad  1 reacties :

  Anoniem zei

  Ach, dat gebeurt ook bij de logiesaccommodatie voor de arbeidsmigranten. De raad slaapt lekker door......

  Een reactie posten