Corona – geleidelijke verspreiding is onrechtmatig

Datum:
 • woensdag 27 mei 2020
 • in
 • Categorie: , ,

 • Corona – geleidelijke verspreiding is onrechtmatig

  Nu de Corona-epidemie over het hoogtepunt heen is, komt de terugslag waarbij het gevoerde beleid aan kritiek onderhevig raakt.
  Om met viroloog Goudsmit te spreken: “te laat, te laks, zwakke besliscultuur, te krappe zorg, slecht voorbereid.”
  Het Nederlandse kabinetsbeleid tijdens de Corona-crisis is ‘maximaal controleren’, wat in de kern neerkomt op gecontroleerde verspreiding. Het is een wijziging van het aanvankelijke beleid om te komen tot groepsimmuniteit, zoals geformuleerd door premier Mark Rutte op 16 maart toen hij in eerste instantie zei ‘we laten het virus rondwaren’.
  Maar virussen (zich geleidelijk laten) verspreiden met schade voor gezondheid, sterfte en massieve economische schade maakt het kabinetsbeleid onrechtmatig. Want er was ook sprake van weigeren van ziekenhuisopname, terwijl er plaats was op de IC, en bijzondere zorginstellingen als verzorgingstehuizen, gehandicaptenopvang of psychiatrische opvang. Er werd onvoldoende bescherming geboden. In het bijzonder ook nog eens voor degenen die daar werkzaam zijn.
  In Frankrijk willen 600 artsen de twee ministers van Gezondheid (die wisselden elkaar af in februari) vervolgen voor hun Corona-beleid. In België zijn eveneens rechtszaken aanhangig gemaakt, onder andere door de bekende plastische chirurg Jeff Hoeyberghs. “De Corona-maatregelen schenden fundamentele mensenrechten”, zegt zijn advocaat. Voor Hoeyberghs is er sprake van “georganiseerde uitroeiing van bejaarden in woonzorgcentra.” Een ziekenhuis in het Belgische Luik riskeert schadeclaims van Corona-patiënten die zich een bed op de intensive care geweigerd zagen.
  Het hoge sterftecijfer, de desinformatie over besmettingen, verhalen over mismanagement en de uitblijvende communicatie vanuit Spaanse verzorgingstehuizen hebben geleid tot inmiddels 143 strafrechtelijke onderzoeken door het openbaar ministerie in Spanje.
  Ook in Nederland zijn stemmen opgegaan die zich in dit koor voegen. De geleidelijke verspreiding van Corona onder Nederlanders is onrechtmatig. Als lid van de World Health Organisation heeft Rutte3 de plicht om overdracht van het virus en de sterfte uit alle macht tegen te gaan. Het doel moet zijn om het aantal besmettingen te stabiliseren op het laagst mogelijke niveau, of terug te brengen tot nul. Alleen in deze toestand is de regering in staat om lokale uitbraken snel de nek om te draaien met testen, contact tracing en isolatie. Zoals Duitsland doet.
  De Amsterdamse advocaat Duco de Boer haakte deze week aan bij de critici met zijn opinie-artikel in Het Financieele Dagblad.
  ”Na publieke verontwaardiging over de verwachting dat groepsimmuniteit ertoe zou leiden dat tussen de 150.000 en 200.000 Nederlanders zouden sterven, heeft Rutte dit beleid twee dagen later ‘genuanceerd’ door te zeggen dat groepsimmuniteit niet het doel was, maar wel een gevolg kan zijn. Volgens de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het nu de bedoeling besmetting door het virus uit te smeren over een langere periode, wat leidt tot een ‘geleidelijke verspreiding.”
  Volgens De Boer veronderstelt het opschalen van IC-capaciteit voor komende drie jaar dat grote aantallen ernstig zieke mensen zullen blijven komen. De voortgaande verspreiding is continu benadrukt door Rutte, het RIVM en het Outbreak Management Team. OMT-lid Anne Vossen verkondigde zo in TV-programma Jinek dat het de bedoeling is dat kinderen en hun ouders besmet worden.
  Dit blijkt ook uit het sturen op, en het opschalen van, de IC-capaciteit voor de komende drie jaar. Ook wordt gekozen voor een snelle heropening van onze economie, zonder het vangnet van tests, bron- en contactonderzoek en eventuele isolatie van nieuwe gevallen goed op orde te hebben.
  Advocaat De Boer benadrukt dat de WHO roept landen op verspreiding tegen te gaan:
  ‘Every country should (…) slow down transmission and reduce mortality associated with covid-19, ultimately with the aim of reaching and/or maintaining a steady state of low-level or no transmission’.
  Stel dat China na de uitbraak in Wuhan zou hebben geaccepteerd dat het virus zich geleidelijk zou verspreiden in plaats van het in te dammen? Wat alleen in China al circa 10 miljoen doden tot gevolg zou hebben gehad. De wereld zou te klein zijn geweest. Het Nederlandse beleid is daarom uniek, maar ook negatief in zijn gevolgen.
  Strijd met (internationale) regels
  Volgens artikel 3 van de WHO-gezondheidsregeling is de leidraad bij implementatie het streven naar bescherming van alle mensen op de wereld ‘tegen de internationale verspreiding van ziekte’. De Wet publieke gezondheid (Wpg) mikt primair op het tegengaan van de internationale verspreiding van infectieziekten. Dit staat haaks op het huidige beleid van Nederland, dat onvermijdelijk ook besmettingen buiten Nederland tot gevolg zal hebben. Het virus houdt zich immers niet aan landsgrenzen.
  Nogmaals De Boer:
  Ook het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens legt een positieve (lees: actieve) verplichting op Nederland om beschermende maatregelen te nemen. Nederland moet niet gecontroleerd verspreiden maar actief bestrijden, zoals de WHO en de Wpg voorschrijven, en nagenoeg alle andere Europese en Aziatische landen doen.
  Rutte wilde Corona controleren, NIET stoppen. Om die reden heeft Rutte3 bijna 6000 onnodige Corona-doden op het geweten, en zijn er door Corona bijna 10.000 oversterfte-slachtoffers. Reden genoeg dus om zo snel mogelijk de sturing op zorgcapaciteit te vervangen door sturing op onderdrukken en actief het virus te bestrijden.
  De rechter (Hoge Raad) heeft in het Urgenda-arrest de overheid gedwongen om harder te werken tegen de uitstoot van CO2, onder meer op basis van het internationale ‘mensenrecht op leven’. Dan zou de rechter zeker de regering moeten opleggen om beter haar best te doen voor het recht op leven van huidige en toekomstige Corona-slachtoffers.
  Veren Of Lood

  0 reacties :

  Een reactie posten