EU roundup XII – machteloos maar walgelijk gedoe

Datum:
 • vrijdag 8 mei 2020
 • in
 • Categorie: , • In deze EU Roundup aflevering 12 gaan we in op de crisis, de aanpak door de EU van Corona. Over de kans dat de euro in stort wordt in Brussel in stilte gebibberd.


  DOOR  · 7 MEI 2020
  Maar ook zonder berichtgeving over het vonnis van het Duitse Constitutionele Hof is er in Brussel meer dan genoeg incompetentie die aandacht verdient. Zoals de aarzelingen om druk op China uit te oefenen teneinde achter de herkomst van het Corona-virus te komen. Dat de EC het in haar broek doet als het gaat om het wekken van de toorn van China bleek vorige week al. Dat nu een paar Nederlandse MEP’s gaan zeuren om nader onderzoek zal zeker niet helpen, dus beginnen in het Nederlandse parlement CDA en D66 zeuren aan het hoofd van Rutte.
  Nu heeft Rutte het in EU-verband te druk met nee zeggen tegen Zuid-Europese aspiraties – en dat doet hij goed – maar wat willen die partijen nu eigenlijk?
  “We moeten precies weten waar het virus vandaan komt om te kunnen leren voor de toekomst”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. “Alleen als alle EU-landen dat uitdragen, kun je druk uitoefenen op China.”
  “Juist nu is internationale samenwerking van belang”, voegt D66’er Achraf Bouali daaraan toe. “Daar mag je de regering van China ook op aanspreken.”
  Ja. Maar zoals gezegd: nee:
  China reageerde woedend op eerdere suggesties om de oorsprong van het virus en de reactie van de Chinese overheid op de uitbraak in Wuhan te onderzoeken. Maar zo’n onderzoek is van groot belang, vinden de partijen. Het land moet daarom onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toestaan hun werk te doen en medewerking verlenen aan het onderzoek.
  Enfin, zie verder ons commentaar onder de eerste link in dit stuk. Er is meer waarover men in Brussel ongelukkig is. Soms reageert men daar traditioneel op met een schep extra geld (boeren, vooral de kleintjes – in Zuid-Europa dus). Verder vooral met geklaag; dat Duitsland de grenscontroles tot in ieder geval half mei in stand houdt (EU zucht, maar durft geen nee te zeggen), dat de consumptie in EU-huishoudens een derde lager is dan normaal (Vreemd? Waar zou die economische crisis anders vandaan komen?) en dat de winkelverkopen in de eurozone geheel zijn ingestort (gut – onverwacht!).
  Brexit
  Een EU roundup zou geen EU roundup zijn zonder oorverdovend Brussels geklaag over de ondankbaarheid van het UK. Nergens wordt in Brussel zo hard over geklaagd als over de rechte rug die de Britse regering houdt over de afwikkeling van Brexit.
  Michael Gove, belast met het Brexit-dossier in de Britse regering, heeft in een interview met Britse media gezegd dat het Verenigd Koninkrijk (VK) bereid is enkele concessies te doen in de gesprekken met de EU over de toekomstige handelsrelatie. Zo zou de harde eis van een nullijn voor alle tarieven van tafel zijn. Dat zou nu per sector worden bepaald.
  Dat men daar volledig zelf de schuld van draagt wil men in Brussel het liefst vergeten. Boontje wil een ander loontje, maar krijgt helaas steeds slaag.
  In de categorie loze kreten kreeg Nederland nog een steuntje in de rug.
  Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer kreeg dinsdag steun van EU-collega’s voor haar oproep zich nadrukkelijk uit te spreken tegen mensen die zendmasten in brand steken. Telecomministers schaarden zich ook achter haar oproep om onjuiste informatie over vermeende schadelijke gezondheidseffecten van 5G-masten tegen te spreken, zei de bewindsvrouw na afloop van een video-overleg.
  Ik zeg; inenten die critici, allemaal. Dat zal ze leren. Of dezelfde straffen geven als voor het in de hens steken van een lege moskee. Maar tot dusver lijkt men dit verzet tegen die 5G-zendmasten nog te beschouwen als een soort gerechtvaardig terrorisme-dat-je-daarom-zo-niet noemen-mag.
  Westelijke Balkan
  Minstens zo loos, maar veel gevaarlijker voor onze welvaart, is het EU-gedreutel over de westelijke Balkan, en dan hebben we het derhalve over Albanië, Servië, Noord-Macedonië en Montenegro. U begrijpt: blahblahblah. en ook die willen geld.
  Solidariteit en samenwerking kenmerken de relatie tussen de EU en de zes westelijke Balkanlanden, die na de Corona-tijd verder wordt verstevigd. Dat was woensdag de voornaamste boodschap van een videotop van EU-regeringsleiders en hun ambtgenoten uit de westelijke Balkan. “Onze eerste prioriteit is om Covid-19 samen te verslaan”, aldus EU-president Charles Michel.
  Armlastige kandidaat-lidstaten zijn de ideale objecten om streng je vingers tegen op te heffen, en Charles Michel liet de gelegenheid niet lopen:
  Vanuit de EU werd evenwel onderstreept dat de Balkanlanden ondanks de pandemie werk moeten blijven maken van economische hervormingen, de rechtsstaat, corruptiebestrijding, persvrijheid en een goed functionerend democratisch en openbaar bestuur op hun weg naar lidmaatschap.
  Naar nu blijkt heeft Brussel de regio zojuist 3,3 miljard geschonken tegen Corona, en wil nu dat men daar blij van op de daken gaat dansen. Dat werd bereidwillig toegezegd. Want, zei de EU:
  Landen als Servië hebben steun uit Rusland en China warm verwelkomd, terwijl dankbaarheid richting Europa achterbleef. Wat deze landen doen valt in het niet bij de Europese solidariteit, aldus de EU.
  Dankbaar zijn en kruipen, dàt is wat Brussel van lidstaten wil. Het was weer om compleet van over je nek te gaan. Tot de volgende aflevering van de EU roundup.

  Meer afleveringen (heden en verleden) van onze EU roundup vindt u hier.

  Veren Of Lood

  0 reacties :

  Een reactie posten