Geen twijfel mogelijk over nieuwe invulling baggerdepot: ’Dat wordt natuurgebied, die afspraak staat’

Datum:
 • donderdag 18 juni 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Den Helder -
  Landschap Noord-Holland wil dat het vrijgekomen baggerdepot op Oostoever wordt ingericht als natuurgebied, grenzend aan het eerder als natuur ingerichte gebied waar een broedrots voor vogels is geplaatst.


  Marischka de Jager 17-6-2020


  „Deze afspraken zijn al gemaakt in 1992, daar kan je naar mijn idee niet zomaar aan voorbij gaan”, zegt natuurbeheerder Do van Dijck namens Landschap Noord-Holland 

  Momenteel wordt het baggerdepot van Milieupark Oost op Oostoever ontmanteld. Van Dijck merkt dat er - ook vanuit de lokale politiek - vragen rijzen over de toekomst van dit gebied. Vragen die wat hem betreft onnodig zijn. Want de toekomst van dit terrein ligt volgens hem allang vast. „In 1992 is al vastgelegd dat het baggerdepot zodra het niet meer gebruikt zou worden, teruggegeven zou worden aan de natuur. Het bestemmingsplan bevat een wijzigingsmogelijkheid om dat op die manier te veranderen. Er is dus maar één andere bestemming mogelijk en dat is natuur.”
  Vorig jaar heeft het Landschap Noord-Holland al aangegeven mee te willen praten over de herinrichting van het gebied. Er werden toen al tekeningen overlegd bij het havenbedrijf en de gemeente waarop een mogelijke invulling is te zien. „Dat zijn nog slechts ideeën, maar we willen wel graag meedenken. Naar ons idee moet het gebied aansluiten bij het terrein waar de broedrots is gerealiseerd.”

  Uitkijktoren

  Ook dat ongeveer zes hectare grote gebied maakte eerst deel uit van het elf hectare grote baggerdepot. Dat is een paar jaar geleden al als zodanig afgestoten en ingericht als natuurgebied. Er zijn nog plannen om hier een uitkijktoren te plaatsen die uitkijkt over de vijf meter hoge broedrots. „Daarvoor is inmiddels de vergunning aangevraagd. We denken deze eind dit jaar te kunnen plaatsen.”
  Een gesprek met de gemeente over de herinrichting van het baggerdepot, leverde tot nu toe niets op. „Het was allemaal nog onduidelijk wat er met het terrein ging gebeuren en er moest eerst nog onderzoek komen. Gemeenten zijn ook druk bezig met de Res (Regionale Energie Strategieën waarbij gekeken wordt waar en hoe wind- en zonne-energie kan worden opgewekt, red). Maar de bestuurders van toen, in 1992, hebben met volle overtuiging iets anders gezegd: als het baggerdepot niet meer als zodanig wordt gebruikt, wordt het terrein natuurgebied. Wat heeft het voor zin om afspraken te maken als die niet worden nagekomen? We zien nu van alles gebeuren op het depot, de boel wordt ontmanteld en het afvoeren van bagger kost miljoenen. Terwijl we met die bagger misschien ook wat hadden kunnen doen bij de herinrichting.”
  Het natuurgebied langs de Oostoeverweg trekt veel (wadden)vogels die er broeden en foerageren. Ook trekt het veel vogelaars en andere bezoekers.

  „Waddengerelateerde natuur is heel zeldzaam. We willen langs de hele rand van het Balgzand zogeheten waddenbleefpunten realiseren, ook ter hoogte van het Amstelmeer bijvoorbeeld.”

  Van Dijck hoopt dat gemeente vast blijft houden aan eerder gemaakte afspraken en dat in overleg met de natuurorganisatie plannen kunnen worden bedacht.
  Bij de gemeente kon woensdag nog geen reactie worden gegeven over de toekomst van het gebied.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten