Welke deugers willen Griekse migrantkinderen hier opvangen? De usual suspects: Job Cohen, Ed Nijpels, Dries van Agt…

Datum:
 • zaterdag 25 april 2020
 • in
 • Categorie:
 • Gisteren deden 76 politiek correcten een ‘Oproep aan het kabinet” om een deel van de groep van 2.500 kinderen die vermeend ‘zonder familie vastzitten in overvolle vluchtelingenkampen” naar ons land te halen. Men roept op om solidair te zijn met Griekenland. Het kabinet heeft laten weten dat Nederland niet meedoet aan de opvang van deze kinderen, maar wel financiële hulp biedt in Griekenland.
  Is dat een wijze beslissing? Naar mijn mening wel. De ervaring leert dat kinderen worden vooruitgestuurd en dat ouderen daarna ook komen. Het is een bekende tactiek om kinderen vooruit te zenden om empathie op te wekken. Wij westerlingen denken dan al gauw “wij zijn zo rijk en zij zo arm”. Je ziet dat ook bij bedelaars op straat, dat ze hun kinderen inzetten om geld op te halen.
  In de ‘groep van 76 deugers’ valt op dat het allen elitairen zijn, het establishment ten voeten uit. Er zit werkelijk geen enkele ‘gewone Nederlander” bij! Wat vertelt ons dit? Het is naar mijn smaak heel illustratief. Ik tel 60% directeuren, 20% hoogleraren en 20% politici van PvdA, D66 en CDA. Het zijn de ‘usual suspects’, deugers, die meteen te herkennen zijn. Ik noem er slechts een paar: ‘de boel bijeen houder’ Job Cohen, klimaatfanaat Ed Nijpels, vermeend anti-semiet Andries van Agt, huilebalk en touwtje door de brievenbus trekker Jan Terlouw, ultrafeministe en mannenhater Hedy d’Ancona , antiroyalist Laurens Jan Brinkman, ontwikkelingsgeld over de balk smijter Jan Pronk, Obamagek Bert Koenders, om eens een paar kanjers te noemen die ons land aan zo’n geweldige reputatie hebben geholpen….
  Deze lieden verkeren in de bovenste salarisschalen van 150.000 euro en hoger, gaande naar royaal boven 1 miljoen euro. Daarnaast hebben een 30-tal religieuze genootschappen de oproep ondertekend die het met een wat mindere gage moeten doen. Wat was het dan geen mooi gebaar geweest als die 76 deugers hadden kunnen zeggen “kabinet, wij hebben zelf ook de portemonnee getrokken voor 10.000 euro ieder van ons zodat we 760.000 euro hebben opgehaald en beschikbaar stellen voor de kinderen!” Maar oh nee, daar komen ze zelf niet op. Ze blijven halsstarrig bovenop hun eigen pot met gouden dukaten zitten en hun knip blijft potdicht. Aan hun portemonnee geen polonaise!
  Wel willen ze de Nederlandse belastingbetaler voor de kosten laten opdraaien. Het is immers gemakkelijk om Sinterklaas te spelen van andermans belastinggeld en dan een vroom gezicht erbij te trekken. Het is het bekende syndroom van “links lullen, rechts vullen”. Vooral de PvdA is daar in de naaste historie erg sterk in geweest. Je kunt daar een hele bibliotheek mee vullen, zulke krachtige voorbeelden zijn daarover. En als je dan aan die 76 deugers zou vragen: “joh, wat fijn dat je zo begaan bent met het lot van die kinderen, neem er eens één in huis”, dan is het antwoord “oh, néééé, not in my backyard!!!”. Het doet me denken aan de vraag aan PvdAer Ahmed Aboutaleb: “heeft u zelf wel eens overwogen een vluchteling in huis te nemen?” Dat had hij wel, maar toch maar niet gedaan.
  Het is natuurlijk zo gemakkelijk om wat geld te storten als je veel van dat goedje hebt. In mijn “Onbehagen bij de elite” was telkens hetzelfde liedje: met een vroom gezicht de morele Piet uithangen maar als het echt op daden aankomt geeft men niet thuis en zoekt men naar uitvluchten, het komt niet goed uit en zo. Het is zo gemakkelijk om je naam gratis in zo’n advertentie te plaatsen, zo goedkoop…
  Het moment van de Oproep aan het kabinet is natuurlijk buitengewoon slecht gekozen. We worden momenteel opgeschrikt door een tsunami wandaden, criminaliteit door illegale ‘asielzoekers’, tuig van de richel. Weg ermee! We zijn met zat! Bovendien beginnen we ons dankzij Corona ervan bewust te worden dat een euro slechts één maal kan worden uitgegeven. Heel langzaam begint dat te dagen. Antropoloog dr. Jan van de Beek heeft uitgerekend dat een gemiddeld allochtoon gezin de Nederlandse samenleving 250.000 euro kost over de gehele looptijd. Kabinet-Rutte 2 heeft 535.000 asielzoekers (merendeel gelukzoekers waar Nederland niets aan heeft) binnengelaten uit empathie. Reken maar uit.
  Overigens mochten we van het Centraal Planbureau bij monde van voormalig directeur Laura van Geest, thans directeur van AFM, de kosten van een asielzoeker niet weten, want dat was volgens haar “immoreel en ethisch niet verantwoord”. Nederlandse belastingbetalers mocht niet weten wat ondemocratisch binnengehaalde asielzoekers hen kost. Veel zotter kan het toch niet worden. Ga er maar van uit dat deze kinderen (allen voorzien van een gsm, prima doorvoed en goed in de kleren) nooit meer uit ons land zouden vertrekken. Duitsland heeft toegezegd kinderen in een fors aantal op te vangen. Deze ondemocratische maatregel gaat de Duitse belastingbetaler flink geld kosten. Oud-Bundesbank directeer Dr. Thilo Sarrazin zegt dat asielzoekers Duitsland 23,5 miljard per jaar kost. Danke schön! Wir schaffen das!
  Last but not least: Nederland is mud en mud vol. Corona houdt van dichtbevolkte gebieden. Emeritus hoogleraar demografie Jan Latten smeekt al jaren om een bevolkingspolitiek. Bovendien gaat een goed milieubeleid niet samen met overbevolking. Daarom doe ik een oproep namens een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking.
  OROEP AAN HET KABINET
  Kabinet toon solidariteit met de Nederlandse bevolking
  Wij zijn het decennialange visieloze hapsnap beleid inzake immigratie, de immense criminaliteit, de verloedering en tribaliteit die overmatige immigratie met zich meebrengt, meer dan beu.
  WIJ ROEPEN HET KABINET OP OM:
  • een bevolkingspolitiek te voeren
  • immigratie aan banden te leggen
  • criminaliteit krachtiger te bedwingen
  en bovendien ben ik van mening dat Nederland de Europese Unie dient te verlaten.

  Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
  DDS

  0 reacties :

  Een reactie posten