CORONAVIRUS ? COVID-19 ? GEEN PROBLEEM !

Datum:
 • maandag 29 juni 2020
 • in
 • Categorie:
 • Het virus valt niet DIRECT organen aan, maar INDIRECT ALLE cellen van je lijf; je hele lichaam dus !
  CORONAVIRUS ? COVID-19 ? GEEN PROBLEEM !

  Drs. Adi Rasmijn

  “To date, no viral infection has been demonstrated to be resistant to the proper dosing of vit. C …” (Levy, MD, p. 111)
  “If a family member of mine died due to coronavirus infection, after a doctor refused to use intravenous vitamin C, I would challenge his or her treatment in a court of law. I would win." (Kenneth Walker, MD, surgeon)  

  In dit artikel wens ik me bovenal te concentreren op de toepassing van de grote doseringen (intraveneuze) vitamine C therapie (IVC) ter bestrijding van Covid-19. Misschien dat ik toch zal bezwijken voor de verleiding één idee naar voren te brengen dat een, op het eerste gezicht, zinvolle verklaring geeft voor de wijze waarop het virus in eerste instantie het lichaam aanvalt.

  Uit Wikipedia: Coronavirussen vormen een groep verwante RNA-virussen die ziekten veroorzaakt bij zoogdieren en vogels. Bij mensen veroorzaken deze virussen luchtweginfecties die kunnen variëren van licht tot dodelijk. Milde ziekten omvatten enkele gevallen van verkoudheid (die ook worden veroorzaakt door andere virussen, voornamelijk rhinovirussen), terwijl meer dodelijke variëteiten gevaarlijke ziekten als SARS, MERS en COVID-19 kunnen veroorzaken.

  De menselijke coronavirussen HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E en HCoV-NL63 circuleren voortdurend in de menselijke populatie en veroorzaken de over het algemeen milde symptomen van verkoudheid bij volwassenen en kinderen wereldwijd. Deze coronavirussen veroorzaken ongeveer 15% van de verkoudheden, terwijl 40 tot 50% van de verkoudheden worden veroorzaakt door rhinovirussen.

  In de virusclassificatie zijn griepvirussen RNA-virussen.
  Het is dus duidelijk dat het virus dat Covid 19 veroorzaakt familie is van de soorten die ook verkoudheid en griep teweegbrengen. Naast informatie over deze ziekten heb ik ook het één en ander opgenomen betreffende één andere ziekte die bij de meeste mensen grote angst inboezemt – namelijk ebola.
  Doorgaans zijn de verwijzingen gehaald uit het uitstekende boek van Dr. T. Levy, ‘Curing the Incurable’.

  INFLUENZA – GRIEP
  Magne (1963) rapporteerde over de vit. C behandeling van 130 gevallen van influenza. De behandeling werd gedurende één tot drie dagen gegeven met vitamine C-doses tot 45.000 mg. Ondanks de uiteenlopende benadering rapporteerde Magne groot succes, met 114 herstellenden en slechts 16 gevallen van niet-significante respons. Het vermogen van vit. C om het influenzavirus effectief te bestrijden, komt overeen met het feit dat aanzienlijke influenza-infecties gepaard gaan met veel oxidatieve stress - een conditie die bij uitstek geschikt is voor de krachtige antioxiderende eigenschappen van vit. C.
  De conclusie van dr. Levy is dat influenza nog een virale ziekte is die te genezen is en die, bij voldoende inname van ‘onderhouds’ vit. C, gemakkelijk kan worden voorkomen (Levy, p. 89-92).

  VERKOUDHEID
  Cathcart (1981) spreekt van ‘milde’ verkoudheid wanneer doorgaans 30.000 to 60.000 vit. C nodig is om de toestand van ‘bowel tolerance’, darmtolerantie, te bereiken (is: maximale hoeveelheid vit. C die een persoon kan hebben voordat hij de slappe poep krijgt. En deze hoeveelheid varieert per persoon en per ziekte; hoe zieker een persoon is, des te meer vit. C hij kan verdragen – zonder dus diarrhea te krijgen). Hij merkte op dat een ‘ernstige’ verkoudheid 60.000 tot meer dan 100.000 mg vit. C nodig kan hebben voordat de darmtolerantie wordt bereikt. Dit betekent dat een eenvoudige ziekte als verkoudheid bijzonder veel van genoemde vitamine in je lijf verbruikt/metaboliseert. En ik wens de lezer erop te wijzen reeds elders naar voren te hebben gebracht dat de mens één v/d zeer weinige zoogdieren is die niet in staat is z’n eigen vit. C aan te maken.

  Gorton en Jarvis (1999) hebben met een test en controle groep gewerkt en bevonden dat de symptomen van verkoudheid en griep met 85% zijn afgenomen na het toedienen van relatief kleine hoeveelheden v/d vitamine in kwestie: 1000 mg per uur gedurende de eerste zes uren na de start v/d symptomen.

  Levy concludeert dat “als men binnen 72 uur of minder van een verkoudheid wenst te herstellen, moeten doorgaans significante doses intraveneuzintraveneuze vit. C deel v/h protocol uitmaken. Dagelijkse darmtolerantiedosis vit. C (AR: 3 tot 7 gr.) zou moeten volstaan te voorkomen dat men de meeste verkoudheden ooit oplopen (p. 109).

  EBOLA
  behoort tot een klasse van virussen die bekend staat als hemorragische koortsvirussen. Verwante virale syndromen zijn o.a. gele koorts en DENGUE hemorragische koorts. Kenmerkend is dat deze soort virussen zo snel en volledig alle beschikbare vit. C in de lichamen v/d slachtoffers metaboliseert en verbruikt dat een vergevorderd stadium van scheurbuik letterlijk wordt geproduceerd na slechts een paar dagen v/d ziekte; dus voordat je beseft wat er aan de hand is, ben je al dood.

  Vanwege het uitzonderlijke vermogen van deze virussen om de voorraden vit. C in je lichaam snel uit te putten, zijn zeer grote dosissen van deze vitamine nodig om infecties die door deze virussen worden veroorzaakt, effectief om te keren en t.z.t. te genezen. Cathcart (1981) denkt in de richting van 500.000 mg per dag! Dr. Levy is het met hem eens want de dood treedt te snel op om conservatief te zijn bij het doseren v/d vitamine in kwestie (p. 109 - 113).

  Na deze wat langere inleiding wil ik even, na een snelle blik in de artikelen die ik heb geraadpleegd, die landen noemen waar vit. C tegen Covid-19 wordt ingezet en dat zijn: China, de V.S., Mexico, Zuid-Korea en Japan “Ernstig zieke coronavirus-patiënten in het grootste ziekenhuissysteem van de staat New York krijgen enorme doses intraveneuze vitamine C (IVC) - op basis van veelbelovende berichten dat deze doses mensen in het zwaar getroffen China hebben geholpen”. Wat bestempelen ze nu als ‘enorm’? Een mijns inziens erg povere 1,500 mg gedurende drie à vier keren per dag, dus maximaal 6,000 mg per dag ! – in mijn ogen dus, zo goed als niets !

  Niettemin is de longspecialist en EHBO arts, Dr. Andrew G. Weber, van mening dat “it helps a tremendous amount -- but it is not highlighted because it’s not a sexy drug.” – dieptriest ! Maar uiteraard is dat niet het werkelijke motief.
  De vitamine C wordt toegediend naast medicijnen als hydroxychloroquine, het antibioticum azithromycine, verschillende biologische geneesmiddelen en bloedverdunners. Dr. Weber zei dat de vitamine C-spiegel bij coronaviruspatiënten dramatisch daalt wanneer ze aan SEPSIS lijden, een ontstekingsreactie die optreedt wanneer hun lichaam overmatig reageert op de infectie.

  Zoals we hierboven hebben gezegd, ‘vreet’ (metaboliseert) een erg ziek lichaam vit. C – dus met als gevolg dat je weerstand ernstig verzwakt wordt. Dus de zeer grote hoeveelheden van die vitamine zijn te verklaren uit de noodzaak de reserves zo snel mogelijk weer aan te vullen en ten 2de, om díe grote hoeveelheden te verkrijgen die nodig zijn om het virus direct te bestrijden en te doden.

  Een klinische studie naar de effectiviteit van intraveneuze vitamine C bij coronaviruspatiënten begon op 14 februari in het Zhongnan Ziekenhuis in Wuhan, China, het epicentrum van de pandemie. De gerandomiseerde, drievoudig-blinde studie zal naar schatting 140 deelnemers omvatten en zal naar verwachting op 30 september a.s. worden afgerond, volgens de informatie op de website van de US National Library of Medicine.

  Vitamine C wordt gedurende 7 dagen tweemaal daags in de experimentele groep toegediend via de infusiepomp met een snelheid van 12 ml per uur.

  Volgens deze opzet krijgt iedere patiënt dagelijks 24 gram IVC – een in mijn ogen nog veel te lage dosis. Mocht ik in de ongelukkige situatie komen te verkeren een ernstige besmetting met het Covid-virus te hebben opgelopen, zal ik van de zorgverleners EISEN dagelijks 100 gram te krijgen – en dat voor de tijd dat het neemt (1 week?) om de ernstigste symptomen kwijt te raken en – hopelijk – het virus te hebben vernietigd.

  In de projectomschrijving v/h onderzoek is ook het volgende opgenomen:

  Wanneer sepsis optreedt, wordt de CYTOKINE SURGE, veroorzaakt door sepsis, geactiveerd en hopen de neutrofielen zich op in de longen, waardoor alveolaire haarvaten worden vernietigd. Vroege klinische studies hebben aangetoond dat vit. C dit proces effectief kan VOORKOMEN. Bovendien kan vitamine C helpen om alveolaire vloeistof te elimineren door de activering en ophoping van neutrofielen te voorkomen en de alveolaire epitheliale waterkanaalschade te verminderen. Tegelijkertijd kan vit. C de vorming van extracellulaire vallen (‘traps’) van neutrofielen voorkomen, wat een biologische gebeurtenis is van vaatletsel dat veroorzaakt wordt door de activering van neutrofielen.

  Zoals gezegd zal ik hieronder een interessante verklaring v/h één en ander naar voren halen.
  In Shanghai, China, verklaarde Dr. Enqiang Mao dat zijn groep 50 gevallen van matige tot ernstige gevallen van Covid-19-infectie behandelde met hoge dosissen IVC. De IVC-dosering was 10.000 mg - 20.000 mg per dag gedurende 7-10 dagen, met 10.000 mg voor matige gevallen. Alle patiënten die IVC kregen, verbeterden en er was geen sterfte. Ook werden er geen bijwerkingen gemeld bij alle gevallen die met de hoge doses werden behandeld.
  Een andere specialist, Dr. Sheng Wang, M.D., Ph.D., bracht naar voren dat Covid-19-patiënten een hoge mate van hypercoagulabiliteit hebben, waar - onder de ernstige gevallen - het percentage kan oplopen tot 40%.

  Volgens Dr. Ronald Hunninghake, een internationaal erkende expert op het gebied van vitamine C die persoonlijk toezicht heeft gehouden op tienduizenden intraveneuze vitamine C-toedieningen, is vitamine C "absoluut een zeer onderbenutte modaliteit bij infectieziekten", aangezien "het echt een eerste klas behandeling is" voor infecties.

  In een interview op 17 maart 2020 met Dr. Andrew Saul, hoofdredacteur van de ‘Orthomolecular Medicine News Service’, vermeldt deze contact te hebben met een Zuid-Koreaanse arts die patiënten en medisch personeel een injectie geeft van 100.000 IE vitamine D samen met maar liefst 24.000 mg (24 gram) IVC. “Hij meldt dat deze mensen BINNEN ENKELE DAGEN beter worden”. Zoals uitgelegd door Saul, werkt vitamine C in extreem hoge doses als een antiviraal medicijn en doodt het virussen. Hoewel het een ontstekingsremmende werking heeft, die de enorme cytokinecascade helpt voorkomen die gepaard gaat met ernstige SARS-CoV-2-infectie, heeft het antivirale vermogen waarschijnlijk meer te maken met het feit dat het “a non-rate-limited free radical scavenger” is (een ‘niet-nader te bepalen vrije-radicalenvanger’ = de juiste vertaling?). Zoals uitgelegd door Saul:
  "Cathcart's mening is dat je simpelweg vitamine C erin duwt om de elektronen te leveren ter vermindering van de vrije radicalen. Bij normale aanvullende doses (supplementen), ... versterkt vitamine C het immuunsysteem omdat de WITTE BLOEDCELLEN die vitamine NODIG HEBBEN OM TE KUNNEN WERKEN. Er zit zeer veel vitamine C in de witte bloedcellen ..... Het is dus bekend dat deze vitamine het immuunsysteem rechtstreeks versterkt via de witte bloedcellen."

  Het op het gebruik van vitamine C gebaseerde protocol ter behandeling van sepsis, is ontwikkeld door Dr. Paul Marik, een intensive care-arts in het ‘Sentara Norfolk General Hospital’ in Oost-Virginia, dat het sindsdien heeft aangenomen als standaardbehandeling voor sepsis. Marik's retrospectieve vóór-na klinische studie, gepubliceerd in 2016, toonde aan dat het toedienen aan patiënten van 200 milligram (mg) thiamine elke 12 uur, 1500 mg ascorbinezuur elke zes uur en 50 mg hydrocortison elke zes uur gedurende twee dagen, de mortaliteit verminderde van 40% naar 8,5%.

  De enige contra-indicatie voor behandeling met hoge dosissen vitamine C is als de patiënt een tekort heeft aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD), wat een genetische aandoening is.

  Specifieke instructie voor het gebruik van IVC
  Het ‘Japanese College of Intravenous Therapy’ (JCIT) beveelt intraveneuze vitamine C (IVC)-hoeveelheden aan van 12.500 tot 25.000 mg (12,5/25 g) voor acute virale infecties (influenza, herpes zoster, verkoudheid, rubella, bof, enz.) en voor virus nabootsende infecties (idiopathisch plotseling gehoorverlies, Bell's verlamming). Bij volwassenen wordt IVC 12,5 g gegeven voor ziekte in een vroeg stadium met milde symptomen en IVC 25 g voor matige tot ernstige symptomen. IVC wordt gewoonlijk één of twee keer per dag toegediend gedurende 2 tot 5 opeenvolgende dagen, samen met of zonder algemene behandelingen voor virale infecties.
  IVC 25g cocktail:
  Steriel water 250 ml
  50% vitamine C 50 ml (25 g)
  0,5 M magnesiumsulfaat 20 ml
  Voeg vitamine B-complex toe
  Druppelen gedurende 40-60 min
  Nogmaals te lezen in het stuk: Patiënten met acute virale infecties vertonen een uitputting van vitamine C en daarbij toenemende vrije radicalen en cellulaire disfunctie. Als patiënten overgaan op sepsis, moet vitamine C zo snel mogelijk intraveneus worden toegediend, samen met de conventionele therapie voor sepsis.

  Tenslotte volgt hier de beloofde interessante verklaring.
  Ik noem het ‘interessant’ omdat ik afgelopen weken vaak heb moeten lezen dat medici wereldwijd verbaasd staan over het feit dat het erop lijkt dat het virus ALLE organen aanvalt – dus niet alleen de longen. En wat zegt nu dit stuk?

  Het virus valt niet DIRECT organen aan, maar INDIRECT ALLE cellen van je lijf; je hele lichaam dus ! Want het ‘ontwapent’ de rode bloedlichaampjes die zuustof aan de cellen moeten afleveren.
  Misschien verklaart deze analyse ook het pas ontdekte verschijnsel van de vele bloedstollingen bij sommige patiënten. Maar ik ben geen arts en nog minder een celbioloog om iets zinnigs erover te kunnen zeggen.

  Your red blood cells carry oxygen from your lungs to all your organs and the rest of your body. Red blood cells can do this thanks to hemoglobin, which is a protein consisting of four “hemes”. Hemes have a special kind of iron ion, which is normally quite toxic in its free form, locked away in its center with a porphyrin acting as it’s ‘container’. In this way, the iron ion can be ‘caged’ and carried around safely by the hemoglobin, but used to bind to oxygen when it gets to your lungs. When the red blood cell gets to the alveoli, or the little sacs in your lungs where all the gas exchange happens, that special little iron ion can flip between FE2+ and FE3+ states with electron exchange and bond to some oxygen, then it goes off on its way to deliver o2 elsewhere.

  Here’s where the COVID-virus comes in. Its glycoproteins bond to the heme, and in doing so that special and toxic oxidative iron ion is 
  “disassociated” (released). It’s basically let out of the cage and now freely roaming around on its own. This is bad for two reasons: 1) Without the iron ion, hemoglobin can no longer bind to oxygen. Once all the hemoglobin is impaired, the red blood cell is essentially turned into a Freightliner truck cab with no trailer and no ability to store its cargo; it is useless and just running around with COVID-19 virus attached to its porphyrin. All these useless trucks running around not delivering oxygen is what starts to lead to desaturation, or watching the patient’s spo2 levels drop. It is INCORRECT to assume traditional ARDS and in doing so, you’re treating the WRONG DISEASE.

  Think of it a lot like carbon monoxide poisoning, in which CO is bound to the hemoglobin, making it unable to carry oxygen. In those cases, ventilators aren’t treating the root cause; the patient’s lungs aren’t ‘tiring out’, they’re pumping just fine. The red blood cells just can’t carry o2 -- end of story.
  Only in this case, unlike CO poisoning in which eventually the CO can break off, the affected hemoglobin is permanently stripped of its ability to carry o2 because it has lost its iron ion. The body compensates for this lack of o2 carrying capacity and deliveries by having your kidneys release hormones like erythropoietin, which tell your bone marrow factories to ramp up production on new red blood cells with freshly made and fully functioning hemoglobin. This is the reason you find elevated hemoglobin and decreased blood oxygen saturation as one of the 3 primary indicators of whether the situation will get very ugly for a particular patient or not.

  2) That little iron ion, along with millions of its friends released from other hemes, are now floating through your blood freely. As I mentioned before, this type of iron ion is highly reactive and causes oxidative damage. It turns out that this happens to a limited extent naturally in our bodies and we have cleanup & defense mechanisms to keep the balance. The lungs, in particular, have three primary defenses to maintain “iron homeostasis”, two of which are in the alveoli. The first of the two are little macrophages that roam around and scavenge up any free radicals like this oxidative iron. The second is a lining on the walls (called the EPITHELIAL SURFACE) which has a thin layer of fluid PACKED WITH high levels of antioxidant molecules; things like ascorbic acid (VIT. C) among others. Well, this is usually good enough for naturally occurring rogue iron ions but with COVID-19 running rampant, your body is now basically like a state letting out all the prisoners out of the prisons… it’s just too much iron and it begins to overwhelm your lungs’ countermeasures, and thus begins the process of pulmonary oxidative stress. This leads to damage and inflammation, which leads to all that nasty stuff and damage you see in CT scans of COVID-19 patient lungs. Ever noticed how it’s always bilateral? (both lungs at the same time) Pneumonia rarely ever does that, but COVID-19 does… EVERY. SINGLE. TIME.

  Once your body is now running out of control, with all your oxygen trucks running around without any freight, and tons of this toxic form of iron floating around in your bloodstream, other defenses kick in. While your lungs are busy with all this oxidative stress they can’t handle, and your organs are being starved of o2 without their constant stream of deliveries from red blood cells’ hemoglobin, your liver is attempting to do its best to remove the iron and store it in its ‘iron vault’. Only its getting overwhelmed too. It’s starved for oxygen and fighting a losing battle from all your hemoglobin letting its iron free, and starts crying out “help, I’m taking damage!” by releasing an enzyme called alanine aminotransferase (ALT). There is your second of three primary indicators of whether the shit is about to hit the fan for a particular patient or not.

  Eventually, if the patient’s immune system doesn’t fight off the virus in time before their blood oxygen saturation drops too low, ventilator or no ventilator, organs start shutting down. The only way to even try to keep them going is max oxygen, even a hyperbaric chamber if one is available on 100% oxygen at multiple atmospheres of pressure, just to give what’s left of their functioning hemoglobin a chance to carry enough o2 to the organs and keep them alive. We don’t have nearly enough of those chambers, so some fresh red blood cells with normal hemoglobin in the form of a TRANSFUSION will have to do.

  The core point being, treating patients with the iron ions stripped from their hemoglobin (rendering it abnormally nonfunctional) with ventilator intubation is futile, unless you’re just hoping the patient’s immune system will work its magic in time. The root of the illness needs to be addressed.
  COVID-19 causes prolonged and progressive hypoxia (starving your body of oxygen) by binding to the heme groups in hemoglobin in your red blood cells. People are simply desaturating (losing o2 in their blood), and that’s what eventually leads to organ failures that kill them, not any form of ARDS or pneumonia. All the damage to the lungs you see in CT scans are from the release of oxidative iron from the hemes; this overwhelms the natural defenses against pulmonary oxidative stress and causes that nice, always-bilateral ground glass opacity in the lungs.

  Een andere bron vermeldt het volgende: de cytokinenstorm resulteert in een enorme ontstekingsreactie waarbij zich grote hoeveelheden vrije zuurstofradicalen (oxidanten) vormen. Deze agressieve stoffen beschadigen cellen en weefsels. Als dit proces doorslaat, kan dit leiden tot orgaanfalen.

  Dit is precies wat gebeurt bij patiënten die overlijden aan een infectie met Covid-19. Door het heftige ontstekingsproces vermindert de zuurstofuitwisseling in de longen en daalt de zuurstofverzadiging in het bloed. Aansluiting op een kunstlong (extra corporele membraan oxygenatie, ECMO) is dan noodzakelijk, maar zelfs dat biedt niet altijd uitkomst, bijvoorbeeld omdat ook andere organen uitvallen. Dit was onder meer het geval bij de Chinese arts Li Wenliang, die begin februari stierf ten gevolge van een infectie met Covid-19.

  Mijn opmerking is dit: de aansluiting op een kunstlong kan nooit de definitieve oplossing zijn, want het laat het enorme leger van Covid virussen in je lijf ongemoeid !

  Vitamine C als antioxidant kan bij orgaanfalen de grote hoeveelheden vrije zuurstofradicalen afvangen. Patiënten hebben in zo’n situatie echter vaak een nauwelijks meer meetbaar gehalte aan vitamine C. Op de intensive care van het Sentara Norfolk General Hospital in Norfolk (VS) behandelde internist prof. Paul Marik patiënten met orgaanfalen  en sepsis daarom met hoge doses vitamine C per infuus, in combinatie met het hormoon hydrocortison en vitamine B1 (thiamine). Hij boekte daarmee opzienbare resultaten.

  Tot zover mijn tweede pleidooi voor de meest veelzijdige therapie.

  In maart vorig jaar heb ik in een uitgebreide nota aan de regering de voordelen v/d IVC-therapie naar voren gebracht en de Minister van Gezondheid gevraagd het daarheen te leiden dat die therapie op het eiland mogelijk wordt gemaakt. Helaas heeft hij zich laten adviseren door de onwillige honden v/d AZV (waarmee het moeilijk hazen vangen is). Hadden wij - laten we zeggen -  sinds januari dit jaar, de beschikking over de IVC-therapie, dan hadden we sinds maart niet in die mate in de piepzak hoeven te zitten. En hoeven we nu niet dermate te vrezen voor een tweede golf later dit jaar. Zelfs aan toeristen zouden we kunnen eisen dat zij hun voorraadje vit. C meenemen (ongeveer 100 tabletten van 1000 mg)!

  Maar goed, zoals gewoonlijk, moet iemand die niet horen wil, maar voelen; in dit geval is dat helaas de hele gemeenschap dus.

  Literatuur: ‘Curing the Incurable’ van Dr. T. Levy. Voor de wijze hoe vit. C ‘precies’ tegen virussen werkt: zie pag. 180-85.
  Wikipedia;
  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533
  http://www.drwlc.com/blog/2020/03/18/hospital-treatment-of-serious-and-critical-covid-19-infection-with-high-dose-vitamin-c/?fbclid=IwAR23FW4Kr188vYnXUqmWPOTkyxmwZuuK1QAQPeTmsUqi-zWLOnAr4DgfPMg

  https://www.ninefornews.nl/arts-die-werkt-met-doodzieke-coronapatienten-slaat-alarm-we-behandelen-de-verkeerde-ziekte/?fbclid=IwAR0oQWouI_oOwjVAJ37-VOS1nMme7FsFN0kwA2X8qaLOXEJob17RkXPDMMY


     4 reacties :

  Silvana zei

  Idd heel erg jammer ik gebruik zelf al 21 jaar hoge doseringen vit c met zink bij verkoudheid en griep en het werkt altijd.

  Anoniem zei

  Is het niet merkwaardig dat het RIVM geen gebruik maakt van deze gegevens?
  Je zou haast gaan denken dat er kwaadaardige opzet in het spel is om zodoende de bevolking verkeerd voor te lichten, of niet mr. Rutte en consorten?

  Anoniem zei

  @anoniem, geen crisis is uit zich zelf ontstaan. Deze crisis is zorgvuldig voorbereid, geoefend en is nu in de praktijk gebracht. Het resultaat zien we het laatste half jaar. Deze crisis heeft tot doel een gedragsverandering tot stand te brengen zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar gaat houden omdat het Chinese model van gezichtsherkenning en monitoring kan worden ingevoerd. Zelfbeschikking van het eigen lichaam wil men eraf hebben en daar is het door de EU in voorbereiding zijnde vaccinatiepaspoort een middel toe. Niets kan je meer als je dat vaccinatiepaspoort niet hebt, geen gebruik maken van vliegen, openbaar vervoer, toegang tot landen wordt ontzegd. Uiteraard is deze doelbewust ontwikkelde crisis ook een middel om de economie te doen instorten. Vul zelf maar in wie hier allemaal van profiteren..... en dat zijn nu net de families die achter de schermen de politiek aansturen.

  Anoniem zei

  Anoniem 3, ik vrees dat uw terechte uitleg veel te ingewikkeld is voor de NOS kijker en krantenlezers. Deze mensen zijn net lemmingen die zich in de afgrond storten en dan nog verbaasd zijn dat ze het niet overleven.

  Een reactie posten