Timmermans zwakte verbod op bestrijdingsmiddelen in slotversie van Green Deal af

Datum:
 • woensdag 27 mei 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De uiteindelijke Green Deal-plannen van de EU-Commissarissen Frans Timmermans en Stella Kyriakides voor de ‘boer-tot-bord-strategie’ en biodiversiteitsstrategie zijn afgezwakt: ze zijn minder anti-bestrijdingsmiddelen dan in eerdere versies van de woensdag gepresenteerde plannen stond.
  25-5-20220
  Een eerdere conceptversie van die strategie, die is ingezien door EURACTIV.com, sprak over een ‘verbod op bestrijdingsmiddelen in de landbouw’. Deze formulering haalde de uiteindelijke versie niet. In de slotversie wordt nu gesproken over ‘chemische bestrijdingsmiddelen’ en ‘gewasbeschermingsmiddelen’ en ‘bemesting’. Van die chemische middelen wordt vastgehouden dat het gebruik moet worden ‘gehalveerd’, maar van ‘groeibevorderaars’ en ‘bemesting’ wordt alleen gezegd ‘dat het gebruik moet worden verminderd’.

  Meer biologische landbouw

  De Green Deal-strategie bevat echter nog steeds een verbintenis om "de milieu- en klimaatimpact van dierlijke productie te helpen verminderen". Ook wil de Europese Commissie nog steeds dat een kwart van de landbouwgrond voor biologische landbouw moet worden benut. In Nederland is op dit moment ongeveer 4 procent van het hele landbouwareaal biologisch.
  In een eerste reactie benadrukte de Europese boerenvereniging Copa-Cogecca dat zij voorstander is van een ‘uitgebalanceerd dieet’ waarin de consumptie van gezond voedsel uit dierlijke en plantaardige bronnen essentieel is. LTO noemt het cruciaal dat boeren en tuinders hun extra inspanningen en investeringen vergoed krijgen. Wat dat betreft ziet LTO Noord-voorzitter Bruins wel lichtpuntjes dat de boer-tot-bordstrategie voor de hele EU geldt. „Voor ons is belangrijk dat er een gelijk speelveld ontstaat als het gaat om wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Daarvoor zitten hier best kansen in.”

  Zwaktebod

  Dat er nog geen financiële onderbouwing van Timmermans’ plannen is, wordt vooral in agrarische reacties een zwaktebod en een tekortkoming genoemd. Eerder is opgemerkt dat voor zijn nieuwe plannen níeuw geld nodig is, náást de bedragen in de GLB-landbouwbegroting. Anderen zeggen dat het brede Klimaatbeleid in plaats komt van het smalle landbouwbeleid.
  De boerenorganisaties verlangen van de EU een solide landbouwbegroting onder de voorgestelde transitie. Komende week wordt in Brussel de meerjarenbegroting gepresenteerd. De onderhandelingen over beschikbare bedragen worden overschaduwd door het geld dat nodig is voor de coronacrisis. Ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

  Akkerwijzer.nl logo

  0 reacties :

  Een reactie posten