Controle kabinet is niet aan deskundigen, maar aan de Tweede Kamer

Datum:
 • vrijdag 1 mei 2020
 • in
 • Categorie: ,
 • Er gaan stemmen op om het Outbreak Management Team, dat het kabinet tijdens de coronacrisis adviseert, uit te breiden met meer deskundigen, onder wie gedragswetenschappers en economen.

  Afshin Ellian 1-5-2020

  Zij zouden de impact van het kabinetsbeleid moeten beoordelen. Onnodig, vindt Afshin Ellian: controle van het kabinet is niet aan een ‘impactgroep’, maar aan democratisch gekozen Tweede Kamerleden.

  De Tweede Kamer slaapt. De deskundigen waken over ons. Zij begrijpen het volk kennelijk beter dan de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers.
  De controlerende functie van de Tweede Kamer is de meest essentiële taak in een land dat wordt geregeerd door coalities. Doordat altijd een meerderheid achter de coalitie staat, moeten de oppositieleden hun controlerende taak niet verwaarlozen. Deze belangrijke functie hebben ze toevertrouwd aan hun fractievoorzitters. Een aantal  fractievoorzitters heeft premier Mark Rutte (VVD) gevraagd om naast het Outbreak Management Team (OMT) een zogenoemd impact-team te creëren.

  Afshin Ellian

  Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft wekelijks onder meer over de idealen en vrijheden van de westerse cultuur.
  Het OMT geeft het kabinet praktische medische adviezen in de strijd tegen het virus dat in december 2019 uitbrak in het Chinese Wuhan, oftewel het coronavirus. Deze praktische adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Soms zijn de wetenschappers het onderling oneens, daarom maakt het OMT een uiteindelijke keuze uit de beschikbare inzichten. Ze hebben hierbij één doel: de besmettelijke ziekte onder controle krijgen.
  Dat is bereikt.
  Een deel van de Tweede Kamer wil nu naast het OMT een groep deskundigen formeren die zich zou moeten bezighouden met de maatschappelijke impact van de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
  Zo’n ‘impact-team’ moet bestaan uit de sociale wetenschappers, economen, gedragswetenschappers, psychologen, enzovoort. Voor je het weet, worden we zo uitgeleverd aan wereldvreemde figuren!
  Moeten we het land tijdens deze ernstige crisis toevertrouwen aan een clubje van wie de mening dagelijks te lezen en te horen valt in de meeste landelijke kranten en bijna alle radio- en tv-programma’s van de NPO? Nee, doe dat ons niet aan.

  Impact-team is niet nodig, want die hebben we al: de Tweede Kamer

  We hebben helemaal geen impact-team nodig. Zo’n team hebben we namelijk al. Het heet de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
  Lees ook dit coververhaal terug: Op deze 33 coronastrijders vertrouwt het kabinetElsevier Weekblad editie 15 2020 wie zijn de strijders tegen Corona
  Honderdvijftig Kamerleden afkomstig uit alle uithoeken van Nederland zijn verkozen door de kiezers. Zij zijn verkozen om de belangen van verschillende groepen te representeren. Naast deze representatiefunctie moeten ze belangenafwegingen maken om tot een consensus te komen over het algemeen belang.
  Voor alle duidelijkheid: de Kamerleden zijn niet verkozen om lintjes te knippen. Daarvoor hebben we een Koning en een Koningin. Bovenal zijn ze verkozen om wetten te maken en wetten op te heffen. Dat laatste vergeten ze weleens. Al ruim twee maanden zijn de Kamerleden niet bezig met deze functies. Ze zitten thuis. Maar een anderhalvemeterdemocratie bestaat niet.
  De Tweede Kamer wil zijn controlerende functie verwaarlozen door een impact-team te scheppen.

  Als Kamerleden de overheid niet controleren, zijn ze totaal overbodig

  Tweede Kamerleden zijn er om in de Tweede Kamer te debatteren over de maatschappelijke impact van wetten en overheidsbeleid. Bovendien behoren ze te weten wat de impact van het overheidsbeleid is (of zou kunnen zijn) op de burgers in het algemeen, en op hun achterban in het bijzonder. Hiervoor zijn ze in de Kamer. Anders zijn ze totaal overbodig. Dit is de zin en de betekenis van de democratie.
  In een democratie nemen niet de economen of gedragswetenschappers politieke beslissingen. Willen de Kamerleden echt begrijpen wat de impact van het coronavirus is, dan moeten ze een bezoek brengen aan een ziekenhuis. Ook kunnen ze een keer langsgaan bij een verzorgingstehuis. Voor de economische impact zouden ze gesprekken kunnen voeren met de ondernemers in hun stad. Maar een anderhalvemeter-volksvertegenwoordiger is niet geschapen!
  Lees ook dit spraakmakende overzicht
  Ook kunnen de Kamerleden de ambtenaren aan het werk zetten. Zij zouden, sector voor sector, de gevolgen van de overheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus kunnen berekenen. Ook moeten Kamerleden zich langzamerhand afvragen waarom het RIVM niet over een goed plan van aanpak beschikte tegen een dergelijke pandemie. Het voorkomen van een gezondheidscrisis is immers de taak van het RIVM. Tenslotte moeten de Kamerleden zich bezighouden met de lessen die uit deze pandemie kunnen worden getrokken.
  Het lijkt alsof de Kamerleden niet echt doorhebben welke catastrofe zich in de westerse democratieën voltrekt. Alleen al in de Verenigde Staten hebben in de afgelopen week 3,8 miljoen inwoners een werkloosheidsuitkering aangevraagd. In zes weken zijn ruim 30 miljoen Amerikanen werkloos geworden. De economische crisis, de ergste sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, klopt wreed en luid aan de deur. Toch willen onze volksvertegenwoordigers een impactgroep oprichten.

  Clubje deskundigen draagt geen democratische verantwoordelijkheid

  Als de Tweede Kamer instemt met zo’n impactgroep, levert zij Nederland uit aan een clubje deskundigen dat democratisch gezien geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Zij kunnen immers niet ter verantwoording worden geroepen.
  De democratie wordt vaak in verlegenheid gebracht, niet door haar vijanden, maar door haar eigen instituties. Laat dit tot u doordringen: onze volksvertegenwoordigers weten niet wat de impact van het overheidsbeleid op onze samenleving is.
  Lees oook deze column van Geerten Waling terug: Democratie is geen speeltje voor vredestijd
  Op allerlei niveaus, gemeenteraden, Provinciale Staten en de Tweede Kamer, hebben de meeste volksvertegenwoordigers zichzelf buitenspel gezet. Willen de volksvertegenwoordigers dan niets meer vertegenwoordigen?
  In een democratie regeert het volk via zijn vertegenwoordigers en niet via gedragsdeskundigen of economen.
  ELSEVIER

  0 reacties :

  Een reactie posten