‘Minister zonder regie: een schandaal.’ Een gesprek met Ton van Haperen

Datum:
 • woensdag 16 september 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Paul van Liempt in gesprek met Ton van Haperen, publicist, leraar en lerarenopleider. “Kinderen leren steeds minder op school.”  Zie hier

  16-9-2020 In dit gesprek vertelt Van Haperen over de lastige situatie die tijdens de coronacrisis op scholen is ontstaan. Lessen worden op afstand gegeven, iedere school heeft eigen regels en elke leraar of leerling met een kleine verkoudheid kan straks niet meer komen. Zeker zo aan het begin van het nieuwe schooljaar is juist fysieke aanwezigheid van belang. Lesgeven is niet louter informatie verschaffen, ook de werkrelatie is belangrijk, zo betoogt Van Haperen. “Als die werkrelatie er niet is en dat zich niet ontwikkelt, dan betaal je daar het hele jaar de prijs voor.” Iedereen is het er wel over eens dat de hoogste prioriteit is dat de scholen open kunnen blijven. Maar dat vraagt volgens Van Haperen om leiderschap. “Ik wil dat ik snap wat er gebeurt. Ik snap nu niet wat er gebeurt en dat is vanwege het ontbreken van regie.” Van Haperen ziet dat eenduidig beleid ontbreekt. De ene school verplicht mondkapjes op de gang, de ander niet. En de school die wel een verplichting invoert kan dat lastig handhaven en krijgt telefoontjes van boze ouders. Van Haperen: “Of je regelt het en zegt: zo doen we het hier in dit land. En anders moet iedereen het maar loslaten.” Volgens Van Haperen wijst het (gebrek aan) coronabeleid op scholen op een dieper liggende kwestie. “Het probleem van onderwijs, dat is nu al dertig jaar aan de gang, is slecht bestuur.” De besturen staan vaak veel te ver van het onderwijs af en vormen bovendien een gesloten groep die geen kritiek accepteert. “Er wordt vooral gestuurd op loyaliteit en veel minder op prestaties. Dat is feodaal.” Van Haperen schetst een donker beeld: “Je kunt nog zo goed lesgeven, op bestuurlijk niveau interesseert niemand dat iets. [..] Het enige wat telt: kunnen we nog een nieuw project opzetten, kunnen we nog vernieuwen? Innovatie is altijd belangrijker dan routines.” Het is daarom volgens Van Haperen noodzaak om het onderwijs fundamenteel te veranderen. Of beter gezegd: terug te brengen naar haar basistaken. “Kinderen leren steeds minder op school.” Hij wijst op de grote ongeletterdheid, het teruglopen van rekenkundige vaardigheden en het doorvoeren van gepersonaliseerd onderwijs. Dat leidt tot een grote kansen ongelijkheid, met grote sociale en maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Van Haperen: “Er zijn een aantal dingen die iedereen moet weten, anders verstaan wij elkaar niet. Dat tast de cohesie in de samenleving aan.” Steeds meer scholieren staan al vroeg buitenspel, bijvoorbeeld doordat ze uit een andere sociale of culturele groep komen. “School is juist de plek waar groepen bij elkaar komen. [..] algemeen vormend onderwijs is waanzinnig belangrijk.” -- 0:48 Hoe gaat het nu met lesgeven? En bevalt het? 1:56 Is het wenselijk dat leraren voorrang krijgen bij het testen? 4:12 Hoe geef jij nu les? 8:30 Over de ventilatie op scholen 12:35 “Ik wil dat ik snap wat er gebeurt. Ik snap nu niet wat er gebeurt en dat is vanwege het ontbreken van regie” 14:23 Schikken jouw student zich allemaal keurig in hun lot? 19:51 Wat is de reden dat bestuurders in het onderwijs zoveel macht hebben? 25:54 Geef eens een voorbeeld van een innovatie waarvan jij denkt: hoe kom je erbij?! 31:22 Hoe gaat het met het opleiden van leraren? 35:25 Slob staat volgens jou duidelijk aan de kant van de bestuurders? 37:00 Is de ongelijkheid in het onderwijs nu snel nog groter aan het worden? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, Centrum Ethos en Filosofische School Nederland.

  0 reacties :

  Een reactie posten