Twijfel over juridische houdbaarheid voermaatregel

Datum:
 • dinsdag 21 juli 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Een juridische basis lijkt te ontbreken voor de voermaatregel die landbouwminister Schouten vanaf september voor vier maanden wil invoeren.

  21-7-2020
  Als de minister de voermaatregel invoert is er sprake van onrechtmatige inbreuk op het eigendomsrecht, omdat het een inperking is van verworven rechten uit de natuurvergunning. Tot dat oordeel komt advocate Jacoline Kroon, gespecialiseerd in Agrarisch Recht.

  ‘Voermaatregel niet invoeren’

  Samen met twee van haar collega’s bij A&S Advocaten in Wageningen heeft ze de juridische aspecten van de voermaatregel tegen het licht gehouden. Het advies aan minister Schouten is om de voermaatregel vooral niet in te voeren. “Er is te veel juridisch niet goed geregeld”, aldus Jacoline Kroon.
  Er is te veel juridisch niet goed geregeld

  Stikstofuitstoot verminderen

  Minister Schouten wil met deze voermaatregel de stikstofuitstoot van melkvee verminderen via een ministeriële regeling op basis van de Wet dieren. De maatregel heeft als doel het verminderen van de ammoniakuitstoot door melkvee in het kader van de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn.
  Dat roept bij de Wageningse advocate een aantal vragen op. De eerste vraag is: kan de voermaatregel, die zijn grondslag vindt in Wet dieren, worden ingezet op doelen uit de Wet natuurbescherming en Habitatrichtlijn? Dat kan niet, volgens Jacoline Kroon. De voermaatregel tot beperking van ruw eiwit in veevoer zal wettelijk worden geregeld in de Regeling diervoeders 2012 normering ruw eiwit. De Regeling vindt zijn wettelijke grondslag in artikel 2.18a van de Wet dieren. Dit artikel biedt een grondslag om bij ministeriële regeling ter bescherming van het milieuregels te stellen over de samenstelling van diervoeders.

  ‘Regeling kan niet op Wet dieren worden gebaseerd’

  De minister kan de regeling alleen vaststellen als dat geen duidelijke negatieve gevolgen heeft voor diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en afzetbelangen. Volgens 70% van de dierenartsen en andere deskundigen heeft de voermaatregel echter wel negatieve gevolgen voor diergezondheid; althans, het staat niet vast dat dat niet zo is. Daarmee kan de ministeriële regeling dus niet op de Wet dieren worden gebaseerd, stelt de advocate.
  De minister wil met stoom en kokend water de voermaatregel doordrukken. Aan de ontwerpregeling kleven echter veel juridische haken en ogen

  Europese verordening

  Ook de Europese verordening die de handel en het gebruik van diervoeders regelt, biedt geen juridisch houvast voor Schouten. De Europese regels gaan over veilig voer, en dat voer geen rechtstreeks negatief effect op het milieu of het dierenwelzijn mag hebben. Kortom een verbod op voer dat slecht is voor de diergezondheid, dierwelzijn en/of milieu. Kroon: “Het gaat niet over een tijdelijke beperking van milieueffecten om zo ruimte te creëren, zodat de bouw weer meer stikstof kan produceren. Er is dan geen sprake van een gunstig effect op het milieu.”

  Wnb-vergunning

  Een andere vraag is of de minister met een ministeriële regeling verworven rechten uit de Wnb-vergunning wel kan beperken. Nee, is het duidelijke antwoord van Kroon. De Wet Natuurbescherming (Wnb) biedt volgens de Wageningse advocate geen aanknopingspunt om met de voermaatregel een geldende Wnb-vergunning te beperken.
  Wel kan een vergunning gewijzigd of ingetrokken worden vanwege de Habitatrichtlijn. “Maar dat gaat hier ook niet op, want de rechten worden maar tijdelijk beperkt, en mogelijke natuurwinst wordt meteen teniet gedaan door de verworven stikstofruimte elders in te zetten”, aldus Jacoline Kroon. “De minister wil met stoom en kokend water de voermaatregel doordrukken. Aan de ontwerpregeling kleven echter veel juridische haken en ogen. De Wet dieren en de Wet natuurbescherming bieden niet de nodige juridische grondslag. Mijn advies aan de minister is: niet doen.”
  Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug
  Eric-Beukema-2018

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Of het juridisch wel of niet haalbaar is, de rechterlijke macht is zo corrupt als de pest dus die steunen onze CU minister wel.

  Een reactie posten