Polder Zijpe dreigt verloren te gaan voor de natuur. Vereniging strijdt tegen plan van provincie. Bescherming landschap staat op de tocht

Datum:
 • zondag 31 mei 2020
 • in
 • Categorie: , , ,
 • De Zijpe- en Hazepolder van bijna zevenduizend hectare dreigt verloren te gaan voor de natuur. Voor Het Zijper Landschap is dit een ’reëel spookbeeld’. De vereniging verzet zich daarom tegen het plan van de provincie om de beschermde status van de polder fors in te krimpen.  Bijna de helft van de droogmakerij heeft nu nog de status van weidevogelleefgebied. Dat gaat om ruim 3300 hectare. Dit predicaat maakt allerlei andere bestemmingen van het polderland niet of nauwelijks mogelijk. Zoals woningbouw, aanleg van nieuwe wegen en het plaatsen van windmolens en zonneparken.
  De provincie wil de beschermde oppervlakte van 3300 hectare beperken tot vierhonderd hectare. „Zo blijft er van bescherming weinig over. Dit is ontoelaatbaar. Als het plan erdoor komt, wordt de natuur genadeloos de dupe”, stelt voorzitter Cor Koning uit Petten van Het Zijper Landschap (HZL).

  Bezwaarschrift

  HZL heeft een bezwaarschrift bij de provincie ingediend tegen het plan om zogeheten bijzondere provinciale landschappen in te stellen. Deze landschappen her en der in Noord-Holland moeten in de plaats komen van weidevogelleefgebieden.
  Het nieuwe beleid is aanleiding voor Gedeputeerde Staten om in de Zijpe de teugels flink te laten vieren. Koning weet wel waarom. „Dan ontstaat er alle ruimte voor windturbines en zonnevelden in het agrarisch gebied. In de Noordkop is genoeg ruimte voor het opwekken van duurzame energie, vindt ’Haarlem’. Beletselen moeten daarom worden weggehaald.”
  De Zijpe- en Hazepolder heeft het al moeilijk genoeg, benadrukken Koning en HZL-adviseur Victor Wichers uit Schagerbrug. „Het gebied heeft de grootste landschappelijke waarde in de Kop van Noord-Holland. Dit geeft nota bene de provincie zelf aan. Wij constateren dat de kwaliteit van natuur en landschap hier achteruitgaan. De landbouw wordt intensiever, dat is de oorzaak.”

  Bestrijdingsmiddelen

  Toenemende ontwatering, bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen, dat ziet HZL rondom gebeuren. „De zo geroemde diversiteit komt steeds meer in de knel. Deze achteruitgang tast aangrenzende natuurgebieden aan”, benadrukt Wichers.
  Hij doelt onder meer op het duingebied tussen Callantsoog en Den Helder, het Zwanenwater bij Callantsoog, Het Wildrijk bij Sint Maartensvlotbrug, het Schagerwad ten noordwesten van Schagen en de Harger- en Pettemerpolder.
  Het erop of eronder, zegt HZL. Of, zoals in het bezwaarschrift staat,’de toekomst van de Zijpe- en Hazepolder bevindt zich op een tweesprong: beschermen van resterende natuur- en landschapswaarden of verdere achteruitgang’.
  ’Zinloos’ noemen Cor Koning en Victor Wichers het plan voor vierhonderd hectare bijzonder provinciale landschappen. „Veel te weinig. Deze oppervlakte in de polder is ook nog eens in drieën verdeeld. Voor weidevogels is er alleen toekomst in een aaneengesloten gebied van minimaal duizend hectare, dat wijzen de nieuwste inzichten aan.” In het bezwaarschrift haalt HZL diverse recente onderzoeksrapporten aan.

  Hele kluif

  Negen pagina’s telt het bezwaarschrift op de zogeheten omgevingsverordening. ’Haarlem’ zal een hele kluif krijgen aan HZL. Volgens de vereniging is er ook veel meer beschermd agrarisch land nodig voor behoud van de huidige weidevogelpopulatie dan de provincie denkt.
  Verder wijst de organisatie op de kwaliteit van het water in de polder. „Die is nu al slecht, door bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Door intensivering van de landbouw stijgen nitraatgehaltes in het grondwater. Dat dreigt dus erger te worden. Terwijl nu al ook de provincie de kwaliteit onvoldoende vindt.”

  Kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw, dat kan volgens HZL de polder redden. „Dan krijg je minder koeien per hectare, ruige mest in plaats van drijfmest, minder kunstmest, minder bestrijdingsmiddelen en verhoging van het waterpeil. Deze maatregelen kunnen worden gestuurd in een weidevogeleefgebied.” Financiële compensatie voor agrariërs moeten noemt HZL ’vanzelfsprekend’.
  Prima, zegt Het Zijper Landschap over het omschakelen naar bijzondere provinciale landschappen. „Maar wel van dezelfde oppervlakte als het huidige weidevogelleefgebied.”

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Het beleid van de overheid en haar aanhang(GL) gaat ten koste van de natuur. Ieder verhaal wat aantoont dat de maatregelen goed voor de natuur zijn is uit de duim gezogen. De meest erge partijen zijn VVD en GL. VVD omdat Rutte in het verleden meermaals verkondigd heeft dat windmolens op subsidie draaien en Groen Links omdat die partij werkelijk alles in het werk stelt om alles wat we nog aan natuur hebben (ook vogels, insecten en zeezoogdieren) over de kling willen jagen en dat noemt zich GROEN LINKS. Dat extreem LINKS klopt wel, dat groen klopt in de verste verte niet. Rutte van de VVD heeft sinds zijn eerste woordjes alleen nog maar gelogen en dat kun je de man niet eens kwalijk meer nemen want hij heeft een geestelijke afwijking, zijn kiezers zijn verantwoordelijk voor de daden van een dergelijk mens.

  Een reactie posten