Burgemeester Bijl maakt bezwaar tegen artikel in noodverordening “grondrechten mogen niet worden beperkt”

Datum:
 • donderdag 20 augustus 2020
 • in
 • Purmerend – Burgemeester Bijl heeft bezwaar gemaakt tegen artikel 2.5a van de noodverordening Covid-19 van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Dat laat de burgemeester weten in een brief aan de gemeenteraad. Het bezwaar is ter kennisgeving aangenomen door het bestuur van de veiligheidsregio en zal op een later moment worden beoordeeld.


  19-8-2020
  Artikel 2.5a opent de mogelijkheid om het dragen van niet medische mondkapjes in aangewezen gebieden verplicht te stellen. De burgemeester heeft dit bezwaar op dezelfde dag gemaakt toen de noodverordening werd vastgesteld en zijn standpunt op 13 augustus toegelicht.
  “Het artikel is een optionele bepaling gebaseerd op de aanwijzing van de minister van VWS van 7 augustus 2020. Dit betekent dat de minister de mogelijkheid opent om het artikel in de noodverordening op te nemen, maar dit niet als verplichting stelt. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft ervoor gekozen dit wel te doen. Daarmee is de bepaling ook van toepassing in de gemeente Purmerend.”, schrijft de burgemeester.
  Het bezwaar van de burgemeester tegen het toevoegen van artikel 2.5.a aan de noodverordening, richt zich tegen het feit dat door het verplicht stellen van het dragen van mondkapjes grondrechten worden beperkt, in het bijzonder artikel 10 van de Grondwet dat ziet op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
  “Naar mijn overtuiging mogen grondrechten niet worden beperkt door een noodverordening, maar alleen door een wet in formele zin (een wet die via de Staten- Generaal is aangenomen). Het zou bijvoorbeeld tot de mogelijkheden behoren het onderhavige vraagstuk te regelen in de noodwet die op behandeling wacht in de Tweede Kamer.”
  De burgemeester geeft tevens aan niet alleen te staan in dit standpunt. “Vrijwel alle staatsrechtjuristen delen deze mening.” De burgemeester begrijpt ook dat een bestuurder moet handelen: “Wij leven in bijzondere tijden waarin het gedrag van velen voorbeeldig is maar waarin toch ook grote groepen zich niet houden aan regels en afspraken. Dit is lastig maar mag geen vrijbrief zijn voor bestuurders om grondrechten aan te tasten en daarmee het wezen van onze rechtsstaat. Dit aantasten mag ook niet als experiment worden ingekleed.”
  Op basis van de achtereenvolgende noodverordeningen is al op een ongekende manier ingegrepen in ons dagelijks leven, schrijft burgemeester Don Bijl. “Met recht en reden. De neiging bestaat elke keer een stap verder te zetten als de omstandigheden daar om lijken te vragen, maar het is van het grootste belang hierbij de staatsrechtelijke grenzen scherp in de gaten te blijven houden. Om het gezag van de overheid overeind te houden, juist in deze tijd.”
  “Mijn standpunt moet overigens los worden gezien van de discussie die plaatsvindt over nut en noodzaak van niet medische mondkapjes. Ik stel alleen vast dat de argumenten sterk uiteen lopen van wenselijke signaalwerking tot het tegengaan van teveel buitenlandse toeristen. Voor sommigen geeft een mondkapje een vorm van zekerheid, anderen zijn juist beducht voor onoordeelkundig gebruik. In deze discussie wil ik mij niet verder begeven.’, besluit de burgemeester.

  0 reacties :

  Een reactie posten