Contract Horizon JeugdzorgPlus met twee jaar verlengd, geen bemoeienissen van Incluzio Hollands Kroon

Datum:
 • woensdag 14 oktober 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De 18 gemeenten in Noord-Holland hebben besloten om Horizon JeugdzorgPlus in Castricum als behandelde organisatie trouw te blijven ondanks diverse negatieve berichten in de media.


  14-10-2020

  De 18 gemeenten zijn tevreden over de progressie die Horizon JeugdzorgPlus heeft gemaakt op het gebied van behandeling van jongeren die bij Horizon JeugdzorgPlus zijn ondergebracht.

  In gesprekken met Horizon JeugdzorgPlus zijn aanbevelingen naar voren gekomen waar Horizon nog aan moet werken. Het gaat hierbij om te weten therapeutische pleegzorg, gespecialiseerde gezinsbehandeling, onderwijszorgarrangement op maat, studio’s, JouwzorgPlus en intensieve ambulante behandeling.

  Incident

  Afgelopen juni 2020 vond er in Castricum een incident plaats waarbij een bewoner van het Antonius in Castricum betrokken was.. Naar aanleiding van het incident dat in juni 2020 plaatsvond is Horizon opgedragen scherper te monitoren of jongeren binnen de behandelsetting van Antonius passen of beter tijdelijk elders kunnen verblijven.

  Voor de colleges van de 18 gemeenten is er voldoende ruimte om de JeugdzorgPlus in Noord-Holland verder door te ontwikkelen en zien verder geen contractuele redenen om het contract niet te verlengen. Daardoor wordt het contract met Horizon JeugdzorgPlus met twee jaar verlengd om de instelling zo de ruimte en de kans te geven te investeren in de aanbevelingen om de zorg voor de jongeren te optimaliseren.

  Geen invloed Incluzio Hollands kroon

  De afgelopen weken kwam Horizon JeugdzorgPlus in Castricum diverse keren in de media nadat een kinderrechter zorgen uitte over de instantie. Daarnaast kwam het NHD (Schager editie) datum 6 oktober 2020 ‘Drama jeugdzorg in de doofpot’ wordt gesuggereerd dat er sprake is geweest van belangenverstrengeling tussen de gemeente Hollands Kroon, Incluzio en Horizon. En dat hierdoor de aanbesteding van de JeugzorgPlus ‘geheel werd toegeschreven naar de werkwijze van Horizon’. Dit klopt niet. Incluzio Hollands Kroon BV heeft geen invloed kunnen uitoefenen op de tekst van de inkoopstrategie en/of de keuze van de leden van de beoordelingscommissie. Tevens heeft zij geen rol gehad in de aanbesteding of bij het maken van de keuze van de beoordelingscommissie. 


  0 reacties :

  Een reactie posten