Waar eens het grasland van melkveebedrijf Vijverberg lag, staat over enige tijd datacenter nummer vier in Middenmeer: de derde van Microsoft

Datum:
 • dinsdag 22 september 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  


  HOLLANDS KROON - MIDDENMEER

  Op het vroegere land van melkveebedrijf Vijverberg aan de westkant van de A7 in Middenmeer komt een datacenter van Microsoft. Het gaat om de ontwikkeling van het vierde datacenter in Middenmeer, waarvan er drie op het conto van Microsoft te schrijven zijn.

  Winnie van Galen 22-9-2020

  De plannen zijn gisteren zowel door de gemeente Hollands Kroon als Agriport bekendgemaakt. De grond waar het om gaat, vijftig hectare, heeft een agrarische bestemming en die moet worden gewijzigd. Hoe die verandering er komt uit te zien, wordt eind september/begin oktober ter inzage gelegd, aldus het college. Het jongste datacenter komt te liggen aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein Het Venster-West, aan de oostkant van de Cultuurweg.

  125 meter

  Het ’Vijverberg-datacenter’ komt op 125 meter afstand van de A7 te liggen. Aan het zicht onttrokken door een aarden wal voorzien van begroeiing, aldus wethouder Theo Groot. Deze afstand is gekozen vanwege maatschappelijke kritiek op de bestaande twee datacenters die open en bloot aan de oostkant van de A7 langs de snelweg liggen.

  Gezien de maatschappelijke gevoeligheid van mega-datacenters in Middenmeer zoekt het college nadrukkelijk het contact met de burgers alvorens de plannen van Microsoft (met instemming van de gemeenteraad) tot uitvoering zijn te brengen, aldus wethouder Theo Meskers.


  Ondergrens

  De door LTO-Hollands Kroon gevraagde bouwstop voor datacenters, is volgens Meskers niet reëel. Het stellen van een ondergrens aan beschikbare landbouwgrond, zoals kortgeleden tot uiting kwam in een rapport van Universiteit van Amsterdam, daarvoor ’ontbreekt de argumentatie’. Bovendien komt er jaarlijks 300/400 hectare landbouwgrond vrij van boeren die er mee stoppen, voert Meskers aan.


  Verdedigbare stap

  De vijftig hectare die voor het nieuwe datacenter beschikbaar komen, noemt Meskers een ’verdedigbare stap’. Zowel uit het oogpunt van werkgelegenheid als passend bij eerder genomen besluiten van de gemeenteraad en de provincie om datacenters naar de Wieringermeer te halen.

  Volgens commercieel directeur Jack Kranenburg van Agriport A7 is de groei van het aantal datacenters belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. De datacenters leveren 10,5 miljoen manuren werk op.

  Anders gezegd: 6 jaar werk voor duizend fulltimers. Bij driekwart van dit werk is volgens Kranenburg ’Nederlands personeel’ betrokken. Bij het uitbreken van het coronavirus maakten dagelijks 30.000 mensen gebruik van communicatieplatform Teams. Inmiddels zijn dat er ’dagelijks 4,5 miljoen.’ ,,Dat soort diensten draait allemaal vanuit datacenters’’, onderstreept Kranenburg het belang van datacenters.

  Teams

  Op de vraag hoeveel datacenters Middenmeer uiteindelijk zal tellen, antwoordt hij: ,,Ik verwacht niet dat er naast Microsoft en Google nog meer partijen naar Middenmeer komen. Op een gegeven moment zit je aan een grens op het gebied van natuur, water, infrastructuur voor energie. En wie weet heb je in de toekomst andere technologieën voor datacenters die minder ruimte vragen dan nu het geval is.’’

  Momenteel zijn er zes aanvragen voor datacenters in Middenmeer bekend. Los gezien van de huidige plannen, zal Hollands Kroon geen nieuwe grond beschikbaar stellen voor datacenters. De gemeenteraad heeft hiervoor een streep getrokken.

  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten