Droomparken wil zelf ecologen de duinen insturen.

Datum:
 • vrijdag 24 juli 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • GROOTE KEETEN  - Om te kijken of die bijzondere plantjes er echt staan. Landschap Noord-Holland weigert. ’Hier kunnen we niet aan beginnen’


  Mag bungalowparkbouwer Droomparken zijn eigen ecologen het afgesloten duingebied Botgat bij Groote Keeten insturen voor veldonderzoek? Of mag terreinbeheerder Landschap Noord-Holland de hekken dicht houden voor deze buitenstaanders?
  De kort gedingrechter gaat het uitmaken, want beide partijen komen er onderling niet uit, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. ,,Als we hier aan beginnen wil straks iedereen die bouwplannen heeft zijn eigen mensen ons gebied insturen. Bovendien is het broedseizoen’’, zegt Do van Dijck namens Landschap Noord-Holland.
  ,,Wij willen de situatie gewoon zelf in kaart brengen, met deskundige veldecologen die echt wel weten wat ze doen’’, stelt directielid Andries Bruil van Droomparken daar tegenover.

  Bungalowpark

  Het onderzoek heeft te maken met het grote bungalowpark dat zijn bedrijf in de Boskerpolder tussen Groote Keeten en Callantsoog wil bouwen. In totaal moeten er in de historische polder 365 recreatiehuizen komen te staan. Om het park heen wordt nieuwe natuur aangelegd. Aan het plan wordt al jaren gewerkt.
  Er bestaat vanuit omwonenden en (natuur)organisaties veel weerstand tegen het plan. De recreatiedruk in het gebied zou te groot worden en bovendien verpesten de huisjes de oude polder, vinden tegenstanders.

  Gemeente Zijpe

  De gemeente Schagen werkt mee. Kan niet anders, zegt wethouder Jelle Beemsterboer, omdat in het verleden (in de toen nog bestaande gemeente Zijpe) al groen licht werd gegeven voor het project.
  Door de onduidelijkheid rond de normen voor stikstofuitstoot leek het project te sneven, toen de rechter de milieuvergunning vernietigde. Maar Droomparken zet door en komt met een nieuw plan. Daarin moet ook duidelijk worden gemaakt hoeveel stikstofuitstoot er zal zijn en wat dat voor gevolgen kan hebben voor de natuur in de directe omgeving.  De duinen bij ’t Botgat.
  © Foto Landschap Noord-Holland

  Om die nieuwe vergunningaanvraag goed te onderbouwen wil het bedrijf zijn eigen deskundigen de natuur insturen. ,,De boel heeft tijden stil gelegen’’, meldt Do van Dijck van Landschap Noord-Holland. ,,Maar ineens kregen we bericht van de advocaat van de ontwikkelaar. Dat ze landschapsmetingen willen doen in de duinen. Of ze ons terrein op mochten.’’

  Tapuit

  Het antwoord van de natuurorganisatie: nee, dat mag niet. Het is nog volop broedseizoen in de grijze duinen, weet Van Dijck. Niet alleen de zeldzame tapuit kan nog op de eieren zitten, ook diverse andere soorten broeden nog. ,,Dan wil je die verstoring niet hebben. Bovendien: als iedere ondernemer die iets van plan is met zijn eigen deskundigen komt aanzetten, dan wordt het ook een hele toestand natuurlijk.’’
  De gemeente Schagen paste eerder min of meer dezelfde werkwijze toe om de bouwvergunning van de nieuwe kernreactor Pallas bij Petten er door te krijgen. De Raad van State accepteerde eigen onderzoek van Schagen, dat aantoonde dat Pallas de omringende natuur niet aantast.

  Regie

  Volgens Van Dijck is dat niet de juiste methode. Als iedereen die bouwplannen heeft elke keer met zijn eigen deskundigen aankomt, wordt het volgens hem een chaos. Voor Landschap Noord-Holland is het dus ook een principiële kwestie.
  Het stikstofbeleid moet centraal worden geregeld, via de provincie Noord-Holland. ,,Die moet de regie nemen. Aan dat beleid wordt gewerkt, maar het is er nog niet. Daarom wil nu iedereen zelf aan de slag. Dat kan niet de bedoeling zijn.’’
  (Tekst gaat door onder de foto)


  © Foto Landschap Noord-Holland

  Andries Bruil van Droomparken ziet het probleem niet zo. Volgens hem is het gewoon de bedoeling een objectief onderzoek te doen. En zo de juiste gegevens op tafel te krijgen.

  Zorgvuldig

  In de vergunning voor de bungalows zal de vraag hoeveel stikstof er wordt geproduceerd en wat dat voor effect op de plaatselijke natuur heeft een belangrijke rol spelen, zegt hij. ,,’Wordt er in de buurt iets aangetast door handelingen die wij verrichten’, dat moeten we onderzoeken. Dan stel ik me de vraag: ’is dat wat waar we met zijn allen zo zorgvuldig mee willen omgaan er werkelijk? Of misschien wel niet? Dat willen we dus onderzoeken.’’
  (Tekst gaat door onder de foto)  Met andere woorden: Droomparken wil zelf in kaart brengen of er zeldzame en kwetsbare vegetatie is in de duinen en in welke conditie die bijzondere plantjes dan zijn.
  ,,We doen dat met veld-ecologen, die echt wel weten wat ze doen. We hebben netjes toestemming gevraagd. We hadden bij wijze van spreken ook gewoon over het hek kunnen stappen.’’

  Zonder verstoring

  Droomparken wil graag de juiste gegevens op tafel hebben, zegt Bruil. Ook met het oog op eventuele juridische procedures die gaan volgen. ,,Tegen de vergunning kan bezwaar worden gemaakt. Dat gaat ook gebeuren, dat weten we nu al. Geen enkel probleem, zo zit ons juridische systeem in elkaar. Maar dan moet je elkaar met argumenten proberen te overtuigen. Daarom willen we graag de juiste gegevens op tafel hebben.’’

  Rechter

  Maar volgens Landschap Noord-Holland kan het niet zo zijn dat iedereen maar met zijn eigen ’deskundigen’ door het duingebied banjert om te kijken hoe het gesteld is met de vegetatie. Van Dijck: ,,Zoiets moet je centraal regelen. Als we dit toestaan, kunnen we de volgende straks niet weigeren. Waar houdt het dan op?’’
  Bruil: ,,Wij vinden het belangrijk dat we dit onderzoek toch kunnen doen, daarom hebben we besloten deze zaak aan de rechter voor te leggen.’’
  Die rechtbank van Alkmaar buigt zich woensdag 28 juli over de zaak.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten