Kanonnenvlees op de Intensive Care

Datum:
 • dinsdag 4 augustus 2020
 • in
 • Categorie:
 • Burgers in doodsangst kun je alles wijs maken, dat is inmiddels wel gebleken.  Kanonnenvlees op de Intensive Care

  Screenshot_24
  (Door: “Weethetwel”)
  Lees hier deel 1: “De strijd van de mensheid tegen zichzelf”
  De sterkste troef in het proces van angst scheppen was (en is nog steeds) het gebrek aan IC-bedden. Dat lijkt verschrikkelijk te zijn, maar stelt iemand ook maar érgens de vraag waar dat tekort vandaan komt en hoe het precies zit? Het beddentekort is één van de meest effectvolle angstbronnen geweest, maar het lijkt daarnaast ook de meest immorele te zijn in de corona-hoax. Wat gebeurde er namelijk? Plotsklaps bleek de gemiddelde opnameduur voor corona-patiënten versus “normale” IC- patiënten van tien naar twintig dagen gestegen te zijn. Waar kwam die richtlijn vandaan? Voor die dubbele tijdsperiode werd nergens een medische onderbouwing geleverd. Mensen met een longaandoening, die gedurende lange tijd in coma op de IC worden gelegd, hebben een onwaarschijnlijk lage overlevingskans. Na maximaal 3 dagen is er al onherstelbare schade aan de longen, laat staan na gemiddeld twintig dagen. Ook diverse andere organen vallen in die periode uit. Het blijkt dus dat zonder duidelijke reden mensen dubbel zo lang op de IC moesten liggen dan normaal gebruikelijk is. Men kan daarom gerust stellen dat ze in de huidige oorlog tegen de mensheid als kanonnenvlees op de Intensive Care werden gelegd om te demonstreren hoe overvol de IC’s waren.
  Gangmakersfilmpje
  Eén van de bekendste gruwelfilmpjes over de IC komt uit Italië van de oorlogsverslaggever Gian Micallessin. Het is gemaakt volgens een script van wanhopigheid, zoals je dat alleen maar van te voren kunt verzinnen. Het biedt een inkijkje in een ziekenhuis en er is geen enkel lichtpuntje:
  -er zijn te weinig bedden
  -er is geen enkel medicijn dat werkt
  -er is nog niet één persoon gezond uit de coma ontwaakt
  -er zijn ook jongeren getroffen
  -door het gebrek aan verpleeg-succes is de moraal van het verplegend personeel sterk gedaald en iedereen dreigt overspannen te worden
  -er is nog een hele waslijst mensen voor wie er geen plaats is en die nog ergens opgehaald moeten worden
  -er is geen aangepast vervoer voor allemaal die extra gevallen
  -iedereen is wanhopig
  -iedereen is bang voor morgen
  Dit gangbangmakersfilmpje bevat dus alle ingrediënten die nodig zijn om maximaal angst en negatieve gevoelens te verspreiden. Alles zit er in wat later in de angstgolven verder uitgewerkt werd. Het filmpje werd ook in vele gedaantes over de wereld verspreid. Foto’s, waarvan het duidelijk lijkt dat ze op dezelfde filmset gemaakt zijn, konden door persbureaus gebruikt worden om ze toe te passen op ieder willekeurig ziekenhuis voor het maximale angsteffect.
  Waar de geïnteresseerde kijker nooit en nergens op gewezen werd, is de ernstige conclusie van één van de hoofdrolspeelsters uit de film dat er nog niet één van de corona-patiënten die op deze manier behandeld werd uit zijn coma was ontwaakt en weer leek te genezen. Het is dus een behandeling die nergens toe leidt en de vraag had natuurlijk moeten zijn: “Waarom gaan we hier in godsnaam mee door?” Het antwoord kan niet anders luiden dan dat deze “behandeling” van te voren bedacht was om glashard te beweren dat de “behandeltijd” op de IC twee keer zo lang was dan normaal en ook nog gruwelijk voor de betrokkenen en het personeel. Gruwelijk is het inderdaad, maar dan vooral dat de Intensive Care misbruikt lijkt te worden voor propagandadoeleinden. Effectief was het wél, want het creëerde het grote tekort aan IC-bedden!
  Waarom beter niet zo’n lange beademing?
  Beademing zou eigenlijk een laatste redmiddel moeten zijn voor een corona-patiënt. En dan nog alleen iemand met een superconditie. Het punt is alleen dat er bijna geen corona-patiënten met een superconditie voorradig zijn voor wie het nodig is op de Intensive Care te komen liggen.
  Corona is vooral een longaandoening met een gebrekkige zuurstofuitwisseling in de longen. De meest voor de hand liggende oplossing is het toedienen van zuurstof en goede ademhalingsoefeningen. De kans op herstel is dan vele malen groter dan dat de patiënt in coma wordt gebracht en aan de beademingsmachine komt te liggen. Niet omdat die machine zo slecht functioneert, maar een lichaam in coma heeft sterk verminderde genezingskracht en in de propagandafilm was er zelfs niemand die het overleefde.
  In de praktijk blijkt kortademigheid een goede aanleiding te zijn om mensen dan toch maar in coma te brengen. Het zijn vaak dikkere mensen die kortademig zijn en dan “uitgekozen” worden om gemiddeld twintig dagen de Intensive Care “bezet” te mogen houden. Dat is beslist geen benijdenswaardige positie, want meer dan de helft is op voorhand  ten dode opgeschreven. Daarnaast blijkt de overlevingskans vanwege de longaandoening zelf ook nog eens sterk negatief  beïnvloed te worden en de kans op (volledig) herstel is praktisch nihil als de coma-tijd veel langer duurt dan drie dagen, laat staan tien of twintig dagen. Het zou een interessante testcase zijn of iemand als Bruls in het geval van corona ook twintig dagen in coma op de IC zou komen te liggen. Dat is zeer onwaarschijnlijk, want hij weet zelf wel beter.
  Van de beroemdheden is voor zover bekend niemand in coma op de IC gelegd. De enige beroemdheid die in coma op de IC terecht kwam, was de acteur Nick Cordero, maar die hebben ze dan ook maar liefst negentig (!) dagen in coma gehouden om de maximale angst uit hem te distilleren. Zijn longen en zijn hart hadden het toen al lang begeven, hij was halverwege overleden en weer gereanimeerd en zijn been was geamputeerd. Maar met zijn negentig dagen was het een fantastische ambassadeur van de IC-schaarste.
  Kanonnenvlees
  Het viel te constateren dat de halve Westerse wereld sidderde van angst vanwege het tekort aan IC’s. Wat er niet bij verteld werd was dat het grootste gedeelte van de IC’s om onduidelijke redenen gebruikt werd voor corpulente kortademige onbekende burgers, vooral mannen, die in coma werden gebracht voor absurd lange periodes van gemiddeld twintig dagen. Veel meer dan de helft daarvan was meteen al ten dode opgeschreven en van de rest heeft slechts een enkeling nog zicht op een enigszins menswaardig bestaan. Van die laatste categorie kun je je dan ook gerust afvragen of die ook niet geholpen waren geweest met ademhalingstherapie wanneer ze zo sterk zijn dat ze die twintig helse dagen konden overleven.
  Kanonnenvlees is soldatenvolk dat in de strijd gemakkelijk wordt opgeofferd in plaats van een andere oplossing te zoeken (bron: Wikipedia). Zo is in deze absurde oorlog die tegen de mensheid gevoerd wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor de angst dat er niet voldoende plaatsen zijn op de Intensive Care´s. Om die schaarste te creëren, werden corona-patiënten voor een dubbele dan normale tijd in coma op de IC gelegd met nauwelijks kans op herstel. Ze werden als kanonnenvlees opgeofferd om een tekort aan IC-plaatsen te scheppen en daarmee te suggereren dat andere burgers geen “kans” meer hadden in het geval zij op de IC aangewezen zouden zijn. En burgers in doodsangst kun je alles wijs maken, dat is inmiddels wel gebleken.
  Door:
  “Weethetwel”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)
  PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”.

  0 reacties :

  Een reactie posten