Gemeenteraad: Elk Hoorns huishouden krijgt 45 euro ’terug’ uit HVC-pot

Datum:
 • woensdag 24 juni 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Een grote meerderheid in de Hoornse gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten, anderhalf miljoen euro die de gemeente van afvalverwerker HVC krijgt, terug te geven aan de bevolking.  Dat betekent dat elk huishouden circa 45 euro tegemoet kan zien. Daar hebben zij volgens de fracties die het voorstel indienden (CDA, CU, VOCHoorn, PvdA, Fractie Tonnaer, VVD, HOP, Sociaal Hoorn en DRP) ook recht op. Zij hebben het vorig jaar in feite te veel betaald. Met de HVC is een nieuwe overeenkomst met lagere tarieven gesloten, per 1 januari 2019. Dat leverde Hoorn 1,5 miljoen euro voordeel op.

  Het college van burgemeester en wethouders had liever gezien dat dit voordeel in de algemene reserve was gestopt, omdat de gemeente het in de nabije toekomst hard nodig zal hebben. Fracties als GroenLinks en D66 hamerden daarop: Arwin Rood (D66) sprak van ’vestzak-broekzak’, omdat de gemeente de 1,5 miljoen later weer via bezuinigingen terug moet halen. De meerderheid hield echter voet bij stuk: ’principekwestie’, ’oprecht’, ’niet ons geld’. Het gewijzigde voorstel werd met 27 tegen 5 stemmen aangenomen.

  De financiële situatie was het hoofdpunt in de raadsvergadering. Die situatie komt er op neer dat vanwege de coronacrisis nog veel onzeker is, zoals wat de inkomsten vanuit het Rijk of van de lokale belastingen zullen zijn. In april heeft de gemeenteraad het college toestemming gegeven om voor 2,4 miljoen euro maatregelen te nemen die nodig zijn in verband met corona. Hoorn verwacht over 2020 een tekort van ruim 4,2 miljoen euro. Hoe het allemaal precies uitpakt is pas aan het eind van dit jaar duidelijk, is de verwachting.

  Fractie Tonnaer, de grootste in de raad, houdt er rekening mee dat het begrotingstekort zal oplopen tot minstens 7 miljoen euro. Tonnaer kreeg alle overige raadsfracties mee met een motie om het kabinet dringend te vragen de gemeenten volledig tegemoet te komen in de kosten van de coronamaatregelen en de jeugdzorg.

  Ook andere fracties spraken hun zorgen uit. VVD kreeg veel steun voor een motie om fors te snijden in de uitgaven voor de inhuur van extern personeel. Daar gaan miljoenen per jaar in om en dat zou moeten worden gehalveerd. Wethouder Samir Bashara waarschuwde dat dit niet zo snel kan.
  Wat de zorgen betreft, die deelt het college. Wethouder Marjon van der Ven van financiën: ,,Het water staat ons bóven de lippen. Het Rijk moet écht met geld over de brug komen.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten