Miljoenen euro’s ingezet tegen de krimp in de Kop van Noord-Holland: ’De ambitie is groot, maar we hebben wel handjes en hoofdjes nodig’

Datum:
 • donderdag 24 september 2020
 • in
 • Categorie: , , , , ,
 • DEN HELDER

  Het is een pact dat de Kop van Noord-Holland de komende jaren kleur op de wangen moet geven. Het zogeheten maritieme cluster zorgt ervoor dat de regio mee blijft tellen in een periode waarin krimp in deze kustregio op de loer ligt. ,,De ambitie in de Kop is onverminderd groot, maar daarvoor hebben we de komende jaren wel de handjes en hoofdjes nodig’’, stelt Kees Visser, onder meer havenwethouder van Den Helder.

   Hans Brandsma 24-9-2020

  Zelfs in ’coronatijd’ hielden ze de voet op het gaspedaal. De Noord-Hollandse gedeputeerde Zita Pels en Visser werkten met vijf verschillende ministeries en de gemeente Hollands Kroon aan de totstandkoming van het plan dat de titel ’Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland’ met zich meedraagt.

  De urgentie was dan ook hoog, erkent Visser. ,,Zowel het Rijk, de Provincie als de gemeente willen nog liever vandaag dan morgen klaar zijn voor de toekomst.’’ Specifiek betekent dat volgens de betrokken partijen dat inwoners van binnen en buiten deze regio steeds vaker kiezen voor een gedegen opleiding in de Noordkop, waarmee ze vervolgens ook passend werk in de regio vinden.

  Drieledig

  Het doel dat de regiodeal voor 2024 voor ogen heeft is drieledig. ,,We willen investeren in menselijk kapitaal’’, aldus Visser. ,,Vooral jongeren kiezen voor de maritieme en technische opleidingen. Zij gaan in deze regio opleidingen volgen.’’

  Pels stipt aan dat daarbij dat het accent ligt op sectoren waarin een technische of maritieme opleiding goed gedijt. ,,Denk daarbij aan de groei bij de marine en de kansen die energietransitie en nog specifieker de waterstofeconomie biedt.’’

  Verzilveren

  De energietransitie en waterstofeconomie is een andere pijler onder het maritieme cluster. ,,Dat sluit aan op de erkenning vanuit het Rijk dat we graag willen verzilveren’’, aldus gedeputeerde Pels, die daarmee onder meer doelt op nieuw te bouwen windmolenparken in zee en vooral ook het onderhoud daarvan. ,,Den Helder en de nabije omgeving moeten daarvoor de draaischijf worden voor het onderhoud van windparken op zee en het transport van energie naar land. De ambitie is om in 2030 met de Kop van Noord-Holland nationaal en internationaal een centrale rol te spelen in de levering van duurzame energie.’’

  Daarvoor moeten in de Kop van Noord-Holland over vier jaar al flinke stappen zijn gezet. Pels: ,,We willen de productie van blauwe en groene waterstof mogelijk maken en die waterstof aanwenden als oplossing voor knelpunten in het elektriciteitsnet bij datacentra en glastuinbouw.’’

  Visser is al langer pleitbezorger van de toepassing van waterstoftechnologie waarbij de Kop vanaf de Noordzee een belangrijke aanvoerroute is van waterstof om het vanuit de Helderse haven verder te verspreiden in de richting van het gebied van het Noordzeekanaal en zelfs naar Rotterdam en Zeeland.

  Derde doel

  Het derde doel dat de betrokkenen voor ogen hebben is de Noordkop uit te laten groeien tot een kennis- en ontwikkelingscentrum voor maritieme toepassingen en innovaties, waarmee ook de link wordt gelegd tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties. Ook daarvoor moeten in 2024 al flink wat stappen zijn gezet.

  Voor de regiodeal is vanuit Den Haag een ’envelopje’ met 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De Provincie Noord-Holland draagt 3,5 miljoen euro en de gemeente Den Helder draagt 1,5 miljoen euro bij. ,,Het is geld waarmee we het aan willen jagen’’, verduidelijkt Visser. ,,We willen met de regio aan de slag. Samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen werken we de projecten de komende tijd verder uit.’’

  Pels geeft aan dat de huidige crisis een extra stimulans is om deze investeringen te doen en de kansen die deze regio biedt voor innovatie en energietransitie volop te benutten. ,,De investeringen die we nu doen betalen zich meer dan terug.’’

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Wat is er nu zo erg aan krimp?
  De West-Europese bevolking krimpt en dat wordt door de "boven ons gestelden" aangevuld met migranten met een ander geloof. Het resultaat van die ellende kunnen we dag in dag uit horen, lezen en ervaren.
  Er zijn teveel mensen op deze aarde waarvoor niet genoeg eten en drinken is, Nederland gaat ook die kant op alleen domoren als Visser begrijpen dat niet, of willen het niet begrijpen.
  Over het onrendabele waterstof is al genoeg geschreven, maar het is een verdienmodel over de rug van de burgers dus lieden als Visser maken daar misbruik van.

  Een reactie posten