Geen zonneweide aan Pelikaanweg op Texel. Raadsmeerderheid blokkeert vergunningsaanvraag met amendement

Datum:
 • vrijdag 16 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • DE KOOG

  Het ziet ernaar uit dat er geen zonnepark van zeventien hectare aan de Pelikaanweg komt.


   Anja Roubos 16-10-2020

   Een meerderheid van de Texelse gemeenteraad heeft een amendement ingediend om de ’verklaring van geen bedenkingen’ voor de aanvraag van de omgevingsvergunning niet vast te stellen. De fracties van Texels Belang, VVD, CDA en Texel 2010, samen goed voor tien van de vijftien stemmen, zijn tegen omdat de zonneweide volgens hen ruimtelijk niet past.

  Het amendement betekent een streep door de rekening van het college, dat met het zonnepark een flinke stap wil zetten op weg naar de duurzaamheidsambitie van Texel.

  Het plan staat volgens de fracties haaks op de wens die de raad heeft ingediend bij het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) met de titel ’Kiezen voor duurzaam leefbaar’. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan plaatsing van zonnepanelen op gebouwen. Ze stellen dat het plan in strijd is met het vastgestelde beleid tot behoud van het landbouwareaal op Texel. Ook zou het strijdig zijn met de kernwaarden van Texel die zijn vastgelegd in de structuurvisie ’Texel 2020 Texel op koers’ en met de toeristische ontwikkeling van het eiland. De partijen vinden dat het zonnepark niet past bij het natuurbelang en de natuurontwikkeling in het Waddengebied en UNESCO-Werelderfgoed en beroepen zich erop dat het plan geen draagvlak heeft, aan de hand van de inspraak door de lokale landbouw- en ondernemersorganisaties LTO en TOP.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten