Besmettingen en IC-opnames: een tweede golf van vraagtekens

Datum:
 • donderdag 24 september 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Grens fictie en realiteit vervaagt verder


  Door mr. Jeroen Pols

  Rotterdam – 23 september 2020 – 

  Vrijdagavond kondigden ministers Rutte en De Jonge aan dat de tweede golf gekomen is. Het aantal “besmettingen” en IC-opnames stijgen volgens het duo. Intussen blijven prangende vragen onbeantwoord. Tweede golf of gerommel met feiten? Het is evident dat Rutte en De Jonge de afgelopen weken aankoersen op nieuwe en strengere maatregelen. De eerste stappen werden afgelopen week gezet met onder meer verdere beperkingen voor de gekwelde horecabranche. De ongerijmdheden in het theaterstuk van Rutte neemt pijnlijke vormen aan.

  Signaalwaarde

  Op 13 september publiceerde deze website een artikel over de signaalwaarde. Tot voor kort was dit volgens het RIVM een onbruikbaar criterium om als “alarmbel” te gebruiken. Het zou vooral op aannames gebaseerd zijn. Op 11 september verwees Rutte juist naar dit kengetal om nieuwe maatregelen aan te kondigen. Enkele dagen eerder verwijderde het RIVM de tekst over de signaalwaarde op haar website. 

  Testcampagne

  Aanleiding voor deze nieuwe alarmfase zijn de aantallen positieve testresultaten. De regering laat onvermeld dat deze stijging vooral het gevolg is van een ongekende testcampagne. De aantallen stegen van dagelijks zevenduizend in juni tot 25 duizend nu. Dit aantal stijgt nog verder naar 75 duizend eind oktober. Wie meer test krijgt meer positieve uitslagen.

  Betrouwbaarheid PCR-test

  Daarbij bestaan over de betrouwbaarheid van de gebruikte PCR-test veel vragen. Alle fabrikanten waarschuwen in hun productbeschrijving dat positieve testresultaten een indicatie zijn op de aanwezigheid van het virus maar verder klinisch onderzoek noodzakelijk is om een diagnose te stellen. De test is verder niet bedoeld voor asymptomatische personen. 

  Teststraten

  Ook dient het materiaal volgens de leverancier onder strikt omschreven omstandigheden in een klinische omgeving afgenomen te worden. Op dit moment vindt de afname veelal in een tochtige teststraat plaats met inzet van ongeschoold niet medisch-personeel door geopende autoramen. 

  Betrouwbaarheidsonderzoek

  De test heeft volgens wetenschappelijke onderzoeken uit het buitenland een foutmarge van enkele procenten tot in sommige omstandigheden meer dan 60 procent. De minister weigerde eerder op Kamervragen een betrouwbaarheidsonderzoek  te verstrekken. 

  Ook het RIVM beweerde tijdens het kort geding op 24 augustus niet over dergelijke stukken te beschikken. Dit bleek niet overeenkomstig de waarheid. In het NRC-artikel van 19 september vertelt Chantal Reusken van het RIVM dat zij wel onderzoek doen naar de betrouwbaarheid van testen. Van Haga vroeg de minister gisteren in de Tweede Kamer nogmaals om de onderzoeksrapporten.  Jaap van Dissel gaf op vragen van Kamerleden deze week overigens toe dat een positieve PCR-test niet hetzelfde is als een besmetting.

  Zwangere mannen

  Jeroen Pols: “De weigering om duidelijkheid over de betrouwbaarheid te verschaffen is opmerkelijk. Een afwijking van enkele procenten maakt een enorm verschil. Als je  bij 100 duizend mannen een zwangerschapstest afneemt, dan levert dat duizend positieve resultaten op. Zeggen we dan dat deze mannen zwanger zijn of dat de test niet goed is? Het RIVM noemt alle mensen die positief getest zijn op corona doodleuk “patiënten” of “besmettingen”. De regering neemt vervolgens maatregelen die de economie en samenleving verder slopen. Verder wordt volgens Rutte de reguliere zorg alweer afgeschaald. Dit levert veel onnodige slachtoffers op.”

  Gegoochel met IC-cijfers

  Ook het gegoochel met ziekenhuis- en IC-opnames is opvallend. Volgens het RIVM zijn er momenteel 10,7 IC-opnames per dag. De registratie van de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (Stichting NICE) geeft een ander beeld. Tussen 16 en 21 september waren er nul tot drie opnames per dag, in totaal vijf, minder dan één per dag.

  Doortellen seizoensdoden

  De vraag is waarom de ziekenhuis- en sterfte opnames nog steeds doorgeteld worden. Bij griep begint de jaarlijkse teller op nul bij de start van een nieuw seizoen vanaf week 40. Pols: “Als we dit met griep ook doen, zitten we alleen al in deze eeuw op meer dan 120 duizend doden.”

  Mortaliteitscijfer

  Een ander verstopspel speelt Rutte met de sterftekans bij een infectie. Dit is het belangrijkste gegeven bij een pandemie. Gisteren erkende Rutte in de Kamer dat deze bij corona “zeer laag is”. De cijfers had Rutte opvallend genoeg niet paraat. Baudet vulde hem aan dat dit rond de 0,2% is hetgeen Rutte niet weersprak. Daarmee is deze in het bereik van een gewone griep. De vraag waarom de maatregelen dan toch nodig zijn, liet Rutte onbeantwoord.

  Misinformatie

  De ministers spelen een schimmig spel rondom een fictieve coronapandemie die zij in een ongekende misinformatiecampagne in leven houden. Uit verschillende bronnen komen signalen dat journalisten en andere influencers aanzienlijke betalingen ontvangen om de fictie in stand te houden. Afwijkende meningen worden met haatcampagnes vanuit de media onschadelijk gemaakt. Zo werd Famke Louise bij Jinek  live op televisie geslacht in een ongelijke strijd.  Op de argumenten van Famke werd niet ingegaan. De fictie blijft in stand met retoriek en morele argumenten.

  Zorgprofessionals

  Professionals uit de zorg krijgen een spreekverbod opgelegd. Zij mogen geen uitlatingen doen over een “gevoelig” onderwerp als corona. Een voorbeeld is onder het artikel te vinden. Indien de ziekenhuizen daadwerkelijk volstromen, dan valt niet in te zien waarom dit een “gevoelig” onderwerp zou zijn. Wel als deze realiteit niet in de fictie past. 

  Schimmig spel

  Welk schimmig spel spelen onze ministers? De bewijzen stapelen zich op dat aan de bevolking een theaterstuk opgevoerd wordt met vergaande gevolgen. De Nederlandse samenleving glijdt af in een historische crisis terwijl in het beleid de grens tussen fictie en realiteit steeds verder vervaagt.

  Meer informatie:

  Dataset IC-opnames:

  https://stichting-nice.nl/covid-19/public/new-intake/

  Signaalwaarde:

  https://viruswaarheid.nl/medisch/modellen/moe

    

  0 reacties :

  Een reactie posten