Alternatief energieplan: meer vrijheid

Datum:
 • zaterdag 5 september 2020
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Alkmaar - Gedeputeerde Edward Stigter van klimaat heeft vrijdag op het industrieterrein Boekelermeer in Alkmaar een alternatief plan voor de Regionale Energie Strategie in ontvangst genomen van voorzitter Friso de Zeeuw van het Economisch Forum en Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.


  Bart Vuijk 5-9-2020


  In het alternatieve plan, met de titel Van Kaart naar Vaart, pleiten de milieubeweging en de Noord-Hollandse ondernemers gezamenlijk voor meer vrijheid bij het vaststellen van de Regionale Energie Strategie. In het concept-plan van de provincie liggen zaken als plaatsen waar windmolen- en zonnepanelenparken moeten komen veel te vast. Lokaal draagvlak is nodig voordat een stuk grond wordt volgezet met zonnepanelen en windmolens. 

  Vrijheid 

  Gemeenten moeten hier ook meer vrijheid in krijgen, vinden de opstellers van het rapport Van Kaart tot Vaart. Ook pleiten werkgevers en milieubeschermers voor een open oog bij de lokale overheden voor milieuplannen die lokaal ontstaan en ondersteuning behoeven. Vaak vallen dit soort meestal kleinschalige initiatieven niet onder de Regionale Energie Strategie, terwijl ze met wat ondersteuning van de overheid veel verder kunnen worden geholpen. 

  Het plan moet worden gezien als een ‘stevig amendement’ op de plannen van de provincie voor de gewenste energietransitie in Noord-Holland Noord. ,,De opstellers willen zich niet beperken tot het keurslijf van zoekgebieden. Ze bepleiten extra inzet op energiebesparing, verduurzaming van bedrijventerreinen, een offensieve inzet op innovaties en ruimte voor onorthodoxe inzichten. Ook willen zij dat beter rekening wordt gehouden met natuur, landschap, de leefomgeving van mensen, en met economische ontplooiingsmogelijkheden.”  

  Besluitvorming 

  Gedeputeerde Edward Stigter nam het plan ‘dankbaar’ in ontvangst. Hij bracht in herinnering dat hij er zelf op heeft aangedrongen dat milieubeschermers en bedrijfsleven, die allebei kritiek hadden op het provincie-energieplan, elkaar zouden opzoeken om met eigen plannen te komen. Dat heeft nu uitgemond in het plan Van Kaart tot Vaart. Hij neemt de visie van ondernemers en milieubeschermers mee in de besluitvorming over de Regionale Energie Strategie, kortweg RES. ,,We gaan hier heel serieus naar kijken. Weest u ervan overtuigd dat RES 1.0 er anders zal uitzien dan de concept-RES die we nu hebben.”

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten