Natuurclubs: ’Geen plek voor zonnepanelen en windmolens in IJsselmeergebied’

Datum:
 • donderdag 18 juni 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • ENKHUIZEN
  Natuurorganisaties willen niet dat er zonnepanelen en windmolens in het IJsselmeergebied worden gebouwd. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit. Die waarschuwing geven de instanties in een brandbrief af aan het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied dat vandaag bijeenkomt.


  18-6-2020
  Om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs (2015) onderzoeken dertig energieregio’s waar en hoe duurzame elektriciteit (wind en zon) opgewekt kan worden. In de eerste conceptplannen stellen zeven regio’s voor om in het Gooimeer en de Gouwzee maar liefst 47 windturbines en 327 hectare drijvende zonnevelden te plaatsen.
  ’Een zeer zorgelijke keuze’ stellen Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Het Flevo-landschap, It Fryske Gea en Sportvisserij Nederland in hun brief. ,,Het IJsselmeergebied is een internationaal beschermd natuurgebied met Natura 2000-status en absoluut ongeschikt voor grootschalige opwekking van energie. Immers, naast de klimaatcrisis, hebben we ook te maken met een biodiversiteitscrisis.’’
  ,,Het open water lijkt een voor de hand liggende keuze, maar is het niet. Het IJsselmeergebied is een belangrijk natuurgebied voor honderdduizenden vogels die er broeden, rusten en voedsel zoeken. Een cruciale plek op belangrijke vogeltrekroutes.’’ En dat laat zich slecht verenigen met de aanleg van windparken, omdat vogels en ook vleermuizen tegen de turbines aanvliegen en dat vaak niet overleven. Toch is al vergunning verleend voor twee nieuwe, grote windparken in het IJsselmeergebied: 89 turbines nabij Breezanddijk en 61 turbines voor de kust van Flevoland.

  Licht weg

  Ook velden met drijvende zonnepanelen op het water gaan ten koste van het leefgebied van beschermde en bedreigde vogels. ,,Bovendien nemen de panelen licht weg, wat van invloed is op het onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren. Minder licht betekent minder plankton en waterplanten, dus minder zuurstofproductie in het water. Dit heeft directe gevolgen voor de visstand, waarmee het ook niet goed gaat in het IJsselmeergebied.’’
  De Natura 2000-status verplicht Nederland bovendien om verslechtering van de natuurwaarden door nieuwe activiteiten te voorkomen. Ook wijzen de natuurorganisaties wijzen ook op de 110 miljoen euro die de komende jaren worden geïnvesteerd om deze natuurwaarden juist te verbeteren. ,,De plannen van de energieregio’s dreigen de resultaten van die inspanningen nu te niet te doen. Naast het missen van de natuurdoelen, betekent dat ook kapitaalvernietiging.’’
  De natuurorganisaties zijn wel groot voorstander van de energietransitie en er zijn volgens hen nog genoeg alternatieven zoals daken, gevels en geluidswallen. Ook zijn er in bebouwd gebied veel onaantrekkelijke of braakliggende terreinen die geschikt zijn voor de aanleg van zonneparken, zoals stroken langs snelwegen, onverkoopbare bouwgronden en ongebruikte industrieterreinen.
  Noordhollands Dagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten