Nieuw RIVM-onderzoek in Wijk aan Zee: nu viermaal zoveel kankerverwekkende PAK’s als na onderzoek in maart 2019

Datum:
 • vrijdag 28 augustus 2020
 • in
 • Categorie:
 • De hoeveelheid kankerverwekkende PAK’s in Wijk aan Zee is blijkens een onderzoek van het RIVM in juni dit jaar met 367 procent gestegen ten opzichte van een eerder onderzoek in maart 2019. Ook de hoeveelheid lood in veegmonsters is gestegen.


  Bas van Wijk 27-8-2020
  PAK’s (voluit: polycyclische aromatische koolwaterstoffen) komen voor in vele emissies van Tata Steel, onder meer in grafietregens en rauwe ovens van de kooksfabrieken. PAK’s veroorzaken kanker als ze via de huid of mond in het lichaam komen. In maart 2019 voerde het RIVM een eerste onderzoek uit op negen plekken in Wijk aan Zee. Op die plekken veegden de onderzoekers toen 2222 microgram van het kankerverwekkende spul op per vierkante meter. Op 23 juni 2020 werd het onderzoek herhaald, na grote druk van omwonenden op de provincie. Er werd toen op de negen onderzoekslocaties 8051 microgram opgeveegd. Bijna viermaal zoveel.

  Lood

  Het aantal looddeeltjes dat in de veegmonsters werd aangetroffen, is ook gestegen, met meer dan tien procent ten opzichte van het eerste onderzoek. Andere stoffen laten een sterk wisselend beeld zien. Vanadium is sterk gedaald, maar cadmium is weer gestegen. Het onderzoek is inmiddels door Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten gestuurd, met de toevoeging: ,,De gemeten waarden wijken niet opvallend af van de waarden in de veegmonsters die op 29 maart 2019 zijn genomen.” Een conclusie die niet op de cijfers is gestoeld, vinden inwoners van Wijk aan Zee.
  Bij het onderzoek van vijftien maanden geleden werd in de tuin van Mirjam Gosen in Wijk aan Zee de meeste PAK’s opgeveegd. Nu is het aantal kankerverwekkende deeltjes in haar tuin met een kwart toegenomen. Ze staat nu overigens op de tweede plaats, op de Bosweg werden de meeste PAK’s aangetroffen. Die weg ligt het dichtst bij het Tata-terrein.
  Mirjam Gosen: ,,We zijn geschrokken van deze uitkomsten. Het aantal PAK’s en looddeeltjes is veel hoger, hoewel Tata aangeeft dat er sinds maart 2019 geen grafietregens meer zijn geweest. Een week voordat het RIVM dit nieuwe monster kwam nemen, hebben ze de plek schoongemaakt. Ze zeiden een week later: dat is een flinke hoop stof. Ik vond dat meevallen. Meestal ligt er na een week veel meer.”
  Het extra onderzoek door het RIVM is er gekomen omdat dorpelingen hier met nadruk om vroegen aan gedeputeerde Jeroen Olthof. ,,Tata wilde ons steeds doen geloven dat alleen het stof van slakverwerkingsbedrijf Harsco het probleem was. Maar nu vermoeden we dat er nog andere bronnen zijn op het terrein.” De toename van PAK’s en lood in haar tuin vindt Gosen erg zorgwekkend: ,,Na het eerste onderzoek was het hier code oranje. Nou, het is echt geen groen geworden zo. De schadelijke uitstoot is alleen maar gestegen.”
  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten