Minister verlengt ISDE-subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie tot en met 2025

Datum:
 • woensdag 9 september 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Den Haag  Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.9-9-2020

  Minister Wiebes meldde vorig jaar zomer naar aanleiding van het definitieve Klimaatakkoord dat ook isolatiemaatregelen vanaf 2021 op subsidie kunnen rekenen binnen de ISDE-regeling.
  ‘De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026’, schrijft minister Wiebes nu in een brief aan de Tweede Kamer.
  De wens tot verlenging komt volgens Wiebes voort uit de evaluatie van de ISDE. Daarbij is gebleken dat de subsidieregeling conform de doelstellingen wordt ingezet voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie, die door de gesubsidieerde projecten een bijdrage leveren aan duurzame-energieopwekking en dat het een toegankelijk subsidie-instrument is. Wiebes besluit: ‘De ISDE zal, conform hetgeen bij de aanbieding van de evaluatie aan de Tweede Kamer is aangegeven, dan ook worden gecontinueerd en verbreed door toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen.’
  Door Edwin van GastelMarco de Jonge Baas

  _____________________________________________


  ISDE: aanvragen subsidie dalen naar nieuw dieptepunt, zonnewarmte wel in de lift

  In de maand augustus 2020 zijn de subsidieaanvragen binnen de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) naar een dieptepunt gedaald. Nog nooit werd er in één maand tijd zo weinig subsidie aangevraagd.
  In augustus werd voor slechts 2,4 miljoen euro subsidie aangevraagd. Daarmee is de teller voor het gehele kalenderjaar opgelopen naar 47,5 miljoen euro en is er nog ruim 50 miljoen euro beschikbaar.
  Zonnewarmte groeit wel
  Voor zonneboilers is tot op heden in totaal 5,5 miljoen euro subsidie aangevraagd; goed voor een aandeel van 10,8 procent bij particuliere aanvragers en 13,9 procent bij zakelijke aanvragers. In 2020 is de hoeveelheid subsidie die is aangevraagd voor zonneboilers gegroeid naar een bedrag van 5,5 miljoen euro. Dat is een groei van bijna 70 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande kalenderjaar. 
  Het totaalaantal aanvragen binnen de subsidieregeling is sinds het eerste kwartaal echter drastisch gedaald. In dat kwartaal zijn vermoedelijk dan ook veel aanvragen uit 2019 opnieuw ingediend. Dit vanwege budgetuitputting in 2019 en particuliere aanvragen die onder de overgangsbepaling vallen omdat pelletkachels en biomassaketels sinds 1 januari 2020 niet meer in aanmerking komen voor ISDE-subsidie. Dat is dan ook de voornaamste reden dat er minder aanvragen zijn voor de ISDE-subsidie.
  Maandelijkse subsidiebedragen
  In 2020 zijn maandelijks de volgende subsidiebedragen aangevraagd binnen de ISDE-regeling:
  Onderstaande tabel toont de ISDE-aanvragen per (2) kalendermaand(en).
  ISDE
  Particulieren
   
  Zakelijke markt
   
  Totaal aantal aanvragen
  Totaal aantal apparaten
  Januari 2020
  4.350 aanvragen
  4.350 apparaten
  207 aanvragen
  1.104 apparaten
  4.557 aanvragen
  5.454 apparaten
  Februari 2020
  3.909 aanvragen
  3.909 apparaten
  232 aanvragen
  1.376 apparaten
  4.141 aanvragen
  5.285 apparaten
  Maart 2020
  5.106 aanvragen
  5.106 apparaten
  254 aanvragen
  1.448 apparaten
  5.360 aanvragen
  6.554 apparaten
  April 2020
  3.441 aanvragen
  3.441 apparaten
  233 aanvragen
  1.863 apparaten
  3.674 aanvragen
  5.304 apparaten
  Mei-Juni 2020
  4.369 aanvragen
  4.369 apparaten
  358 aanvragen
  1.388 apparaten
  4.727 aanvragen
  5.757 apparaten
  Juli 2020
  1.597 aanvragen
  1.597 apparaten
  161 aanvragen
  598 apparaten
  1.758 aanvragen
  2.195 apparaten
  Augustus 2020
  1.074 aanvragen
  1.074 apparaten
  125 aanvragen
  626 apparaten
  1.199 aanvragen
  1.700 apparaten
  Totaal 2020
  23.846 aanvragen
  23.846 apparaten
  1.570 aanvragen
  8.403 apparaten
  25.416 aanvragen
  32.249 apparaten
  Eerder deze maand werd bekend dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer heeft geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.


  ____________________________________________________________________

  Solar Magazine

  0 reacties :

  Een reactie posten