7 VVD-fracties West-Friesland komen met alternatief voor wind- en zonneparken

Datum:
 • woensdag 19 augustus 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • De 7 VVD-fracties in West-Friesland keren zich tegen de plannen voor wind- en zonneparken uit de Regionale Energiestrategie. De partijen hebben daarom een alternatief plan gepresenteerd.

  18-8-2020

  Noord-Holland Noord, waartoe West-Friesland behoort, presenteerde afgelopen april zijn concept Regionale Energiestrategie (concept-RES). De RES-regio wil in 2030 over 275 hectare zonnedaken, 710 hectare zonneparken en 471 hectare zonnepanelen op water beschikken.
  ‘Echte energiebronnen nog niet ontdekt’
  De VVD-fracties stellen nu geschrokken te zijn van de zoekgebieden in de regio waar men mogelijk windmolens en zonnepanelen wil gaan plaatsen. Verder stelt de partij dat veel kostbare natuur, recreatiegebieden en bouwgrond worden opgeofferd ten koste van de landbouw en woningbouw. ‘De echte energiebronnen van de toekomst zijn nog niet ontdekt en daarmee kunnen we helemaal nog niet kiezen voor één bepaalde energiebron’, stellen de fracties. ‘We moeten realistisch blijven en ons niet laten vangen in een jaartal, maar stap-voor-stap op pad.’
  Westfriese Energie Coöperatie
  De VVD Westfriesland wil een revolverend fonds maken waarbij inwoners en het bedrijfsleven samen inhoud geven aan een schoon, leefbaar en duurzaam Westfriesland. ‘Om duurzaam niet duur te maken, maar juist betaalbaar, haalbaar en realiseerbaar moet gekeken worden of een Westfriese Energie Coöperatie hierin kan bijdragen.’
  Ook willen de liberalen in de regio dat de leges worden afgeschaft voor substantiële duurzame investeringen van bewoners en bedrijven. ‘Als we de duurzaamheidsambities willen halen, moeten we inwoners niet extra gaan belasten omdat ze zonnepanelen geplaatst hebben. Nu zien we dat de ozb op woningen toeneemt wanneer duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. We willen dan ook laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vrijstelling voor inwoners en ondernemers te krijgen, zo mogelijk in samenwerking met alle Westfriese gemeenten.’
  7 uitgangspunten
  Het plan van de VVD Westfriesland kent 7 uitgangspunten: realisme, bewoners centraal, betaalbaar, behapbaar, nuchterheid en samenwerking.
  ‘We doen het technologieneutraal en dat wil zeggen dat we onszelf niet beperken tot alleen tot zon en wind’, is te lezen in het plan. ‘We kijken ook naar alternatieven, zoals isoleren, geothermie, kernenergie of waterstof. Deze mogelijkheden worden niet onbenut gelaten om een bepaald jaartal te halen. Zo blijft er volop ruimte voor innovatie om daarmee op realistische wijze de klimaatdoelen voor Westfriesland te halen.’
  ‘We pinnen onszelf niet vast, maar doen het stap-voor-stap’, vervolgt men. ‘We beginnen daar waar draagvlak is, op locaties langs bijvoorbeeld rijkswegen (waar al windmolens staan) of zon op dak (bestaande woonwijken en bedrijventerreinen voorzien van zonnepanelen). In de uitvoering zal elke 2 jaar worden geëvalueerd en worden bijgestuurd, om zo in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en om kansen te benutten.’

  Solar Magazine

  0 reacties :

  Een reactie posten