Geen zonneakkers op agrarisch grond in Hollands Kroon

Datum:
 • vrijdag 24 juli 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Helaas wordt er verkeerde informatie verspreidt over zonneakkers op agrarische grond  Geen zonneakkers op agrarisch grond in Hollands Kroon

  Het aandeel duurzaam opgewekte energie wordt steeds groter in Nederland. Zo ook in Hollands Kroon. Een van de manieren om duurzame energie op te wekken is via zonnepanelen. We staan positief tegenover het plaatsen van zonnepanelen, maar niet op iedere plek. Zo is het niet mogelijk om zogenaamde zonneakkers op agrarische grond aan te leggen. Wij verlenen geen medewerking aan dit soort verzoeken. Laat u dus niet misleiden door initiatiefnemers die stellen dat de gemeente hier positief tegenover staat.

  Helaas wordt er verkeerde informatie verspreidt over zonneakkers op agrarische grond

  Toch komt het in de praktijk voor dat informatie van ontwikkelaars, die een zonneakker (ook wel zonnepark genoemd) op agrarische grond willen oprichten, in de media verschijnen of ondernemers en inwoners benaderen. Hierbij geven ontwikkelaars aan dat de gemeente positief is over hun verzoek en gegevens van inwoners aan de ontwikkelaar hebben verstrekt. Deze informatie klopt niet. De gemeente werkt niet mee aan zonneakkers op agrarische grond en verstrekt geen contactgegevens van inwoners aan ontwikkelaars. Dit is vastgelegd in de omgevingsvisie Hollands Kroon.

  Hoe en waar wordt in Hollands Kroon duurzame energie opgewerkt?

  In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. Hierin nemen we op hoe en waar we duurzame energie opwekken, met de blik gericht op 2030. De voorlopige concept RES voor de regio Noord-Holland Noord, waar Hollands Kroon onderdeel van is, is nu te vinden op de website www.energieregionhn.nl/conceptres. Vanaf pagina 67 gaat het specifiek over hoe en waar duurzame energie opwekken voor de Kop van Noord-Holland en Hollands Kroon.

  Denk mee over het opwekken van duurzame energie

  Via ons platform horen we graag wat u vindt van de concept RES. Uw reacties worden eind augustus 2020 gebundeld en aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om wensen en bedenkingen uit te spreken over de concept RES. Kijk voor meer informatie en het proces op ons platform. Om alleen te lezen is registreren op het platform niet nodig. Wilt u een reactie insturen, dan moet u zich eerst registreren of - als u al geregistreerd bent - inloggen.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  "Het aandeel duurzaam opgewekte energie wordt steeds groter in Nederland."

  Dat klopt maar die stijging heeft alles te maken met het verstoken van houtpallets in de bio centrales en desondanks is het percentage niet meer dan een lullige 7,5%. En buiten de zwaar vervuilende bio centrales(zijn alleen theoretisch schoon) is het aanbod van zonne- en wind energie dermate fluctuerend dat de centrales op gas en olie gewoon mee moeten blijven draaien.
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/aandeel-hernieuwbare-energie-naar-7-4-procent

  Een reactie posten