Minder gretig met gif

Den Haag - De inwoners van Nederland moeten minder worden blootgesteld aan chemische bestrijdingsmiddelen uit de landbouw.
30-6-2020


De middelen kunnen immers de kans op gezondheidsproblemen vergroten, zowel bij telers als bij omwonenden. 

Uit voorzorg moet daar iets aan gedaan worden, heeft de Gezondheidsraad maandag geadviseerd. „Ook voorlichting en handhaving zijn van belang, want telers blijken veilig werken niet altijd genoeg prioriteit te geven”, voegt de raad er fijntjes aan toe. 

De Gezondheidsraad adviseert ook om goed te registreren welke middelen op welke percelen worden gebruikt. Ook moet de overheid de blootstelling aan de gebruikte bestrijdingsmiddelen meten met behulp van urinetests. 

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen wordt in verband gebracht met allerlei kwalen en ziektebeelden, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Het is echter nog niet duidelijk hoe groot de blootstelling is en om welke middelen het gaat. 

Het onderzoek dat nodig is, kan nog jaren duren, vandaar dat de Gezondheidsraad adviseert om uit voorzorg de blootstelling alvast te verminderen. 

Verharding debat LTO 

Nederland vindt dat boeren en tuinders al veel doen om de gewasbescherming duurzamer en veiliger te maken. Anderzijds vindt de boerenorganisatie dat ’risico’s nooit helemaal uitgesloten kunnen worden’. Het ontwikkelen van weerbare rassen, die minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben, brengt uitdagingen met zich mee, aldus LTO. De organisatie beklaagt zich dat de overheid te traag nieuwe bestrijdingsmiddelen toelaat die lagere risico’s opleveren. 

Los van de wetenschappelijke kant van de zaak, zegt LTO zich zorgen te maken over ’de verharding van het debat’ over de gewasbescherming en de invloed van middelen op omwonenden. „Er wordt soms wel erg veel gewezen en geschreeuwd”, aldus de organisatie.

Noordhollands Dagblad





0 reacties :

Een reactie posten