'Schouten blundert met het nieuwe mestbeleid'

Datum:
 • donderdag 10 september 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Een plan voor de shredder dus?





  INTERVIEW 


  JOHAN MOSTERT

  'Schouten blundert met het nieuwe mestbeleid'

  9-9-2020  
  Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie bij Cumela, vindt dat landbouwminister Carola Schouten met het nieuwe mestbeleid een politieke blunder begaat. Het plan staat volgens hem haaks op de eerder geschetste principes van kringlooplandbouw.
  Wat is je eerste reactie op het plan?
  'Ik vind het een politieke blunder. Het ministerie van LNV heeft een paar jaar geleden een visie op kringlooplandbouw geformuleerd om de agrarische sector houvast te geven, maar met dit nieuwe mestplan worden kringlopen niet gesloten. Sterker nog, het plan staat haaks op kringlooplandbouw. Akkerbouwers willen mest op maat hebben, bijvoorbeeld een combinatie van meerdere mestsoorten wat al jaren gebeurd. Dat is straks niet mogelijk."
  "Om grondgebonden te worden moeten melkveehouders op zoek naar afnemers die zich van te voren willen vastleggen, maar de praktijk leert dat akkerbouwers dat vaak niet willen. En intensieve veehouders moeten straks alles verplicht laten verwerken tot mestproducten, terwijl het overgrote deel van akkerbouwers juist onbehandelde mest willen voor meer organische stof in de bodem. Ook qua duurzaamheid is het plan niet effectief. Je krijgt er namelijk meer transportbewegingen door, terwijl er door meer mestverwerking ook extra CO2 wordt uitgestoten."
  Een plan voor de shredder dus?
  "Ja wat mij betreft wel, maar of dat gaat gebeuren? Het zal vanuit de belangenbehartiging hard lobbyen worden om het plan om te turnen tot een werkbaar beleid. Daar is hopelijk ook ruimte toe, gezien dit natuurlijk pas de contouren van het plan zijn. We hebben al een mestverwerkingsverplichting die goed werkt. We krijgen de komende jaren minder vee dus de verwerkingsplicht zou eigenlijk omlaag moeten. Mestverwerking moet echter pas gebeuren wanneer je de mest niet meer geplaatst krijgt bij akkerbouwers."
  Wat betekent dit plan voor de toekomstige rol van intermediairs?
  "Dat is nog lastig te zeggen. De mest moet ook straks van A naar B worden getransporteerd en dat is onze functie in de keten. Ik zie het plan dus niet als een bedreiging voor het bestaansrecht intermediairs."
  En voor de mestprijzen (ophaalbijdragen)?
  "Die gaan waarschijnlijk omhoog. Tot nu toe is gebleken dat mestverwerking lastig rendabel te krijgen is. Verwerken is immers altijd duurder dan uitrijden. Ook voor akkerbouwers stijgt de kostprijs, want zij moeten gaan betalen voor verwerkte mestproducten. Die producten kosten de eindgebruiker €80 tot €100 per ton. Dat gaat geen akkerbouwer betalen zolang vergelijkbare kunstmest €40 tot €50 per ton kost. Met andere woorden: de concurrentiepositie van agrarisch Nederland (zowel veehouderij als akkerbouw) in Europa en op de wereldmarkt verslechterd daarmee doordat de kostprijs stijgt."  
  Het plan is mede gelanceerd om mestfraude tegen te gaan. Doet dit het ook?
  "De regelgeving omtrent mest is behoorlijk complex, maar ik vraag me af of dit plan het eenvoudiger maakt. Mestfraude moet keihard worden aangepakt, maar het ontbreekt de NVWA aan slagkracht. Dit plan verhoogd mijns inziens de kostprijs en dat werk juist fraude in de hand zou je zeggen. Tot op heden heeft de minister in de praktijk nog weinig bereikt, neem het voerspoor. Het lijkt erop dat Schouten met dit plan een laatste stempel drukken. Voor haar opvolger zal het niet eenvoudig worden om dit mestplan tot uitvoer te brengen."
  Boerenbusiness logo


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Is er 1 onderwerp waarin deze Regering niet geblunderd heeft?
  Miljarden schenken aan zuidelijke landen terwijl de Hollanders op een houtje moeten bijten, het (raadgevend)Referendum afgeschaft, de Energie transitie, Gezellig babbelen met terroristen en toezeggingen doen, de lijst is ellenlang, maar zolang er nog zoveel zwakzinnigen zijn die dat zooitje blijven steunen verandert er niets.

  Een reactie posten