Het gaat verkeerd met miljoenen van overheid

Datum:
 • maandag 11 mei 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Het gaat verkeerd met miljoenen van overheid


  Lars Dignum.

  Gastschrijver

  Het Gouden Kans Project is een goed voorbeeld van slecht besteed overheidsgeld. Er blijft  geld aan de strijkstok hangen.

  ___________________________________

   Gouden Kans

  Lars Digum uit Warmenhuizen is Schager raadslid van JESS. Hij gaat in op de opzet van het Gouden Kans Project in de regio. Door het project moeten jongeren zich maatschappelijk verdienstelijk kunnen maken.

  De belangrijkste reden hiervoor is dat een landelijk project via (ambtelijke) deelprojecten bij de mensen moet komen. Van het oorspronkelijke doel - maatschappelijke inzet - is weinig meer over.

  De zogeheten Maatschappelijke Diensttijd kwam na inzet van het CDA afgezwakt in het regeerakkoord te staan. Om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving, is honderd miljoen beschikbaar gesteld.

   Afvragen

  Als lokale politieke partij ben je continu bezig met je af te vragen hoe landelijke beleid op een goede manier bij de eigen gemeente kan aansluiten. Of we individueel voor of tegen dit plan zijn maakt niet zoveel uit, we kunnen er in ieder geval iets mee.

  In het akkoord staat te lezen: ’Belangrijk aandachtspunt is het zoveel mogelijk ontzorgen van deelnemende organisaties’. Door het van onderaf te regelen kan het ontlastend werken voor ons verenigingsleven of bijvoorbeeld zorgorganisaties, dat is een meerwaarde.

  Helaas blijkt het allemaal anders te gaan dan was voorzien. Vanuit Den Haag zijn er allemaal plannen bedacht om landelijk zoveel mogelijk projecten te laten lopen.

  Vanuit Den Haag stond er dus honderd miljoen klaar. Vrijwel meteen is er geld uitgegeven voor de bouw van een mooie website.

  Vervolgens is er gezocht naar een instantie die het project op regionaal niveau kan aansturen. Voor de Noordkop kwamen ze uit op het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. 

  Hierin werken werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid samen.

  Directeur 

  Deze overheidsorganisatie heeft eigen werknemers en een directeur, en wordt aangestuurd door wethouders. RPANH verbindt maatschappij, onderwijs en arbeidsmarkt. Zij zette een eigen projectwebsite op en stelde een projectleider aan. Zo ontstond het Gouden Kans Project.

  Een goede marketing en dito vormgeving kan zeer aansprekend en goed zijn, als het daarmee het doel bereikt. Dat is helaas het probleem. Wij zien weinig terug van de oorspronkelijk gestelde doelen. Dat geldt vooral voor die al genoemde: ’Belangrijk aandachtspunt is het zoveel mogelijk ontzorgen van deelnemende organisaties’.

  Sterker nog, de instantie probeert jongeren te lokken met beweringen over een goed CV en persoonlijke groei. Gek genoeg blijkt een project waarin maatschappelijke relevantie voorop hoorde te staan, een project voor individuele groei.

  Als lokale politieke partij is het moeilijk om sociale projecten niet te ondersteunen zonder het predicaat te krijgen als (asociaal)-rechts.

  Praten over kosten is niet asociaal. Integendeel, het is juist sociaal. Want als we projecten gaan schrappen waarbij er veel overheadkosten per deelnemer blijken te zijn, dan houden we geld over voor projecten waar het geld wel op de juiste plek terechtkomt. Kritisch zijn is niet ondankbaar, nee het is zelfs onze plicht. Zeker als we werken met overheidsgeld, hoe nobel het doel ook is.

  Lars Dignum

  Een uitgebreidere versie van dit artikel staat op www.JESS.nl/ goudenkansproject.


  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten