Noodwet breekt grondwet? Is dit geen staatsgreep??

Datum:
 • vrijdag 12 juni 2020
 • in
 • Categorie: , ,


 • DOOR  · 12 JUNI 2020
  Het meest opmerkelijk is nog dat de Corona-crisis zelf vrijwel lijkt opgelost. Een tweede golf is nog steeds een gevaarlijke mogelijkheid, maar in haar voorbeschouwing van de Noodwet (officieel de Tijdelijke wet maatregelen covid-19heeft de regering het hierover niet. Dat bevestigt het idee dat de Noodwet in de eerste plaats is bedoeld om de wederopbouw na deze crisis in goede banen te kunnen leiden. Op zijn best.
  Wim Voermans
  Hoogleraar Wim Voermans schreef er op zijn eigen blog (onder de link hierboven) over:
  Ten eerste omdat de regering met dit voorstel ruiterlijk lijkt te erkennen dat de manier waarop het land nu met covid-19 noodmaatregelen en noodbevelen wordt geregeerd eigenlijk niet door de beugel kan: de beperkingen (met name van wezenlijke grondrechten) gaan té ver en schuren/strijden met het recht – zo stelde ook de Raad van State in zijn voorlichting vast ((Voor­lich­ting over grond­wet­te­lij­ke as­pec­ten van (voor)ge­no­men cri­sis­maat­re­ge­len 25 mei 2020).
  (Ten tweede, red) Op de schuldbekentenis volgt echter geen berouw of boetebesef; het Ontwerp levert ons mogelijk voor een lange periode uit aan bestuur per ministersdecreten. Dat past niet in een democratische rechtsstaat, en dat staat ook haaks op ons grondwettelijke systeem en de waarden en beginselen die in dat systeem zijn verankerd.
  Dat men deze wet in regeringskringen ziet als een uitgelezen kans om de klimaathoax en de energietransitie door te drukken – hetgeen ook indirect al geregeld in diverse media is verkondigd en bovendien het karakter waarmee dat wordt ‘gemanaged’ het meest kenmerkt – maakt deze manoeuvre des te angstwekkender. Welke nieuwe verplichtingen zal Nederland aan het eind van de inzet van de Noodwet allemaal zijn aangegaan? Het minste dat je in een democratie verwachten mag is dat dit preventief door de Kamer wordt geadresseerd, en dat er geen verder nieuw beleid wordt geëntameerd zonder dat zij daarmee instemmen kan. Daarop lijkt het niet. Het argument dat de klimaatverandering geen uitstel velen kan is de facto al door minister Wiebes onderuit gehaald, dus dat is hier zeker als smoes niet geldig.
  Voermans concludeert:
  Dit Ontwerp Tijdelijke wet  maatregelen covid-19 gaat véél te ver en overtreedt de constitutionele (grondwettelijke) normen alsook de huisregels die de rijksoverheid zelf hanteert voor het opstellen van regels (de zogeheten Aanwijzingen voor de regelgeving) met voeten. Die huisregels – opgesteld door de minister-president en verbindend als beleidsregels – drukken uit wat de belangrijkste democratische rechtsstatelijke normen zijn voor het vaststellen van regels en geven die handen en voeten.
  Zelf redeneer ik simpeler: aangezien de Grondwet geen voorzieningen kent haar tijdelijk op deze wijze buiten werking te stellen is dit grondwettelijk eenvoudig niet geoorloofd. Hier wreekt zich opnieuw het ontbreken van een Constitutioneel Hof in Nederland. Ook al zal de animo daarvoor door de recente beslissingen van het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe niet groter zijn geworden.
  Staatkundige controle
  Formeel zijn beide Kamers daar in Nederland de aangewezen gremia voor. Maar niet alleen is dat een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt, maar tevens zijn dit politieke instituten met alle onwenselijke gevolgen die daarbij kunnen horen. Het doordrukken van de klimaathoax zou bijvoorbeeld voor GroenLinks in de Eerste Kamer voldoende argument kunnen zijn de Noodwet te accepteren, want ook politiek is handel: een koe een koe, een woord een woord.
  Technisch komt het neer op de grondwet afschaffen met de kleinst mogelijke meerderheid, wat tot de meest bizarre elementen van het Nederlandse staatsbestel moet worden gerekend, dat toch al uitblinkt door vreemde restanten van middeleeuwse constructies (zoals bijvoorbeeld de Raad van State is).
  Bovendien schept het een onwenselijk precedent, waarbij het risico is dat de gevraagde normen om een dergelijke wet in te voeren aan erosie onderhevig zullen zijn. Weerwoord dat dat niet gebeuren zal is zinloos; op een dag gebeurt dat eenvoudig.
  Wat dit extra dubieus maakt is het tijdstip waarop de regering hiertoe wil overgaan, en dat de wet voor een jaar wordt voorgesteld, zonder clausules die bepalen wanneer eerdere intrekking kan plaatsvinden. Zoals hierboven al gememoreerd over het tijdstip is dat het mosterd na de maaltijd is – Corona lijkt voorbij.
  Hongarije
  Hongarije, NoodwetEen ander dubieus punt is de manier waarop ook de Nederlandse regering eerder dit jaar lippendienst bewees (rechts) aan een dergelijke wet in Hongarije toen het EUP daar stampij over maakte. Eind maart. Hongarije voerde die weet door zonder zich verder iets van kritiek aan te trekken, maar trok hem vervolgens vorige maand al ruim voor het einde van de crisis weer in:
  De Hongaarse regering zal op 26 mei een voorstel indienen bij het parlement om de speciale noodbevoegdheden in de Corona-crisis te beëindigen. Dat zei de stafchef van premier Viktor Orbán volgens de Hongaarse televisie.
  Ook in Hongarije werd geen einddatum in de wet opgenomen. Als ik het stuk van Voermans goed las, zal de Nederlandse Noodwet na een jaar kunnen worden verlengd door de regering, zonder tussenkomst van het Nederlandse parlement. [1]
  NL2021 kaltgestelt
  Dat zou ook de verkiezingen van maart 2021 eigenlijk overbodig maken, aangezien het nieuwe parlement niets mag tot de regering besluit haar bevoegdheden terug te geven – een fundamenteel minder democratische situatie dan de wetgeving in Hongarije te zien gaf.
  Gaan we daarover de EU horen? Hoogst onwaarschijnlijk: Frenske Timmermans zal maar al te blij zijn dat in ieder geval in één EU-lidstaat zijn klimaatplannen worden gesteund.
  Samenvattend: de invoering van noodwetten als de nood aan de man is is al dubieus genoeg in de Nederlandse context – een Noodwet als deze invoeren nadat de crisis feitelijk als voorbij wordt beschouwd grenst aan een staatsgreep.

  1. Dit is een Godwin, maar deze constructie doet onplezierig sterk denken aan het beruchte artikel in de Duitse grondwet van Weimar, waarmee de Duitse president door de noodtoestand uit te roepen onbeperkte dictatoriale bevoegdheden kreeg.
  Veren Of Lood

  5 reacties :

  Unknown zei

  De regering wil als er een vaccin tegen corona is dat de bevolking verplicht gevaccineerd word.
  Dit recht hebben zij toch niet volgens artikel 11 van de grondwet?
  Of mogen ze het in dit geval opzij schuiven en toch doorvoeren?
  Volgens mij mag dit niet i.v.m Onaantastbaarheid van het lichaam.

  Anoniem zei

  De huidige grondwet stamt uit 1815, weliswaar is die in 1983 aangepast maar de ontwikkelingen in de maatschappij zijn amper bij te houden en wij ploeteren voort met een grondwet uit 1815 waar door de dames en heren politici en niet te vergeten de rechterlijke macht dag in dag uit de hand mee wordt gelicht. In 1983 hadden de veelal kortzichtige politici niet kunnen bevroeden welk een impact de achterlijke islam op ons land zou hebben en nu nog blijven de politici Oost-Indisch doof voor de vreselijke gevolgen van de islam.
  Dat kerk en staat gescheiden zijn zoals in de Grondwet staat beschreven is ook een flauwe kul verhaal want de kerken bepalen bijna alles in ons land. Neem alleen de scholen al die allang niet neutraal meer zijn gezien de vele soorten onderwijs(islamitisch, katholiek, Christelijk en niet te vergeten die van de linkse kerk)

  Anoniem zei

  Prima als er een vaccin komt, dan kunnen degenen die jaarlijks een niet helpende griepprik halen meteen een prik tegen Corona halen. Dat het Covid 19 virus intussen gemuteerd is in het Covid 20 virus, zoals gebruikelijk is bij virussen, zal ze een zorg zijn want nadenken doen ze toch niet.
  Gelukkig hoeven de mensen die een injectie tegen Corona hebben gehaald zich dan niet bezorgd te maken over de mensen die geen injectie hebben gehaald want de mensen met een prik zijn dan toch beschermd, of hebben ze daar nog even niet over nagedacht?

  Anoniem zei

  Unknown, dat de regering ons allemaal verplicht wil inenten is echt onzin. Dat komt uit iemands kwaadwillende enorm grote duim en het is dom om dat te herhalen.

  Dekker zei

  Laatste anoniem, het is maar een heel kleine stap om van het verbieden van meer dan 6 mensen in UW EIGEN woonkamer naar het verplichten van vaccineren te gaan. Vaccins bevatten de meest smerige dingen zoals menselijke embryo's.
  Wie vanmiddag het kampioenschap wielrennen op de weg heeft gevolgd moet met verbazing hebben gekeken naar de verzamelde pers bovenop de VAM berg, ze hadden erg veel plezier en het meest vreemde was dat geen van hen een mondkapje droeg. Dezelfde journalisten van betreffende kranten weten u dagelijks te verontrusten met de meest bizarre berichten over corona.
  In andere EU landen wordt vaccineren ook verplicht zodra er een vaccin gevonden is, dus de heren Rutte en de Jonge zullen 100% zeker niet achterblijven. Even voor de goede orde als u niet op de hoogte bent van vaccins: tegen SARS en HIV is nog steeds geen vaccin gevonden in al die jaren, dus waarom wel op korte termijn tegen Corona? Corona zal dit jaar gewoon muteren(zoals ook de griep ieder jaar muteert, daarom helpen griepinjecties ook niet)) en dan helpt dat vaccin(als het er al is) niet meer en kan de Farmacie opnieuw beginnen.
  https://www.nemokennislink.nl/publicaties/wetenschappers-op-zoek-naar...
  https://onedayclinic.nl/hiv-aids-vaccin/

  Een reactie posten