Boerenprotesten – politiek dynamiet, en ze hebben gelijk

Datum:
 • vrijdag 3 juli 2020
 • in
 • Categorie: , ,


 • Dat de boerenprotesten eind vorig jaar al veel sympathie opriepen had bij verstandige mensen ook een economische component. Waartegen men vandaag protesteert onderstreept de ratio daarvan. Bovendien worden hier herkenbaar erg vieze spelletjes gespeeld door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Dat de regering nu zelfs het leger in zet in Den Haag is een signaal dat zij banger voor de boeren is dan dat daar historische redenen voor zijn. De regering is derhalve op de hoogte van andere redenen waarom boeren aanleiding hebben dit protest te laten ontsporen.
  Boerenprotesten
  De staatsomroep doet echter alsof er niets aan de hand is:
  Bart Kemp van Agractie zegt dat de boeren verspreid door het land bij provinciehuizen gaan staan. “De plaatsen weten we nog niet, het is allemaal niet vastomlijnd. Het worden in elk geval vreedzame, zichtbare demonstraties. Per provinciehuis verwacht ik zo’n 100, 150 tractoren.” Die acties bij de provinciehuizen gaan volgens hem in de middag plaatsvinden.
  Bij het AD ging gisteravond echter de noodvlag in top:
  Boeren dreigen vannacht of mogelijk al vanavond met duizenden tractoren richting Den Haag te gaan uit protest tegen een voermaatregel van minister Carola Schouten (LNV). ,,We laten de gezondheid van onze koeien niet in gevaar komen.’’
  En als je wat verder las dan zag je dat daar reden genoeg voor is:
  De landbouwminister verplicht veehouders hun koeien een eiwit-arm dieet voor te schrijven. Hierdoor wordt er minder stikstof uitgestoten. Het gaat om een tijdelijke maatregel, tussen 1 september en 31 december wordt het eiwit in krachtvoer beperkt.
  Let wel: hier valt niets meer aan te doen, zoals het spelletje is gespeeld. Politiek–ambtelijke spelletjes. De Kamer is vanaf vanmiddag twee maanden op reces. Tot 1 september dus. Een maatregel die op die dag in gaat voor de duur van 4 maanden kun je dan niet nog even per motie terugdraaien. Het is voor de boeren daarom nu of nooit, en dat geeft deze boerenprotesten een potentieel grote impact. Vandaar de inzet van het leger, en nergens anders om. Daar verhelpen pedante mededelinkjes van LNV geen zier aan.
  ,,Als we dit niet doen, komt de woningbouw in ons land in gevaar en gaat er een streep door duizenden vergunningen voor nieuwe huizen. Dit veevoerplan is niet ideaal, dat weten wij ook, maar het is de enige manier om op zeer korte termijn minder stikstof uit te stoten. Ook de landbouwsector zal een bijdrage moeten leveren’’, aldus een woordvoerder van minister Schouten.
  Waarom? Rationeel is het niet, dit is alleen een bureaucratische waarheid omdat men geen andere dingen meer verzinnen kan. Het is kromdenken, gebaseerd op vals en kwaadaardig redeneren.
  Dat LNV de hele boerenstand liefst morgen zou zien emigreren naar Ergens-anders-huizen is welbekend, en geeft deze boerenprotesten een extra bittere nasmaak. Dat de boeren geen vertrouwen hebben in dit ministerie behoeft daarom weinig verdere explicatie, want die kennen hun ambtelijke Pappenheimers. En wie even verder kijkt dan de mediale neus lang is snapt dat ook. Het gaat – nogmaals – alleen maar om een bureaucratische werkelijkheid:
  De minister geeft aan dat het plan van de sector zelf op korte termijn te weinig oplevert. ,,Hun alternatief is op zich prima, maar niet voor dit jaar. Het herbergt te veel onzekerheden. Juridisch gezien zijn er te weinig garanties dat stikstofreductie in korte tijd aanzienlijk wordt verminderd. En dat is wel wat de Raad van State ons heeft opgelegd, vandaar dat we bij ons eigen maatregelenpakket blijven’’, aldus de LNV-woordvoerder.
  De boeren en hun dieren moeten maar lijden vanwege de bureaucratische eisen van dit schertskabinet. Dit is een wanvertoning, want dit gaat alleen om een fictieve exercitie. Als deze maatregel niet wordt doorgevoerd kloppen de boeken niet – met de realiteit heeft het verder weinig van doen. Behalve voor  de realiteit van dieren en mensen die hier ernstig wordt verstoord. Waarmee wordt getoond dat de bureaucratisering van landbouwbeleid ernstiger uitwassen geeft dan de industrialisering er van.
  Het is hetzelfde als met het knettergekke biomassabeleid van Wiebes. Om er een semi-Godwin tegen aan te gooien: “Tieren nie wichtig, nür die Bürokratie ist wichtig”  Dat ook nog het argument van de huizenbouw (grotendeels op onteigende landbouwgronden, to add insult to injury) wordt ingezet, illustreert ten overvloede dat dit kabinet alleen maar paniekerig probeert haar eigen papieren werkelijkheid in stand te houden ten behoeve van de mandarijnen in Brussel. En daarom vooral wil bijbouwen (alsof het land niet vol genoeg is?) om nieuwe asielmigranten te kunnen huisvesten.
  Redenen voor een echte ontsporing door een boerenopstand zijn er, maar zullen we gelukkig niet zien – dat kun je alleen van het dwaze deugvolk verwachten, dat verantwoordelijkheidsbesef mist en dus onverstoorbaar haar eigen breinkronkels volgt. Maar dat de regering er wel rekening mee houdt is veelzeggend – ze kennen hun eigen gekonkel het best en zien dat er rationele aanleidingen te over zijn.
  Veren Of Lood


  0 reacties :

  Een reactie posten