Geef ze waar ze om vragen

Datum:
 • donderdag 18 juni 2020
 • in
 • Categorie:
 • Het omslagpunt lijkt bereikt  Geef ze waar ze om vragen

  Screenshot - 2020-06-17T112113.045
  We zijn in onveilige tijden aanbeland en NIET in de laatste plaats door uitermate SLAP beleid en totalitaire politieke correctheid/onkunde. En ik gebruik hier het woord totalitair geheel bewust. Het probleem is dat enerzijds de waarheid verdraaid en verborgen gehouden wordt en anderzijds heel veel mensen er ZÓ moe van worden dat ze liever weg kijken om nóg meer stress te ontlopen, waar bijvoorbeeld de EU en het kabinet-Rutte handig MISBRUIK (!) van maken. Dat is ook de enige reden dat Rutte momenteel zo hoog scoort in de peilingen. Door wegkijkers, door naïeve jonge mensen die hun ouders nog niet door Rutte’s ouderen’zorg’ en corona-beleid hebben verloren en mensen die de NOS nog geloven en die u nu eenmaal alles op de mouw kunt spelden.
  Op straat en in de winkel kijken we elkaar momenteel vreemd en mogelijk zelfs beangstigd aan. Kunt u de ander nog wel vertrouwen? De zwarte medemens kijkt u aan alsof u OOK zo’n ‘racist’ bent en kijkt naar de opdruk van uw T-shirt, kledingmerk, uw kapsel en/of zelfs uw sierraden om ‘in te schatten’/te bepalen of ze u zonder enige vraag of uitleg tot racist kunnen veroordelen. Want als u niet HEEL DUIDELIJK (!) TÉGEN het verleden en derhalve racisme bent, bent u dus VÓÓR dat verleden en racisme…!
  Zelf ben ik in een zwarte wijk door zwarten uitgescholden voor vuile bleekscheet en door agressieve moslimjongeren voor kaffir, waarbij zij zelfs voor en op mijn voeten spuugden. Maar racisme is uitsluitend een ‘witte’/Ral-kleur 9001 privilege. U (Ral-kleur 9001) op uw beurt, kijkt nu naar de zwarte Ral-kleur 9005-medemens of dit mogelijk ÓÓK zo’n uiterst beïnvloedbaar, gehersenspoeld teer zieltje – al dan niet drugsgebruikende, (elkaar opruiende) rappende loser (!) – is, die u uitsluitend HAAT omdat u nu eenmaal ‘wit’/RAL-kleur 9001geboren bent. Gebaseerd op vermeend racisme en UITERAARD aangewakkerd door partijen als Bij1 en DENK, die de zieligheidsgraad nog maar eens verlegd hebben naar; citaat Azarkan: “protesterende ouders die bezorgd zijn of hun kinderen nog wel levend thuis komen als ze met de politie in aanraking komen”.
  Alsof het elke dag voorkomt dat uitsluitend getinte mensen met de Ral-kleur 9001-politie in aanraking komen en dit derhalve steevast met excessief geweld moeten bekopen. Ik zou zeggen: begin op voorhand eens met een fatsoenlijke en gelijkwaardige (!) opvoeding van uw kinderen THUIS (!) en doe VOORAL eens moeite om uw kinderen NIET BUITEN de gemeenschap (!), maar WÈL BUITEN de criminaliteit (zwart privilege?) te houden! Dan is de kans dat ze met de politie in aanraking komen al tot bijna NUL gereduceerd! Blijft uitsluitend het vermeend ‘etnisch profileren’ nog over, wat gezien de zwarte/domme (!) logica erachter uitsluitend kan werken als de betreffende Ral-kleur 9001/bounty’-politieagent is uitgerust met een bionisch oog. Want WIE kan er – vanwege de vorm van een voorruit en de lichtval daarop (met daarbij ook nog eens de schaduw BINNEN in de auto) in vredesnaam van veraf zien of er een Ral-kleur 9001 of Ral-kleur 9005-persoon in de overdadig dure patserbak zit? Dan heeft u wel HÉLE goede ogen nodig! Althans, mij lukt dat in iedere geval maar zelden.
  Ik voel me persoonlijk erg ongemakkelijk bij de huidige situatie, omdat er onderhuids HEEL BEWUST op iets wordt aangestuurd waarbij er uitsluitend verliezers kunnen zijn. Ik heb NOOIT onderscheid gemaakt op geslacht, afkomst of huidskleur en ik ken ook maar HEEL weinig mensen die dat WEL doen, maar nu het door bepaalde ‘mensen’ TOT IN HET BELACHELIJKE (!) wordt doorgetrokken, voel ik iets waarvan ik me nooit beseft heb dat ik dat in me had. Ik voel namelijk niet alleen meer de gebruikelijke boosheid, maar inmiddels een intense haat opkomen ten aanzien van deze betreffende personen die veelal hun eigen ‘thuis’-situatie zijn ‘ontvlucht’, maar ons HIER vervolgens komen vertellen dat we allemaal racisten zijn… En ik ben duidelijk de enige niet hoor ik om mij heen, want niet uitsluitend veel Ral-kleur 9001, maar inmiddels ook mensen uit andere culturen, die zich na de uitspraken van ‘meneer’ Akwasi uitermate onveilig voelen ten aanzien van hun ouderen, kinderen en nabije vriendenkring, zouden HEEL graag ‘meneer’ Akwasi eens letterlijk en figuurlijk ‘tegen het lijf willen lopen’. Tja, ‘meneer’ Akwasi, oproepen tot haat en geweld heeft nu eenmaal ook een keerzijde en aangezien u nog steeds voor honderdduizend procent achter al uw uitspraken staat… Mogelijk kan ik u van advies dienen om eens te informeren bij Geert Wilders hoe het bevalt om de rest van uw leven omringd met persoonsbeveiligers door te brengen. Ik gun u een vergelijkbaar leven van harte.
  Overigens, u roept middels uw kinderlijke raps tevens onze Molukse medemens op om zich ook achter u te scharen – en zich daarmee tegen ‘ons’ te keren – maar geloof me, ik heb vandaag nog  bevestigd gekregen dat zij, (en JA, het heeft mijns inziens TE lang geduurd) inmiddels tevreden zijn met en dankbaar zijn voor wat zij hier heden ten dage onder andere aan voorspoed en vriendschappen hebben opgebouwd. Zij zullen NOOIT(!) uw kant kiezen. NOOIT! Zij begrijpen namelijk perfect waar u en uw zwarte-VN, en ‘witte’ EU, GL, D66 en NPO/NOS vriendjes op aansturen en laten zich daar gelukkig (!) NIET voor ge/misbruiken!
  (Rappen is in mijn optiek overigens de meest banale en kinderachtige vorm van ‘muziek maken’, waarbij veelal een kansloze zwarte die NIET kan zingen, ondersteund met een al dan niet gejat digitaal muzikaal deuntje, dan maar straattaal praat, wat mijns inziens volledig refereert aan zijn ‘sociale’ afkomst en gebrekkige opvoeding thuis)
  Dat geschreven hebbende, zie ik overigens een sterke overeenkomst met een ander fenomeen dat opeens de kop op steekt. Namelijk de nieuwste vorm van zwerfvuil rondom de stations en bushaltes: rondzwervende mondkapjes – die overigens veelal ONDER de neus gedragen worden. Maar hé, het heet niet voor niets ‘mondkapje’ natuurlijk… Een ander opkomend probleem dat eveneens refereert aan ‘sociale’ afkomst en gebrekkige opvoeding thuis is de toename van rioolverstoppingen die door het DOORSPOELEN (!) van mondkapjes veroorzaakt wordt… Betreft het hier nu een klein ‘taalverschilletje’ of betreft het in aantal toenemende DOMME (!) en/of ronduit asociale randdebielen?
  Kunnen we elkaar nog vertrouwen?
  Hoe groter een politieke partij wordt, des te meer geld – en derhalve eigen financieel gewin (!) – zij kan generen. Er wordt dan ook met name door DENK, NIDA, D66, GroenLinks en de PvdA overwegend aangestuurd op emotie, leugens en aannames die als absolute waarheid worden geïmplementeerd, waarbij wetten worden overtreden en waarbij aanzetten tot tweespalt en geweld geen enkel probleem meer lijken te zijn. Tenminste, zolang dat niet door een Ral-kleur 9001-mens ten aanzien van de zwarte medemens gebeurt. Andersom is alles klaarblijkelijk toegestaan. Opruiers/investeerders-in-haat (en-eeuwige-wraak) als George Soros, het gehele zwarte (!) deel van de VN-delegatie, bijna het gehele zelfbenoemde (!) Europees Parlement, ronduit glibberige intriganten als Klaver en Jetten en uiteraard de tweespalt zaaiende ‘politieke’ bewegingen Bij1, DENK en NIDA worden ondersteund door zeer eenzijdige NPO-berichtgevingen en een eveneens zeer eenzijdig-‘inlevende’ Margriet van der Linden en de Nederlandse propaganda/staatsomroep NOS. Zij hebben ALLEMAAL hun eigen ÈN de gezamenlijke (globalistische!) deugmens-agenda en eten derhalve mee uit dezelfde trog.
  Want VOORNAMELIJK door HÈN (!) heerst er op dit moment een ware Beeldenstorm over de wereld waarbij werkelijk ALLES en iedereen – in de tijdsgeest van nu deels terecht, maar heel vaak ook totaal NERGENS op gebaseerd! – het moet ontgelden, terwijl anderzijds een meervoudig gewapende overvaller en drugshandelaar een waar eerbetoon krijgt middels een gouden doodskist! Michael Jackson zong het zelf al: “It doesn’t matter if you are black or white” …en liet zich vervolgens middels plastische chirurgie ‘wit’ maken en tot een Egyptische god verminken. KOEKOEK! Begrijpt u het nog?

  Bloedzuigers
  De ‘met wederzijdse toestemming’ vreemd gaande (ik ben benieuwd hoe ‘oud’ ze was…)  ‘keurige heer’ Kuzu roept overigens openlijk op tot terugbetaling van de schade aan de nakomelingen van zwarte slaven… Alsof Turkije, het Midden-Oosten – en derhalve DE GEHELE ISLAM IN HET BIJZONDER!!! – een totaal onbelangrijke rol zouden hebben gehad in de slavenhandel…  Sterker nog, binnen de islam is slavernij nog altijd heel gangbaar en wordt dat door bepaalde imams nog dagelijks verheerlijkt en gepredikt! Maar ook HIER (!) hebben we te maken met uitgebuite, veelal Oost-Europese (Poolse, Bulgaarse) ‘werknemers’ (slaven dus) en West-Europese seksslavinnen… die niet zelden door Turkse ‘ondernemers’/ordinaire koppelbazen dus, in Nederland ‘gehuisvest’ en ‘aan werk geholpen’ worden…
  Of… bedoelt kubushoofd Kuzu mogelijk een terugbetaling vanuit de Midden-Oosters-olie-miljarden aan de nazaten van de duizenden jaren slavenhandel in Ral-kleur 9001-mensen in Turkije en het Midden-Oosten??? Kuzu, vies, achterbaks, gluiperig huftertje! (Oh, dat is eigenlijk pleonasme in vijfvoud…) Het enige dat u nastreeft, zijn deze uitermate tere, gemakkelijk beïnvloedbare, eeuwig ‘beschadigde’ zwarte zieltjes winnen voor uw ‘politieke partij’. Puur voor uw eigen financieel gewin, voor uw ‘grote leider’ Erdoğan uiteraard en, niet te vergeten, om de partij nog een beetje bij elkaar te houden! ISIS en Boko Haram hebben dit overigens al heel lang door en proberen er – na Afrika – nu ook in Europa misbruik van te maken.
  Exact hetzelfde doen overigens Yasser Klaver en het parmantige-knulletje Jetten, die over elkaar heen buitelen om ons te vertellen dat het antisemitisme, de discriminatie en het racisme tegenwoordig klaarblijkelijk weer hoogtijdagen beleven. Maar ik stel u de vraag: WAAR is dat bewijs dan!? Kom op, welk bewijs hebben jullie daarvoor? Citaat Halsema, Klaver en Jetten: “Het zit niet op één plek, het zit overal”. Dank je de koekoek, ‘overal’ is wel een heel ruim, maar vooral VAAG begrip! Maar als ‘overal’ ÈCHT overal (!) betekent, dan zit het dus ook in de zwarte mens (ohhh nee, DIE niet hoor…!) en HÉÉL DIEP in de elkaar al minimaal 2020 jaar uitroeiende (Noord)-Afrikaanse en Midden-Oosterse mens! Dus hoezo, antisemitisme en racisme? Wijs ze dan aan! Kom op, toon eens lef en wijs ze nu eens daadwerkelijk aan!
  Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, want dit betreft voor 90% jullie eigen electoraat en achterban en maakt deel uit van jullie zelf geïnstalleerde ‘verdienmodel’. Oudere Joodse mensen die ik spreek, worden de laatste decennia inderdaad weer met antisemitisme belaagd, maar die wijzen naar een heel duidelijke afkomst die klaarblijkelijk NIET gehoord mag worden. Noord-Afrikaans privilege toevallig…? Of discrimineer ik nu…?
  Bij DENK en NIDA weten we overigens dat het NIET uitsluitend de eeuwenlange (Midden-Oosterse-kruistocht-gerelateerde/zwart-Afrikaanse) wraak tegen het Ral-kleur 9001-Westen behelst, maar dat zij daarnaast eveneens een Europees Islamitisch Kalifaat nastreven. Ik wens ze veel succes met het ‘recht’vaardigen van het inmiddels geheel BEWUST en VRIJWILLIG tot zich nemen van het minimaal 6000 jaar op elke vierkante centimeter in onze grond en water zittend varkens-DNA. Dahaaaaag paradijs!
  Over DENK gesproken. Hij zal het uiteraard met klem ontkennen, maar ik hoorde (en dat was eigenlijk niet voor mijn oren bedoeld, vermoed ik) vanuit Öztürk’s directe (Turkse!) omgeving dat deze ‘keurige meneer’ Öztürk (vóór en tijdens hun hoog oplopende geschil binnen DENK) de ‘heer’ Azarkan meermaals als “die kut-Marokkaan” heeft omschreven… En DIE partij staat zogenaamd voor onderling vertrouwen en ‘verbinding’? Hahaha, ik wens jullie wederom heel veel succes met elkaar, stelletje zelfs onderling (!) huichelachtige onbetrouwbare ratten.
  Lewis Hamilton is een wegkijker en racist
  Hamilton is een deugmens en zal bij de komende huldigingen theatraal geknield het volkslied over zich heen laten komen, hoor ik net iemand zeggen. “IK HOOR JULLIE NIET!”, beet hij zijn collega-coureurs verwijtend toe toen George Floyd door politiegeweld om het leven kwam. Ook hoor ik dat hij (en DAT waardeer ik zeer in hem!) zeer begaan is met dieren en zich uitspreekt tegen elke vorm van dierenmishandeling. Hulde! Maar kom op nou Lewisje, in Afrika worden Ral-kleur 9001-boeren en burgers bijna dagelijks op een beestachtige manier door zwarte ‘mensen’ afgeslacht (!), maar IK HOOR JE NIET! De islam is jaarlijks goed voor duizenden doden en (seks)slaven en slavinnen en HEEL VEEL dierenleed, maar IK HOOR JE NIET! George Floyd zette bij een van zijn gewapende overvallen zijn pistool tegen het ongeboren kind van de zwangere vrouw, MAAR IK HOORDE JE NIET! Sterker nog: VÓÓR en DÓÓR die betreffende gewelddadige HUFTER kniel jij straks theatraal neer, omdat hij hetzelfde kleurtje heeft als jij? Hoezo emotioneel onvolwassen en gemakkelijk beïnvloedbaar…? Ik kijk er persoonlijk nooit naar, maar ik hoop oprecht dat hij bij geen enkele race meer op het podium komt, maar ergens naast de baan beland.
  En DAT is exact wat ik bedoel: want als iemand alles in zijn/haar donkere (boven)kamer maar van één zijde/kleur belicht, dan maakt hij/zij ONDERSCHEID (!) en maakt zich daarmee schuldig aan etnisch profileren en DÀT heet RACISME!
  Als dit WÈRKELIJK allemaal om slavernij, discriminatie en geweld zou gaan…: WAAR BLIJVEN DIE BETOGINGEN EN OPENLIJKE OPSTANDEN TEGEN DE ISLAM DAN? WAAR BLIJVEN DIE BETOGINGEN tegen die zogenaamde vredige ‘religie’ waar discriminatie op sekse, op andere ‘religies’, op seksuele geaardheid, massamoorden, slavernij en dierenleed allemaal nog dagelijks zwaar geïndoctrineerde ‘hot-topic items’ zijn (!), WAAR BLIJVEN ZE?!
  Het omslagpunt lijkt bereikt
  Met wat Antifa, DENK (nadenken over oorzaak en gevolg is klaarblijkelijk over-evident NIET hun sterkste kant), het uiterst ZWART-racistische Bij1 en oer-en-oerdomme, emotioneel-gemakkelijk-beïnvloedbare, hersenloze sukkeltjes als Akwasi aanrichten, kan helaas maar één kant opgaan. Eenvoudig omdat zij IEDEREEN alle redelijkheid en daarmee de mogelijkheid tot dialoog – middels hun op tweespalt zaaiende agenda – ontnemen en theatraal BLIJVEN doordrammen.
  Overigens, volgens statistieken-Gijs-wapperhand zegt 74% van de Nederlanders (en ALLE ondervraagde allochtonen) dat racisme in Nederland veel voorkomt. Echt waar, 74%? Ik heb na de Black-Lives-Matter-ravage nog nooit ZÓ veel mensen horen zeggen volgend jaar PVV of FvD te gaan stemmen, dus wat hebben ze uiteindelijk bereikt met de Beeldenstorm en de theatrale-kniel-buig-showtjes…? De blacks worden steeds MADder…
  Ik heb er al veel eerder voor gewaarschuwd: als de overheid NIET of uitsluitend EENZIJDIG ingrijpt, lost de bevolking het uiteindelijk zelf op. Mij bereiken steeds meer berichten uit onder andere de Europese hooligan-wereld dat zij het slappe Europese overheidsbeleid zat zijn en ZELF het heft in handen nemen om de beelden en hun eigen bevolking te beschermen tegen hufters als Akwasi en Antifa. Zelfs Poolse hooligans staan, HIER in Nederland, momenteel schouder aan schouder met de Nederlanders om onze cultuur te beschermen tegen de totale vernietigingsdrang van de zogenaamde ‘antifascisten/racisten, en mijn zegen hebben ze!
  Geef haatopruiers als Soros, DENK, Simons en Akwasi exact waar ze zelf op aansturen! CHAOS! Bij voorkeur zoals ze alles uit Amerika zo graag imiteren en hanteren: ‘Right in their faces’!
  Door:
  Drs. E.N. Schilder
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten