LTO-leden willen Landbouw Collectief wel voortzetten

Datum:
 • vrijdag 8 mei 2020
 • in
 • Categorie: , ,
 • Ruim 83 procent van de LTO-leden wil dat het Landbouw Collectief (LC) wordt voortgezet en daarvan geeft 80 procent aan dat de gezamenlijke belangenbehartiging verder moet gaan dan stikstof alleen. 8-5-2020
  Kijkend naar alle boeren dan wil zelfs 87 procent voortzetting van het LC. Dat blijkt uit een online onderzoek van Agrio dat gisteren is gehouden.
  Het Landbouw Collectief is in het najaar van 2019 opgericht om te onderhandelen met minister Carola Schouten over de stikstofmaatregelen. De afspraak was om samen te blijven optrekken totdat de regering het beleid had vastgesteld; dus tot de stikstofbrief van vrijdag 20 april. Nu die brief er is gekomen, onderzoeken de deelnemers of en hoe ze verder willen gaan.

  Calon bij BNR

  Voorzitter Marc Calon van LTO-Nederland zei gisteren op BNR nieuwsradio dat het Landbouw Collectief zijn langste tijd heeft gehad. Uit het onderzoek van Agrio blijken de leden van de drie LTO-organisaties ZLTO, LTO-Noord en LLTB daar anders over te denken. Respectievelijk 87, 90 en 83 procent van de boeren die aangaven lid te zijn van deze organisaties, wil dat het Landbouw Collectief wordt voortgezet. Slechts 11 procent geeft aan dat het Landbouw Collectief beter kan stoppen. Ruim 46 procent van de deelnemers gaf aan lid te zijn van één van deze drie belangenorganisaties.

  Vakbonden en actiegroepen

  De grootste fans van het Landbouw Collectief zitten bij Farmers Defence Force; 99 procent van de boeren die zeggen lid te zijn van deze organisatie wil voortzetting van het LC. Bij leden van het NAJK en NMV is dat 98 procent, gevolgd door Agractie en DDB (beiden 95 procent), NAV (92 procent) en POV (91 procent).
  Van de boeren die geen lid zijn van een belangenorganisatie maar wel meededen aan het onderzoek, (ruim 18 procent) is 92 procent voor voortzetting.

  Grootste steun

  Boeren in Overijssel hechten de meeste waarde aan het Landbouw Collectief (97 procent), gevolgd door boeren in Gelderland (96 procent). In Friesland en Flevoland wordt de minste waarde toegekend aan het LC met respectievelijk 80 en 82 procent. ‘Te weinig bereikt’ en ‘imagoschade’ worden het meest genoemd als argument om te stoppen met het LC. Wat betreft imagoschade wordt daarbij vaak verwezen naar de uitspraken van Farmers Defence Force.

  Meer dan stikstof

  In het onderzoek is ook gevraagd met welke thema’s het Landbouw Collectief zich zou moeten bezighouden. Op die vraag geeft 86 procent van de deelnemers aan ‘Op alle landbouwonderwerpen van nu en in de toekomst’. Bij LTO-leden is dat met 80 procent iets lager, bij POV het laagst met 75 procent en met 92 procent het hoogst bij NAJK, FDF en Agractie.
  Bij 7 procent van de deelnemers mag die gezamenlijke belangenbehartiging zich beperken tot stikstof. Bij LTO-leden is dat 11 procent.

  Verantwoording onderzoek

  De uitslag is gebaseerd op 710 compleet ingevulde vragenlijst door boeren in de periode tussen 14:00 uur en 19:00 uur op 6 mei. De uitnodiging tot deelname is via email verzonden naar alle in Agrio’s Agrarische Database geregistreerde boeren. De vragenlijst is uiteindelijk door meer mensen ingevuld. De redactie heeft ervoor gekozen om niet de uitslag van alle ingevulde vragenlijsten mee te nemen in de verwerking, omdat de link naar de vragenlijst na 19:00 uur veelvuldig is gedeeld in bepaalde app-groepen. Hierdoor is mogelijk na dat tijdstip een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen aanwezig waarmee mogelijk het resultaat beïnvloed zou kunnen zijn.

  0 reacties :

  Een reactie posten