Windmolens pal voor nieuwe strand Hoorn? Het zou zo maar kunnen met de huidige plannen, vrezen de Westfriese liberalen

Datum:
 • zondag 9 augustus 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De zeven VVD-fracties in West-Friesland zeggen geschrokken te zijn van de plekken die in deze regio zijn aangewezen om windmolens en zonnepanelen te gaan plaatsen.  Volgens de liberalen worden met deze plannen veel kostbare natuur, recreatiegebieden en bouwgrond opgeofferd ten koste van de landbouw en woningbouw. ,,Zelfs het toekomstige stadstrand in Hoorn en de Vooroever in Medemblik zijn als zoekgebied meegenomen’’, constateert Chris de Meij van de Hoornse VVD. ,,Je moet er toch niet aan denken dat je hier straks op het nieuwe stadstrand ligt te kijken naar windmolens.’’

  Kernenergie

  De echte energiebronnen van de toekomst zijn volgens de West-Friese VVD’ers nog niet ontdekt. ,,Daarmee kunnen we helemaal nog niet kiezen voor één bepaalde energiebron’’, zegt Martijn Mengerink namens ’Liberaal Groen’. ,,Waarom kijken we bijvoorbeeld niet naar kernenergie. Iedereen heeft het schrikbeeld voor ogen van Tsjernobyl, maar sinds het daar fout ging, is er enorm veel verbeterd en zijn de risico’s minimaal. Met drie van moderne kerncentrales kun je de energiebehoefte van een groot deel van Nederland bedienen. En wat veel mensen niet weten, is dat de huidige energiecentrales veel gevaarlijker voor de volksgezondheid zijn. Er sterven dagelijks mensen door het fijnstof dat deze uitstoten. Zelfs waterkrachtcentrales zijn gevaarlijker dan kernenergie.’’
  ,,Niet dat wij nu pleiten voor een kerncentrale in West-Friesland’’, zegt Rosalien van Dolder (VVD Koggenland). ,,Maar het gaat ons erom dat we nu niet alle kaarten zetten op zonneweides en windmolens terwijl er zoveel alternatieven zijn. Dat dreigt wel te gebeuren.’’

  Stedelijk gebied

  De VVD’ers hebben in West-Friesland bewust de samenwerking gezocht om te voorkomen dat in elke gemeente andere afspraken worden gemaakt en dat ze elkaar ook tegenwerken, zo melden de zeven fracties. ,,In een stedelijk gebied, wat Stede Broec steeds meer aan het worden is, kun je minder gemakkelijk windmolens plaatsen’’, constateert Joey Leeuwinga namens de liberalen in deze gemeente. ,,Dan moet je niet stimuleren dat die molens dan maar in het groen van de andere gemeente komen. Dan komen we niet verder en zet je gemeenten eerder tegen elkaar op.’’
  Van Dolder knikt instemmend. ,,Je kunt die windmolens ook aan de rand van de gemeentegrens plaatsen en vervolgens goede sier maken met je resultaten. Waarbij je wel het uitzicht van burgers van de buurgemeente verpest. Dat doet Hollands Kroon bij Aartswoud, maar dat willen wij dus met deze samenwerking in West-Friesland nadrukkelijk tegengaan.’’
  Om de gewenste duurzaamheid niet duur te maken willen de liberalen de Westfriese Energie Coöperatie stimuleren. ,,Waarom niet burgers betrekken in tal van initiatieven zoals zonnepanelen op kerken, overheidsgebouwen of op woningcomplexen? Als ze meedoen krijgen ze ook de stroom terug van deze panelen. Ook willen wij dat de leges worden afgeschaft voor substantiële duurzame investeringen van bewoners en bedrijven. Nu zien we dat de ozb op woningen toeneemt wanneer duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. Dat moet ook worden afgeschaft’’, vindt De Meij.

  Combineren

  De liberalen hopen tal van plannen van burgers en bedrijven te combineren. Daarbij wordt ook gedacht aan gezamenlijke regels om particulieren en bedrijven te subsidiëren als zij energiebesparende maatregelen doorvoeren. ,,Je ziet dat de ene gemeente wel geld beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld woningisolatie en de andere niet. Ook zijn de bedragen verschillend. Dat moet je gelijktrekken in alle gemeenten en daarmee stimuleer je ook dat burgers hiervan gebruik maken’’, zegt Leeuwinga.
  Bedrijven en burgers die suggesties hebben om in West-Fiesland energie te besparen met duurzaamheidsmaatregelen, energie op te wekken of te participeren in bijvoorbeeld energie-cooperaties kunnen een mailtje sturen naar: m.mengerink@hoorn.nl
  Noordhollands dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten