’Gemeenteraadsfractie en het college van Den Helder missen de bagage om in de kwestie Rob Scholte eindverantwoordelijkheid te dragen’

Datum:
 • zaterdag 17 oktober 2020
 • in
 • Categorie:
 •  DEN HELDER

  De voorzieningenrechter heeft gesproken. De gemeente Den Helder is teruggefloten en mag de kunstcollectie van Rob Scholte (nog) niet veilen. Marie-Louise Rouffaer, oud-directeur van Vormingscentrum De Boeg, laat haar licht over deze kwestie schijnen.


  17-10-2020

  Als je fiets gestolen wordt hebben maatschappelijke normen vooral een nuttige betekenis: andermans spullen dienen gerespecteerd te worden, niet zozeer omdat dit ‘in zich’ goed zou zijn, maar omdat het voor allen voordelig is.

  Ook de overheid calculeert: boetes innen of seponeren? Criminaliteit met een economisch tintje. Er is eeuwenlang, bovenop de praktische wetten en regels, gelukkig ook een flinke laag van een moreel surplus ontstaan, dat het nuttige overstijgt en dat ‘in zich’ waardevol is, waarden herbergt.

  Uitzondering

  Dit naar aanleiding van een artikel over de rechtszaak van Scholte (HC 9 okt.). Verbijsterende reacties van gemeenteraadsfracties terwijl, met uitzondering van Hamerslag, Dijk, Van Esdonk en Vermooten, iedereen jarenlang wegkeek en vóór de voorgestelde veiling van Scholte’s werk stemde.

  Bloemlezing

  Een kleine bloemlezing: De VVD: wil graag met het college in gesprek hoe dit nu verder moet. PVV: hoopt dat de gemeente ingaat op het verzoek van de advocaat. Gemeentebelangen: Scholte heeft deze zaak gewonnen, daarmee is het probleem niet opgelost (!). D66: was in de veronderstelling dat de gemeente de eerste rechten had. Stadspartij: de rechter beslist gelukkig in dit land. SA: dacht dat het allemaal goed was uitgezocht. GL: vindt het triest dat de rechter de gemeente alweer op de vingers heeft getikt. BvDH en PvdA: een paar nietszeggende volzinnen CDA: veinst er iets van te begrijpen door ‘geen commentaar’. BB: Het is erg dat de gemeenteraad toekijkt en niet ingrijpt.

  Kern

  Dat laatste nu is de kern van de zaak. Fracties en college beheersen de dossiers niet en missen bagage om de eindverantwoordelijkheid te dragen. Fracties verwaarlozen daarmee hun controlerende taak, maar zijn net zo verantwoordelijk als de, onbekwaamheid camouflerende, van rechtszaak naar rechtszaak strompelende luxe set van zeven wethouders. Als de zogenaamde slimmigheidjes en de hele en halve waarheden niet meer werken, blijft toch die eindverantwoordelijkheid van kracht. Het is dan handig als je het verschil tussen executoriaal- en conservatoir beslag kent, je eis in reconventie wat eerder afgeeft, staat wat beleefder. Advocaat Friedberg drong, onder andere in het openbaar tijdens een raadsvergadering, vergeefs aan op overleg met de gemeente.

  Actueel

  Montesquieu kon in 1748, toen hij ’over de geest der wetten’ schreef, niet weten hoe actueel hij nu nog is: ‘Zoals de meeste burgers bekwaam zijn om te kiezen, maar niet bekwaam genoeg om gekozen te worden, zo ook is het volk voldoende in staat om zich op de hoogte te laten stellen van hoe het wordt bestuurd, maar niet geschikt om het bestuur zelf op zich te nemen’.

  Bij deze bestuurlijke blamage, en voor Den Helder nadelige affaire, past voor alle partijen een beroep op het surplus aan moraal, dat ‘in zich’ waarden herbergt Voor ieder geldt: een flinke portie zelfreflectie.

  Marie-Louise Rouffaer Onder meer oud-directeur van Vormingscentrum De Boeg.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten